7. august 2015

Ny barselsordning for selvstændige

Ligesom lønmodtagere bliver selvstændige nu omfattet af en barselsudligning. Alle selvstændige bliver opkrævet betaling til ordningen i løbet af august, og udbetalingerne begynder fra den 1. oktober.

Meningen med barselsudligningen er at kompensere selvstændige for det tab i indtægt, de har under en barselsorlov. Man kan få penge fra ordningen, hvis man har en årlig indkomst, der er højere end den højeste dagpengesats, som er 17.918 kr. om måneden (2015-satsen). Man kan p.t. højst få 164,97 kr. i timen.

Opkrævningen sker automatisk
Alle selvstændige skal betale til ordningen en gang om året, og opkrævningen foregår automatisk. I år sker det i august, og der skal være betalt senest den 14. september. I 2015 er det beløb, der skal betales, højst 328 kr. Bidraget er fradragsberettiget.
Hvem der skal betale til ordningen, bliver afgjort på basis af data fra Skat.

Udbetalingen sker automatisk
Ordningen gælder for selvstændige, der går på barsel den 1. oktober eller senere. Hvis du har ret til at få kompensation, bliver den automatisk sat ind på din NemKonto, når du har fået udbetalt barselspenge fra Udbetaling Danmark.

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om ordningen her.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.