24. august 2015

Juridisk Hotline forbedres

Juridisk Hotline – Social Jura er nu forbedret. Hvis du har spørgsmål om egen sygdom, arbejdsskade eller fleksjob, vil du fortsat blive serviceret af Krifas socialrådgivere, og det er gratis. Det nye er, at du mod betaling kan få mere hjælp.

I en samtale med en af vores socialrådgivere kan det vise sig, at du oplever behov for mere hjælp end blot svar på dine spørgsmål. Det kan være at få en socialrådgiver til at gennemgå din sag, deltage i møderne med kommunen eller udfordre kommunens afgørelse.

Hjælp mod betaling med rabat
I de situationer kan vi viderestille til vores nye samarbejdspartner: Bisidderhjælpen. Den første samtale med Bisidderhjælpen er gratis. Her afklares, hvad udfordringen er, og hvad du ønsker deres hjælp til. Bisidderhjælpen vurderer herefter, om de kan hjælpe, inden du går ind i et samarbejde med dem. De tilbyder Krifa Erhvervs kunder 20 procents rabat i forhold til deres normale timepris.

Hvem er Bisidderhjælpen?
Bisidderhjælpen er en ny virksomhed, som har oplevet hurtig vækst. De er nu otte medarbejdere, som typisk har arbejdet i kommunerne som socialrådgivere. De har en vision om at hjælpe kunder igennem kommunens sagsbehandling. Ofte er de med til at pege på kundernes rettigheder, og de hjælper ofte kunder hurtigere igennem systemet.

Syv juridiske hotlines
Som kunde i Krifa Erhverv kan du gratis benytte syv forskellige juridiske hotlines:
 • Personale Jura
 • HR og Ledelse
 • Inkasso
 • Atypiske Ansættelser
 • Gældssanering
 • Social Jura
 • Andre juridiske spørgsmål.
 
Du kan læse mere om vores hotlines på vores hjemmeside og du kan læse mere om Bisidderhjælpen på deres hjemmeside.

Ring til os på tlf. 7227 7800, når du har en juridisk udfordring.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

7. august 2015

Sæt dine drømme i værk


Under overskriften ”Sæt dine drømme i værk” er der et tema om at være selvstændig på Krifas arbejdslyst-hjemmeside arbejdslyst.dk.

På temasiden er der både informationer for dem, der allerede er selvstændige, og dem, der tænker på at blive det.

Artikler, podcasts og videoer
Du kan læse artikler, høre podcasts og se videoer om følgende: 
 • Hvordan du kommer fra ide til virkelighed med dine iværksætterdrømme.
 • Hvad du skal huske, når du begynder at drive virksomhed.
 • En guide i at lave en forretningsplan.
 • Interview med stifteren af Skatepro om at gøre din passion til din levevej.

Du finder temaet her.
 
Mere inspiration
Krifa har lavet hjemmesiden for at give inspiration til, hvad der kan give god arbejdslyst. Så på hjemmesiden er der også artikler om andre ting, der kan give arbejdsglæde, fx om at håndtere stress, være effektiv og sundhed og energi i arbejdslivet.
Du kan gå ind på hovedsiden arbejdslyst.dk her.

Ove Klausen, kommunikationsmedarbejder, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

Ny barselsordning for selvstændige

Ligesom lønmodtagere bliver selvstændige nu omfattet af en barselsudligning. Alle selvstændige bliver opkrævet betaling til ordningen i løbet af august, og udbetalingerne begynder fra den 1. oktober.

Meningen med barselsudligningen er at kompensere selvstændige for det tab i indtægt, de har under en barselsorlov. Man kan få penge fra ordningen, hvis man har en årlig indkomst, der er højere end den højeste dagpengesats, som er 17.918 kr. om måneden (2015-satsen). Man kan p.t. højst få 164,97 kr. i timen.

Opkrævningen sker automatisk
Alle selvstændige skal betale til ordningen en gang om året, og opkrævningen foregår automatisk. I år sker det i august, og der skal være betalt senest den 14. september. I 2015 er det beløb, der skal betales, højst 328 kr. Bidraget er fradragsberettiget.
Hvem der skal betale til ordningen, bliver afgjort på basis af data fra Skat.

