15. marts 2016

Krifa Erhverv bliver hørt

Beskæftigelsesministeriet har nedsat en arbejdsgruppe om selvstændige og dagpengesystemet. Krifa Erhverv er med i en interessentgruppe.

Da der blev indgået en dagpengeaftale i efteråret, var aftalepartierne enige om, at der var brug for at se nærmere på dagpengereglerne for selvstændige, freelancere og honorarlønnede.

Krifa Erhverv med i interessentgruppe
Til at se på dagpengereglerne for selvstændige har Beskæftigelsesministeriet nedsat en arbejdsgruppe med embedsmænd, en partsgruppe med de såkaldte arbejdsmarkedets parter og en interessentgruppe. Og i denne interessentgruppe er Krifa Erhverv med.

Mange års erfaringer
Krifa Erhverv blev etableret i 2002, så vi har mange års erfaringer med de særlige problemstillinger, selvstændige erhvervsdrivende står med i forhold til dagpengesystemet. Det giver os et godt grundlag for at komme med input til et kommende dagpengesystem til gavn for selvstændige erhvervsdrivende.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.