21. oktober 2015

Økonomiske muligheder under sygdom

Sygdom kan ramme alle. Men de økonomiske konsekvenser kan du minimere ved at kende til reglerne for sygedagpenge og have de rigtige forsikringer.

Du kan her læse om reglerne for at få sygedagpenge og om relevante sygeforsikringer.

Sygedagpenge
Udgangspunktet er, at sygedagpenge udbetales af det offentlige (kommunen) og optjenes på baggrund af dit arbejde. A-kassen spiller kun en rolle, hvis du er ledig og modtager dagpenge (altså ikke er i beskæftigelse).

Beskæftigelseskrav for sygedagpenge
Du skal opfylde et beskæftigelseskrav for at have ret til sygedagpenge. Som selvstændig er kravet 18,5 times beskæftigelse i 6 ud af de seneste 12 måneder, og den ene af de seks måneder skal være den seneste måned før fraværet. Som lønmodtager er kravet 40 timers arbejde i gennemsnit pr. måned i 5 måneder ud af de seneste 6 måneder.

Beregning af sygedagpenge
Opnår du ret til sygedagpenge, udregnes din sygedagpengesats ud fra din indtjening. Når du er selvstændig, er udregningen baseret på virksomhedens overskud i de seneste hele afsluttede årsregnskab.
Hvis du har et underskud i din virksomhed, vil dagpengesatsen være nul kr. (se dog om andre muligheder i afsnittet herunder om sygeforsikringen).
Som lønmodtager er udregningen baseret på din udbetalte løn.

Definition på at være selvstændig
Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen betragter dig som selvstændig, hvis du ejer og driver enkeltmandsvirksomhed eller I/S.
Hvis du derimod har et selskab, så betragter kommunen dig som lønmodtager. Det er altså vigtigt, at du udbetaler løn til dig selv.
Hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed, betragter kommunen dig som lønmodtager, medmindre du har status som "medhjælpende ægtefælle". Så også når du er ansat i din ægtefælles virksomhed, er det vigtigt, at der udbetales løn til dig.
Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra 15. sygedag. Til lønmodtagere skal arbejdsgiveren betale til den sygemeldte medarbejder i de første 30 dage.

Sygeforsikring
Som selvstændig kan du have en sygeforsikring. Den giver dig primært to fordele:
1. Den giver dig en garanti for, at uanset hvad du har i overskud / underskud i din virksomhed, så vil sygedagpengesatsen mindst være på 2/3 af højeste sats.
2. Den giver dig også en dækning allerede fra 1. eller 3. sygedag, afhængig af hvordan du tegner forsikringen.
Forsikringen kan også tegnes af en arbejdsgiver, og så giver den virksomheden ret til refusion for den lønudbetaling, den giver de ansatte i de første 30 dage.

Du kan læse mere om i denne artikel på vores hjemmeside: sygeforsikringen.

Forløbet under sygedom
Hvis du får et sygdomsforløb, vil der være forskellige tiltag fra kommunens side for at prøve din arbejdsevne af. Det har vi tidligere skrevet om på vores blog: sygedagpengereform.

Juridisk rådgivning
Det er ikke altid, at en sagsbehandling bare går glat igennem Nogle gange kan der komme tvister undervejs, og så er det godt at kunne få juridisk sparring.
Som kunde i Krifa Erhverv kan du gratis benytte vores Juridisk Hotline - Social Jura -  til at få hjælp og rådgivning.

Sygedrifttabsforsikring
Med sygedagpenge og evt. sygeforsikringen har du sikret dig en indtægt under dit fravær. Men dit fravær kan også betyde, at din virksomhed lider et tab ved, at du ikke er til stede. Det tab kan du sikre dig en økonomisk godtgørelse mod gennem en sygedrifttabsforsikring. Læs mere om det i denne artikel på vores hjemmeside:  sygedriftstabsforsikring.

Sundhedsforsikring
Nogle sygdomsforløb er sværere at komme igennem end andre. Konsekvenserne af fraværet bliver dermed også større.
Med en sundhedsforsikring har du mulighed for at blive behandlet på privathospital i stedet for at vente på ledige pladser i det offentlige sygehusvæsen. Jo hurtigere du kan vende tilbage til din virksomhed, jo bedre er det jo. Du kan læse mere om sundhedssikringen i denne artikel på vores hjemmeside: sundhedsforsikringen.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.