24. april 2015

Din omsætning er afgørende for en evt. ret til dagpenge

Omsætningen er afgørende for, om du har ret til dagpenge fra a-kassen.

Du kan arbejde nok så mange timer i din virksomhed, men hvis ikke beskæftigelsen medfører en omsætning, kan det ikke bruges til optjening af dagpengeret.

Lav omsætning giver afslag på dagpenge
For lav omsætning i for lang tid er den hyppigste årsag til, at vi må give afslag på dagpenge. Hænger du på med det yderste af neglene, og kæmper du en brav kamp for at få din virksomhed til at overleve, bare lige lidt længere - så pas på. Det er måske det værste, du kan gøre - i hvert fald i forhold til at kunne få dagpenge.

Arbejdskrav
For at opnå ret til dagpenge skal du bl.a. have arbejdet "i væsentligt omfang" i mindst 52 uger indenfor de seneste 3 år. For at driften af din virksomhed kan vurderes som "i væsentligt omfang", skal arbejdet kunne sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.

Ikke alle timer tæller med
Men hvor en lønmodtager vil få løn for alle timer, er det langtfra tilfældet for dig som selvstændig. Dit arbejde består jo både af indtægtsgivende opgaver og en del administrative opgaver, som du ikke får direkte betaling for.
Begge dele hører med til at drive en virksomhed, men begge dele regnes nødvendigvis ikke som arbejde i forhold til a-kassen.

Forholdet mellem indtægtsgivende og administrative timer
Dine indtægtsgivende arbejdstimer tæller med som arbejde, det er der ingen tvivl om. Men det er ikke sikkert, at alle dine administrative timer tæller med. De administrative timer regnes kun med, i et rimeligt forhold, til de indtægtsgivende timer.
Typisk kan du kun få medregnet ca. 10-15 timers administrativt arbejde. Derfor er det meget afgørende, at dine indtægtsgivende aktiviteter udgør mere end 15-20 timer pr. uge. Ellers har du ikke en samlet beskæftigelse på over 30 timer pr. uge.

Pas på ved faldende omsætning
Så hvis din omsætning er faldende, vil dine indtægtsgivende aktiviteter sandsynligvis også være faldende. I forhold til a-kassen nytter det ikke noget, at du bruger ekstra meget tid på at opsøge nye kunder og laver markedsføringskampagner på stribe. Det er et arbejde, der betragtes som administrativt arbejde og kan altså kun medregnes i begrænset omfang.
Så hvis din virksomhed halter og du kæmper for længe med at komme op igen, kan det betyde, at du mister retten til dagpenge, efterlønsbevis, efterløn eller skattefrie præmier.

Konkret vurdering
Det er din personlige beskæftigelse i virksomheden, der bliver vurderet. Der bliver derfor også taget højde for, hvor mange andre personer der er beskæftiget i virksomheden, og hvad deres arbejdstid og arbejdsopgaver udgør.
Det enkelte år vurderes også i forhold til tidligere år. Flere års gode resultater i virksomheden ødelægges altså ikke af, at du rammer et dårligt år.

Pas på som nystartet
Hvis du er nystartet og ikke kan få rigtig gang i din virksomhed, skal du passe ekstra på. Nogle gange kan en iværksætter være for tålmodig for længe i håb om at få skabt en udvikling/omsætning. Det kan i sidste ende betyde, at du ikke har ret til dagpenge.

Kom og få en vurdering
Har du spørgsmål til, om din omsætning er god nok til, at du har ret til dagpenge, så find dine regnskaber frem, og kontakt os. Så laver vi en vurdering af det.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.