17. november 2014

Tag på uddannelse med tilskud


Når du videreuddanner dig som selvstændig erhvervsdrivende, kan du i nogle tilfælde få godtgørelse fra a-kassen imens. Mange selvstændige vælger under vinterens nedgang i opgaver at tage på kurser.

Læs herunder om, hvornår du kan få godtgørelsen, og hvad du skal gøre for at få den.
 • Når du ved, hvad du kunne tænke dig af kurser, kontakter du skolen, som udbyder kurset, og sikrer dig, at de er godkendt til at udbyde AMU-kurser/GVU-forløb.
 • Du kan søge om VEU-godtgørelse i op til 10 uger pr. kalenderår (GVU, kontraktuddannelser og eud+ er ikke omfattet af denne regel).
 • Du skal sikre dig, at du har et erhvervsnøglekort eller digital signatur, da det skal bruges i forbindelse med ansøgning om VEU.
 • Dit erhvervsnøglekort skal have disse rettigheder: Ret til at administrere VEU-kurser og ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordring for alle p-enheder. Du får et erhvervsnøglekort på Nets, og dine rettigheder får du på virk.dk/Mit virk.dk.
 • Du kan få hjælp på tlf. 8030 7090.
 • Du søger om VEU-godtgørelse og befordring på efteruddannelse.dk Fristen for at indsende ansøgningen til a-kassen er senest 4 uger efter sidste kursusdag.
 • Spørgsmål om at blive optaget og søge om VEU-godtgørelse kan du få svar på hos skolen.
 • Vær opmærksom på, at du ikke må have en uddannelse, der er højere end en almindelig erhvervsuddannelse. Er du i tvivl om, om du er for højt uddannet, kontakt os.

Hvad koster det dig?
 • Den tid, du er væk fra din virksomhed.
 • Gebyr til kursus. 
Hvad får du ud af det?
 • 652 kr. pr. dag ved fuldtidskursus i 2014 – satsen reguleres én gang om året (arbejder normalt 37 timer pr. uge).
 • Ny inspiration og viden.
 • Fornyelse af certifikater m.m.
 • Socialt netværk.
Du kan se mere om reglerne for VEU-godtgørelse og befordringstilskud i denne video, der beskriver fremgangsmåden for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Lise Britt Thomsen og Dorthe Holmgaard, a-kassekonsulenter, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.