21. januar 2016

Vidensdeling – vores gave til dig

Vi samler på viden og vil gerne dele den med dig. Det gør vi bl.a. gennem vores netværksgruppe på Linkedin og en dropbox med webinarer.

På LinkedIn har vi Krifa Erhvervs netværksgruppe. Et formål med den er at give mulighed for, at vi kan netværke professionelt med hinanden og på den måde skabe nye kontakter, hvor vi kan inspirere hinanden.
Vi ønsker blandt andet at bruge denne gruppe til at dele ud af de relevante materialer, vi kan videregive til dig..

Viden i dropbox
Vores gruppe indeholder derfor en dropbox, hvor du kan se og downloade:
  • Båndede webinarer, herunder alle webinarer fra Global Entrepreneurship Week (uge 47) i 2015.
  • Forretningsplaner, tjeklister og anden vejledning.
  • Startvejledninger.
  • Diverse materiale om start og drift af selvstændig virksomhed.
 Se mere ved at følge dette link.

Tilgængelig viden
Som nævnt er noget af den tilgængelige viden i dropboxen de webinarer, vi holdt under Global Entrepreneurship Week i 2015. Vi holdt i den pågældende uge iværksættermøder i Danmarks fire største byer, hvor op mod 200 personer deltog i velplanlagte arrangementer. Advokatfirmaer, revisorer, lokale erhvervsråd og erhvervscoach Jesper Dalhus leverede inspirerende input til kommende iværksættere.
I uge 47 og den efterfølgende fredag (black friday) afviklede vi i alt 20 webinarer med ca. 700 tilmeldte. Der blev undervist om jura, bogholderi, værktøjer til mersalg og vækstpotentialer – alt henvendt til iværksættere og etablerede selvstændige.
Det er bl.a. de webinarer, du kan se eller gense i vores dropbox på LinkedIn.

Jan Fredensborg, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.