2. juni 2015

Generationsskifte


Hvis du overvejer eller er i gang med et generationsskifte i din virksomhed, er der også a-kasse-regler, du skal være opmærksom på.

Som a-kasse skelner vi imellem, om en person er selvstændig eller lønmodtager, og det gør vi primært ved at kigge på personens ejerskab i virksomheden.
Men det er ikke kun det personlige ejerskab, der har betydning, men også det ejerskab, der er i den nærmeste familie.

Hvordan a-kassereglerne definerer nærmeste familie, kan du se her:


I første omgang er det afgørende, at der er et ejerskab hos personen selv (DU-boksen), eller dennes ægtefælle.
Det personlige ejerskab (hos en selv eller ens ægtefælle) kan være næsten ubetydelig, men alligevel få afgørende betydning i forhold til a-kassen, hvis der er tilstrækkeligt stor ejerskab i den nærmeste familie.

Definition på afgørende indflydelse
Udgangspunktet er, at der skal være det, vi som a-kasse betragter som "afgørende indflydelse" på virksomheden, for at man er selvstændig.
Afgørende indflydelse forekommer ved én af følgende forhold:
  • Hvis du selv, eller din ægtefælle, alene eller sammen med nærmeste familie ejer 50 procent af virksomheden.
  • Hvis du selv, eller din ægtefælle, alene eller sammen med nærmeste familie ejer 10 procent, og enten du selv eller din ægtefælle er med i direktionen eller bestyrelsen i virksomheden. Et generationsskifte sker ofte ved, at man overdrager lidt ejerskab (anparter eller aktier) til sine børn.

Eksempel
Du har hidtil ejet virksomheden 100 procent. Din søn er ansat i virksomheden. Du vælger at overdrage 1 procent af anparterne til din søn. Selvom din søn kun ejer 1 procent personligt, ejer han sammen med nærmeste familie over 50 procent.
Den beskæftigelse, din søn har i virksomheden, vil vi som a-kasse betragte som drift af selvstændig virksomhed. Han er dermed i en a-kasses øjne ikke længere lønmodtager.
Det har stor betydning i forhold til hans mulighed for at søge om dagpenge fra a-kassen, hvis han må stoppe med at arbejde i virksomheden.

Spørg os
Som det fremgår, er der mange forhold at være opmærksom på i forbindelse med et generationsskifte. Så spørg os for vejledning, hvis du overvejer eller er i gang med et generationsskifte.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.