20. november 2014

Hjælp til vækstfinansiering


Vækstfonden kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med en række finansieringstilbud som et supplement til finansiering fra private investorer og finansieringsinstitutter. Vi har bedt Vækstfonden fortælle, hvordan de kan hjælpe. Og det gør de herunder.

Vækstfonden yder lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder i alle brancher, og med et fleksibelt udbud af finansieringsløsninger er der et, der passer til de fleste finansieringsbehov.

Låne- og kautionsmulighederne
Vækstfondens tilbud på lån og kautioner er:
• Vækstkaution: Ved lånebehov under 2 mio. kr. kan en Vækstkaution dække op til 75 procent af bankens tabsrisiko. Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, du selv stiller, og giver dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.
• Vækstlån: Vækstlån er til virksomheder, der har behov for finansiering til køb af virksomhed, ny produktion eller anden forretningsudvikling, men som savner tilstrækkeligt med sikkerheder til at opnå almindelig bankfinansiering. Et Vækstlån er på mere end 2 mio. kr. og står som udgangspunkt bag sikrede lån og kreditter fra banker og andre kreditorer. Lånet ydes direkte til virksomheden, men i tæt samarbejde med bankerne som en del af en samlet finansieringsløsning.
• Vækstlån til iværksættere: Som noget nyt yder Vækstfonden særlige Vækstlån til iværksættere. Vækstlånene til iværksættere er målrettet unge virksomheder, der har et færdigt produkt og de første kunder i hus, men som har svært ved at få bankfinansiering på grund af en kort historik.
• Ansvarlige lån: Ansvarlige lån er til sunde, veletablerede virksomheder, hvor egenkapitalen er utilstrækkelig til at få finansiering til vækstplanerne. Et Ansvarligt lån kræver ikke sikkerheder og øger virksomhedens soliditet. Det betyder, at et Ansvarligt lån styrker virksomhedens adgang til yderligere vækstfinansiering.
• Vækstgaranti: En Vækstgaranti er med til at dække risikoen, hvis din virksomhed ikke kan stille sikkerheder nok til at få en arbejds- eller forudbetalingsgaranti eller en leasingaftale.

Læs mere
Du kan læse mere om Vækstfondens finansieringsmuligheder på deres hjemmeside www.vf.dk.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.