Udbetalingen sker automatisk
Ordningen gælder for selvstændige, der går på barsel den 1. oktober eller senere. Hvis du har ret til at få kompensation, bliver den automatisk sat ind på din NemKonto, når du har fået udbetalt barselspenge fra Udbetaling Danmark.

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om ordningen her.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

5. august 2015

Netværksdag med workshop-buffet


Den 22. september holder vi en netværksdag med oplæg og forskellige workshops. Der bliver et oplæg om heartcore business og et om, hvordan du sælger dig selv godt.

Derudover er der fem workshops, som du kan vælge to af. Emnerne for de fem workshops er:
 • LinkedIn – hvordan du bruger det til at skabe nye kunderelationer.
 • God arbejdslyst – hvordan du giver dine medarbejdere større arbejdsglæde.
 • Innovation inden for produkt- og procesudvikling.
 • Om at undgå stress.
 • Cafemiljø til netværk.

Tid og sted
Netværksdagen er den 22. september fra klokken 14.30 til 19.30 hos Krifa Erhverv, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

Gratis
Netværksdagen er gratis. Som kunde i Krifa Erhverv har du mulighed for at tage to venner eller forretningsforbindelser gratis med.

Tilmelding
Du tilmelder dig selv og dem, du eventuelt tager med, her.
Oplys sammen med din tilmelding, hvilke to workshops du og de, du evt. inviterer med, ønsker at deltage i.
Send os også følgende oplysninger om din virksomhed, og hvis du inviterer nogle med, så også om deres virksomhed. Så vil vi lave et præsentationsmateriale om de virksomheder, som deltager i netværksdagen.
 • Virksomhedens navn.
 • Virksomhedens telefonnummer og mailadresse.
 • Virksomhedens logo.
 • Kort beskrivelse af virksomheden.

Tilmeldingsfristen er den 11. september 2015.

Dagens program

Kl. 14.30 Velkomstkaffe.
Kl. 14.50 Velkomst ved adm. direktør Preben Jørgensen.
Kl. 15.00 Heartcore business. Om at skabe forretning med et højere formål end bundlinjen. Oplæg ved Daniel Baun fra Baun & Co.
Kl. 16.15 Workshop.
Kl. 17.00 Sælg dig selv. Få inspiration til at gøre et godt førstehåndsindtryk, bl.a. værktøjer til at holde elevatortalen. Oplæg ved Lauge Vagner Rasmussen fra Pitcherific.
Kl. 17.30 Tapas-buffet.
Kl. 18.30 Workshop.
Kl. 19.15 – 19.30 Afrunding.

Workshops

Her er en oversigt over de workshops, du kan vælge imellem.

LinkedIn
For dig, der er nysgerrig og gerne vil i gang med at bruge LinkedIn – et af de mest populære sociale medier målrettet erhvervslivet. Det er her, du plejer dit netværk og skaber nye relationer. Hør om, hvordan du udfylder din profil, så den er synlig og professionel. Du vil også få input til, hvordan du kan brande din virksomhed på LinkedIn..
Ved Henrik Langvang, jobkonsulent.
 
God arbejdslyst
Hvis du hæver dine medarbejderes trivsel i jobbet, gavner det ikke blot din arbejdsplads, men alle medarbejdernes tilfredshed med deres liv som helhed. Det er den bedste investering, du kan gøre i din virksomhed, da både du og dine medarbejdere bruger helt op til en tredjedel af livet på jobbet.
Ved Mikkel Hundborg, kommunikationsrådgiver.
 
Innovation
Innovation er et af de vigtigste midler til at skabe fortsat vækst i din virksomhed. Det kræver en konstant kompetenceopbygning af den samlede arbejdsstyrke - fra bestyrelse og direktion til medarbejderne på gulvet - ofte inden for nogle helt nye organisationsformer. Innovation ser vi her i forhold til to hovedområder: Produktudvikling og procesudvikling.
Ved Emil Fhær, udviklingskonsulent.
 
Undgå stress
Stresset? Du er desværre ikke alene – stress er blevet en folkesygdom. Her kan du høre om, hvem der er i risikogruppen, og hvad du kan gøre for at undgå stress. Hvor er jeg som selvstændig i fare? Hvad skal jeg tænke over som arbejdsgiver?
Ved Pernille Aagaard, HR-konsulent.

Cafemiljø til netværk
Ved små cafeborde kan du netværke med de andre deltagere. Foredragsholderne vil også være med her.
 
Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…