19. november 2014

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige


Som selvstændig erhvervsdrivende er du som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Du kan dog frivilligt vælge at tegne en forsikring mod ulykker og/eller erhvervssygdomme.

Forsikring mod ulykker skal tegnes i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsskadeforsikringer. For at være sikret mod erhvervssygdomme skal du tilmelde sig hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

A/S, ApS og andelsselskaber
Hvis din virksomhed er et A/S, ApS eller andelsselskab, har du pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader. Det gælder også, selv om man er den eneste ansatte i selskabet. Det er ikke muligt at fravælge arbejdsskadesikringen for ejerne af A/S og ApS, når de udfører arbejde for virksomheden. Vi samarbejder med NEM Forsikring om erhvervsforsikringer, læs mere om det her

Medarbejdende ægtefælle
Hvis man som ægtefælle arbejder i sin mands eller hustrus selvstændige virksomhed, er man som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det gælder, selv om man er ansat som lønmodtager i virksomheden, har en skriftlig lønaftale, indbetaler A-skat og har de samme vilkår som virksomhedens øvrige ansatte
Medarbejdende ægtefælle kan tegne en forsikring på samme måde som selvstændige erhvervsdrivende og dermed være omfattet af loven. Det er valgfrit, om man som medarbejdende ægtefælle vil tegne forsikringen, og man bestemmer selv, om man vil tegne forsikring for ulykker, erhvervssygdomme eller begge dele.

Sådan anmelder du en arbejdsskade
Hvis du har tegnet en af de forsikringer, der er omtalt her oven over, og bliver udsat for en arbejdsskade, kan du anmelde arbejdsskaden på www.ask.dk.

Krifa Erhverv kan hjælpe dig
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til en arbejdsskadeforsikring, kan du som kunde i Krifa Erhverv kontakte vores gratis juridiske hotline på tlf. 7227 7800.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.