4. juni 2015

Krifa Erhverv til repræsentantskabsmøde


Der har netop været repræsentantskabsmøde i Krifa, og her deltog Krifa Erhvervs fem repræsentanter aktivt.

Selvom Krifa Erhvervs repræsentanter optog færre pladser end de andre bestyrelser, var der ingen tvivl om, at de fem repræsentanter var til stede.
- Vi gjorde os synlige ved bl.a. at deltage i debatterne. Vi ønsker at få nedbrudt stereotypen om, at de selvstændige er de onde, fortæller Allan Woods, som på fjerde år er Krifa Erhvervs repræsentant.
Til mødet blev formandsberetning fremlagt og regnskabet gennemgået, som begge blev godkendt. Vedtægtsændringer blev også debatteret og stemt om.

Mere indflydelse til Krifa Erhverv
Ifølge Allan Woods og den nyeste repræsentant Henrik Holt Christensen er der en skævvridning mellem antal repræsentanter fra Krifas otte regionsbestyrelser og antallet af repræsentanter fra Krifa Erhverv.
- Vi ønsker at være ligeværdige med lige stemmevægt, siger Henrik Holt Christensen, og Allan Woods supplerer:
- Dét er vi kommet et skridt nærmere efter repræsentantskabsmødet. Fremover er vi med til Krifas landsmøder, og vi kan opstille kandidater til hovedbestyrelsen.

Del din mening
Henrik Holt Christensen fortæller, at ingen af Krifa Erhverv repræsentanterne deltager som deres virksomhed. De er der derimod for at varetage og påvirke arbejdet i Kristelig A-kasse, så det også tilgodeser selvstændige.
- De selvstændige i Krifa Erhverv skal selvfølgelig bruge vores tilstedeværelse. Derfor skal de ikke tøve med at kontakte os, hvis de har inputs, fortæller Allan Woods, og Henrik Holt Christensen tilføjer slutteligt:
- Udover at kontakte os kan man også bruge vores netværksgrupper til at debattere de ting, som vi vil tage med videre til de kommende lands- og repræsentantskabsmøder. Her er jeg, som lovet, i gang med at oprette en netværksgruppe til Fyn, som på nuværende tidspunkt mangler.

Læs mere om netværksgrupperne, også kaldet net-I-værk her.

Mette Christiansen, kommunikationsmedarbejder, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.