4. juni 2015

Krifa Erhverv til repræsentantskabsmøde


Der har netop været repræsentantskabsmøde i Krifa, og her deltog Krifa Erhvervs fem repræsentanter aktivt.

Selvom Krifa Erhvervs repræsentanter optog færre pladser end de andre bestyrelser, var der ingen tvivl om, at de fem repræsentanter var til stede.
- Vi gjorde os synlige ved bl.a. at deltage i debatterne. Vi ønsker at få nedbrudt stereotypen om, at de selvstændige er de onde, fortæller Allan Woods, som på fjerde år er Krifa Erhvervs repræsentant.
Til mødet blev formandsberetning fremlagt og regnskabet gennemgået, som begge blev godkendt. Vedtægtsændringer blev også debatteret og stemt om.

Mere indflydelse til Krifa Erhverv
Ifølge Allan Woods og den nyeste repræsentant Henrik Holt Christensen er der en skævvridning mellem antal repræsentanter fra Krifas otte regionsbestyrelser og antallet af repræsentanter fra Krifa Erhverv.
- Vi ønsker at være ligeværdige med lige stemmevægt, siger Henrik Holt Christensen, og Allan Woods supplerer:
- Dét er vi kommet et skridt nærmere efter repræsentantskabsmødet. Fremover er vi med til Krifas landsmøder, og vi kan opstille kandidater til hovedbestyrelsen.

Del din mening
Henrik Holt Christensen fortæller, at ingen af Krifa Erhverv repræsentanterne deltager som deres virksomhed. De er der derimod for at varetage og påvirke arbejdet i Kristelig A-kasse, så det også tilgodeser selvstændige.
- De selvstændige i Krifa Erhverv skal selvfølgelig bruge vores tilstedeværelse. Derfor skal de ikke tøve med at kontakte os, hvis de har inputs, fortæller Allan Woods, og Henrik Holt Christensen tilføjer slutteligt:
- Udover at kontakte os kan man også bruge vores netværksgrupper til at debattere de ting, som vi vil tage med videre til de kommende lands- og repræsentantskabsmøder. Her er jeg, som lovet, i gang med at oprette en netværksgruppe til Fyn, som på nuværende tidspunkt mangler.

Læs mere om netværksgrupperne, også kaldet net-I-værk her.

Mette Christiansen, kommunikationsmedarbejder, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

3. juni 2015

Ferie som selvstændig


Som selvstændig har du kun de penge at holde ferie for, som du selv har lagt til side. Du har kun feriepenge, hvis du har været ansat hos en arbejdsgiver.

Når du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen.
Det gælder også, selvom du måske har modtaget et brev fra os om, at du har ret til et bestemt antal feriedage.
Du kan nemlig kun få feriedagpenge, hvis du er endeligt ophørt med din virksomhed og enten er jobsøgende eller i arbejde som lønmodtager. Lønarbejdet må ikke være i din egen eller din ægtefælles virksomhed.

Egen optjent ferie fra et lønmodtagerforhold
Hvis du har optjent nogle feriedage fra en periode, hvor du har arbejdet som lønmodtager, kan du søge om at få feriepengene udbetalt for de dage.

Feriepenge fra feriekonto
Hvis dine feriepenge er overført til Feriekonto, skal du hæve penge derfra. Det skal du selv gøre via deres hjemmeside feriekonto.dk.
Du skal bruge din NemID for at hæve pengene. Deres hjemmeside guider dig igennem det.

Andet feriekort/feriebevis
Hvis du har været ansat hos en arbejdsgiver, der benyttede sig af en feriekortordning med en arbejdsgiverforening, skal du selv underskrive feriekortet og sende det til din tidligere arbejdsgiver, som skal udbetale dig pengene.
Hvis arbejdsgiveren ikke eksisterer længere, skal du sende feriekortet til den arbejdsgiverforening, som feriekortordningen var lavet med. For så er det dem, der skal udbetale feriepengene til dig.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar » Læs mere…

Få et gratis forsikringstjek

Krifa Erhverv samarbejder med NEM Forsikring og kan nu tilbyde, at de giver vores kunder et gratis forsikringstjek.

Ved forsikringstjekket vil NEM Forsikring gennemgå de forsikringer, du skal have, og de forsikringer, som du med fordel kan tegne.

Med udgangspunkt i dine behov
I sin gennemgang af, hvilke forsikringer du skal have, og hvilke du med fordel kan have, vil de tage udgangspunkt i dine behov.
Målet er, at du er forsikret for lige præcis det, du har brug for, og hverken mere eller mindre.

Både egne og andres forsikringer
NEM Forsikring kan tilbyde dig mange af de forsikringer, der er relevante for dig. Men de ser også på, hvad der er af relevante forsikringer for dig hos andre forsikringsselskaber.

Kontakt
For at få et gratis forsikringstjek hos NEM Forsikring, skal du kontakte dem via mailadressen erhvervkrifa@nemforsikring.dk. Skriv i mailen, at du ønsker et gratis forsikringstjek.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar » Læs mere…

2. juni 2015

Generationsskifte


Hvis du overvejer eller er i gang med et generationsskifte i din virksomhed, er der også a-kasse-regler, du skal være opmærksom på.

Som a-kasse skelner vi imellem, om en person er selvstændig eller lønmodtager, og det gør vi primært ved at kigge på personens ejerskab i virksomheden.
Men det er ikke kun det personlige ejerskab, der har betydning, men også det ejerskab, der er i den nærmeste familie.

Hvordan a-kassereglerne definerer nærmeste familie, kan du se her:


I første omgang er det afgørende, at der er et ejerskab hos personen selv (DU-boksen), eller dennes ægtefælle.
Det personlige ejerskab (hos en selv eller ens ægtefælle) kan være næsten ubetydelig, men alligevel få afgørende betydning i forhold til a-kassen, hvis der er tilstrækkeligt stor ejerskab i den nærmeste familie.

Definition på afgørende indflydelse
Udgangspunktet er, at der skal være det, vi som a-kasse betragter som "afgørende indflydelse" på virksomheden, for at man er selvstændig.
Afgørende indflydelse forekommer ved én af følgende forhold:
  • Hvis du selv, eller din ægtefælle, alene eller sammen med nærmeste familie ejer 50 procent af virksomheden.
  • Hvis du selv, eller din ægtefælle, alene eller sammen med nærmeste familie ejer 10 procent, og enten du selv eller din ægtefælle er med i direktionen eller bestyrelsen i virksomheden. Et generationsskifte sker ofte ved, at man overdrager lidt ejerskab (anparter eller aktier) til sine børn.

Eksempel
Du har hidtil ejet virksomheden 100 procent. Din søn er ansat i virksomheden. Du vælger at overdrage 1 procent af anparterne til din søn. Selvom din søn kun ejer 1 procent personligt, ejer han sammen med nærmeste familie over 50 procent.
Den beskæftigelse, din søn har i virksomheden, vil vi som a-kasse betragte som drift af selvstændig virksomhed. Han er dermed i en a-kasses øjne ikke længere lønmodtager.
Det har stor betydning i forhold til hans mulighed for at søge om dagpenge fra a-kassen, hvis han må stoppe med at arbejde i virksomheden.

Spørg os
Som det fremgår, er der mange forhold at være opmærksom på i forbindelse med et generationsskifte. Så spørg os for vejledning, hvis du overvejer eller er i gang med et generationsskifte.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…