24. april 2015

Din omsætning er afgørende for en evt. ret til dagpenge

Omsætningen er afgørende for, om du har ret til dagpenge fra a-kassen.

Du kan arbejde nok så mange timer i din virksomhed, men hvis ikke beskæftigelsen medfører en omsætning, kan det ikke bruges til optjening af dagpengeret.

Lav omsætning giver afslag på dagpenge
For lav omsætning i for lang tid er den hyppigste årsag til, at vi må give afslag på dagpenge. Hænger du på med det yderste af neglene, og kæmper du en brav kamp for at få din virksomhed til at overleve, bare lige lidt længere - så pas på. Det er måske det værste, du kan gøre - i hvert fald i forhold til at kunne få dagpenge.

Arbejdskrav
For at opnå ret til dagpenge skal du bl.a. have arbejdet "i væsentligt omfang" i mindst 52 uger indenfor de seneste 3 år. For at driften af din virksomhed kan vurderes som "i væsentligt omfang", skal arbejdet kunne sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.

Ikke alle timer tæller med
Men hvor en lønmodtager vil få løn for alle timer, er det langtfra tilfældet for dig som selvstændig. Dit arbejde består jo både af indtægtsgivende opgaver og en del administrative opgaver, som du ikke får direkte betaling for.
Begge dele hører med til at drive en virksomhed, men begge dele regnes nødvendigvis ikke som arbejde i forhold til a-kassen.

Forholdet mellem indtægtsgivende og administrative timer
Dine indtægtsgivende arbejdstimer tæller med som arbejde, det er der ingen tvivl om. Men det er ikke sikkert, at alle dine administrative timer tæller med. De administrative timer regnes kun med, i et rimeligt forhold, til de indtægtsgivende timer.
Typisk kan du kun få medregnet ca. 10-15 timers administrativt arbejde. Derfor er det meget afgørende, at dine indtægtsgivende aktiviteter udgør mere end 15-20 timer pr. uge. Ellers har du ikke en samlet beskæftigelse på over 30 timer pr. uge.

Pas på ved faldende omsætning
Så hvis din omsætning er faldende, vil dine indtægtsgivende aktiviteter sandsynligvis også være faldende. I forhold til a-kassen nytter det ikke noget, at du bruger ekstra meget tid på at opsøge nye kunder og laver markedsføringskampagner på stribe. Det er et arbejde, der betragtes som administrativt arbejde og kan altså kun medregnes i begrænset omfang.
Så hvis din virksomhed halter og du kæmper for længe med at komme op igen, kan det betyde, at du mister retten til dagpenge, efterlønsbevis, efterløn eller skattefrie præmier.

Konkret vurdering
Det er din personlige beskæftigelse i virksomheden, der bliver vurderet. Der bliver derfor også taget højde for, hvor mange andre personer der er beskæftiget i virksomheden, og hvad deres arbejdstid og arbejdsopgaver udgør.
Det enkelte år vurderes også i forhold til tidligere år. Flere års gode resultater i virksomheden ødelægges altså ikke af, at du rammer et dårligt år.

Pas på som nystartet
Hvis du er nystartet og ikke kan få rigtig gang i din virksomhed, skal du passe ekstra på. Nogle gange kan en iværksætter være for tålmodig for længe i håb om at få skabt en udvikling/omsætning. Det kan i sidste ende betyde, at du ikke har ret til dagpenge.

Kom og få en vurdering
Har du spørgsmål til, om din omsætning er god nok til, at du har ret til dagpenge, så find dine regnskaber frem, og kontakt os. Så laver vi en vurdering af det.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar » Læs mere…

21. april 2015

Inspiration til god ledelse


Hvordan give ros på den rigtige måde? Hvad betyder forskellige persontyper for, hvordan de skal ledes? Hvad kan man gøre for at blive en bedre lytter? Er jeg klar til at blive leder?

Det er nogle af de spørgsmål, der bliver taget op under temaet den moderne leder på arbejdslyst.dk, som Kristelig Fagbevægelse står bag. Der er mulighed for både at læse artikler, lytte til podcasts eller se vidoer.

Ledelse og god arbejdslyst
Ledelse er blot et af temaerne på arbejslyst.dk. Nogle af de andre er børnefamiliens kamp med tiden, generationers samspil, fra grå mus til gennemslagskraft, livet på efterløn.

Gå selv på opdagelse
Du kan selv gå på opdagelse i vidensuniverset godarbejdslyst.dk.

Du kan læse mere om ledelse her.
Du kan læse om de øvrige input til god arbejdslyst her.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

20. april 2015

De fem repræsentanter til Kristelig Fagbevægelses repræsentantskabsmøde


Så er afstemningen slut, og de fem repræsentanter til Kristelig Fagbevægelses repræsentantskabsmøde er valgt.

Den 29. maj deltager de som Krifa Erhvervs repræsentanter i Kristelig Fagbevægelses øverste organ: Repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes hvert andet år.

Forslag om deltagelse i landsråd
Hvis vedtægtsændringerne går igennem, vil Krifa Erhvervs repræsentanter fremover også deltage i Krifas landsråd, som mødes ca. tre gange årlig. Tidligere har kun Kristelig Fagbevægelses regionsbestyrelser deltaget i disse møder.

De fem repræsentanter
Følgende fem kunder i Krifa Erhverv er valgt som Krifa Erhvervs repræsentanter:
  • Hanne Baltzer
  • Allan Woods
  • Claus Bøge
  • Henrik Holt Christensen
  • Liselotte Hvilsom.

Margareta Maria Norrgård og Claes Munk er suppleanter. Hvis en repræsentant vælger at træde ud af opgaven eller stopper som selvstændig, bliver suppleanterne opfordret til at træde ind i opgaven.

Kandidat-præsentation
De enkelte kandidater kan du læse mere om i denne præsentation af dem. Du skal bruge NemId for at logge ind på præsentationerne.

Kom med input
Hvis du har input til repræsentanterne, som du synes, de skal tage med til repræsentantskabsmødet, er du velkommen til at sende dem en kommentar her på bloggen.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Få 15.000 kr. til at give god arbejdslyst

Har du en idé, der kan skabe god arbejdslyst? Så udlodder Krifa hver måned 15.000 kroner til det initiativ, der samler flest stemmer.

Måske kender du nogen, der har brug for en hjælpende hånd, noget fornyet motivation eller en positiv overraskelse. Der er mange måder at give god arbejdslyst på, og vi kan alle sammen bruge lidt mere af det.

Alle kan deltage
Alle med en idé til at forbedre arbejdslysten for andre, kan deltage. Du behøver ikke at være medlem hos Krifa Erhverv for at være med. Du kan søge som enkeltperson, som personalegruppe, som forening eller i andre gruppesammenhænge.

Søg til hvad som helst
Du kan søge til lige præcis det/de, du har lyst til at gøre en forskel for. Din kollega, din nabo, de frivillige i lokalforeningen eller de hårdtarbejdende håndværkere i din baghave. Det vigtigste er, at det er et initiativ, der sigter mod at gøre en positiv forskel for andre eller flere end dig selv.

Sådan deltager du
Du deltager ved at lave en video på maks. to minutter, der fortæller, hvordan du vil bruge 15.000 kroner til at skabe god arbejdslyst, trivsel eller udvikling for andre. Når du har lavet filmen, uploader du filmen på hjemmesiden om at give god arbejdslyst. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal være månedens vinder, ved at stemme på videoerne.

Læs mere og deltag på givgodarbejdslyst.dk

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…