20. november 2014

Hjælp til vækstfinansiering


Vækstfonden kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med en række finansieringstilbud som et supplement til finansiering fra private investorer og finansieringsinstitutter. Vi har bedt Vækstfonden fortælle, hvordan de kan hjælpe. Og det gør de herunder.

Vækstfonden yder lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder i alle brancher, og med et fleksibelt udbud af finansieringsløsninger er der et, der passer til de fleste finansieringsbehov.

Låne- og kautionsmulighederne
Vækstfondens tilbud på lån og kautioner er:
• Vækstkaution: Ved lånebehov under 2 mio. kr. kan en Vækstkaution dække op til 75 procent af bankens tabsrisiko. Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, du selv stiller, og giver dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.
• Vækstlån: Vækstlån er til virksomheder, der har behov for finansiering til køb af virksomhed, ny produktion eller anden forretningsudvikling, men som savner tilstrækkeligt med sikkerheder til at opnå almindelig bankfinansiering. Et Vækstlån er på mere end 2 mio. kr. og står som udgangspunkt bag sikrede lån og kreditter fra banker og andre kreditorer. Lånet ydes direkte til virksomheden, men i tæt samarbejde med bankerne som en del af en samlet finansieringsløsning.
• Vækstlån til iværksættere: Som noget nyt yder Vækstfonden særlige Vækstlån til iværksættere. Vækstlånene til iværksættere er målrettet unge virksomheder, der har et færdigt produkt og de første kunder i hus, men som har svært ved at få bankfinansiering på grund af en kort historik.
• Ansvarlige lån: Ansvarlige lån er til sunde, veletablerede virksomheder, hvor egenkapitalen er utilstrækkelig til at få finansiering til vækstplanerne. Et Ansvarligt lån kræver ikke sikkerheder og øger virksomhedens soliditet. Det betyder, at et Ansvarligt lån styrker virksomhedens adgang til yderligere vækstfinansiering.
• Vækstgaranti: En Vækstgaranti er med til at dække risikoen, hvis din virksomhed ikke kan stille sikkerheder nok til at få en arbejds- eller forudbetalingsgaranti eller en leasingaftale.

Læs mere
Du kan læse mere om Vækstfondens finansieringsmuligheder på deres hjemmeside www.vf.dk.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

19. november 2014

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige


Som selvstændig erhvervsdrivende er du som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Du kan dog frivilligt vælge at tegne en forsikring mod ulykker og/eller erhvervssygdomme.

Forsikring mod ulykker skal tegnes i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsskadeforsikringer. For at være sikret mod erhvervssygdomme skal du tilmelde sig hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

A/S, ApS og andelsselskaber
Hvis din virksomhed er et A/S, ApS eller andelsselskab, har du pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader. Det gælder også, selv om man er den eneste ansatte i selskabet. Det er ikke muligt at fravælge arbejdsskadesikringen for ejerne af A/S og ApS, når de udfører arbejde for virksomheden. Vi samarbejder med NEM Forsikring om erhvervsforsikringer, læs mere om det her

Medarbejdende ægtefælle
Hvis man som ægtefælle arbejder i sin mands eller hustrus selvstændige virksomhed, er man som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det gælder, selv om man er ansat som lønmodtager i virksomheden, har en skriftlig lønaftale, indbetaler A-skat og har de samme vilkår som virksomhedens øvrige ansatte
Medarbejdende ægtefælle kan tegne en forsikring på samme måde som selvstændige erhvervsdrivende og dermed være omfattet af loven. Det er valgfrit, om man som medarbejdende ægtefælle vil tegne forsikringen, og man bestemmer selv, om man vil tegne forsikring for ulykker, erhvervssygdomme eller begge dele.

Sådan anmelder du en arbejdsskade
Hvis du har tegnet en af de forsikringer, der er omtalt her oven over, og bliver udsat for en arbejdsskade, kan du anmelde arbejdsskaden på www.ask.dk.

Krifa Erhverv kan hjælpe dig
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til en arbejdsskadeforsikring, kan du som kunde i Krifa Erhverv kontakte vores gratis juridiske hotline på tlf. 7227 7800.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Gør din indflydelse gældende som repræsentant

Kristelig A-kasse holder ordinær repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 på Trinity Hotel- og Konferencecenter ved Fredericia.
 
Dagsorden
Dagsordenen vil bl.a indeholde
- Beretning
- Regnskab
- Vedtægtsændringer *
- Valg til hovedbestyrelsen **
- Indkomne forslag


Krifa Erhverv udgør en central afdeling i Kristelig A-kasse og kan stille med fem repræsentanter.

Repræsentant
Har du lyst til at stille op som repræsentant og gøre din indflydelse gældende, så send os en besked om det via dette link.
Du skal have givet besked senest den 31. december 2014.

Hvis flere end fem  ønsker at være repræsentant, skal vi vælge mellem de opstillede. I så fald vil vi skrive til dig og bede dig udfylde et skema, så vi kan præsentere dig korrekt i den efterfølgende afstemning.

Vedtægtsændringer:
Forslag til vedtægtsændringer skal være os i hænde senest tre måneder før repræsentantskabsmødet, og de skal sendes til: Hovedbestyrelsen, Krifa Aarhus, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

**Valg til hovedbestyrelse:
Kandidater til hovedbestyrelsen skal anbefales af en regionsbestyrelse, hovedbestyrelsen eller 25 kunder.
Forslag skal være os i hænde senest tre måneder før repræsentantskabsmødet, og de skal sendes til: Hovedbestyrelsen, Krifa Aarhus, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

Sted
Repræsentantskabsmødet foregår på Trinity Hotel- og Konferencecenter ved Fredericia den 29. maj 2015. Vi udbetaler en diæt for deltagelse om fredagen og dækker dine rejseomkostninger.
Repræsentantskabsmødet starter med kaffe kl. 09.30.
Dagsordenen slutter kl. 18.00.
Der er festmiddag kl. 19.00 til ca. kl. 22.30.
Vi tilbyder overnatning og morgenmad dagen efter.

Du kan læse mere om repræsentantskabet her.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv
2 kommentarer » Læs mere…

17. november 2014

Tag på uddannelse med tilskud


Når du videreuddanner dig som selvstændig erhvervsdrivende, kan du i nogle tilfælde få godtgørelse fra a-kassen imens. Mange selvstændige vælger under vinterens nedgang i opgaver at tage på kurser.

Læs herunder om, hvornår du kan få godtgørelsen, og hvad du skal gøre for at få den.
 • Når du ved, hvad du kunne tænke dig af kurser, kontakter du skolen, som udbyder kurset, og sikrer dig, at de er godkendt til at udbyde AMU-kurser/GVU-forløb.
 • Du kan søge om VEU-godtgørelse i op til 10 uger pr. kalenderår (GVU, kontraktuddannelser og eud+ er ikke omfattet af denne regel).
 • Du skal sikre dig, at du har et erhvervsnøglekort eller digital signatur, da det skal bruges i forbindelse med ansøgning om VEU.
 • Dit erhvervsnøglekort skal have disse rettigheder: Ret til at administrere VEU-kurser og ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordring for alle p-enheder. Du får et erhvervsnøglekort på Nets, og dine rettigheder får du på virk.dk/Mit virk.dk.
 • Du kan få hjælp på tlf. 8030 7090.
 • Du søger om VEU-godtgørelse og befordring på efteruddannelse.dk Fristen for at indsende ansøgningen til a-kassen er senest 4 uger efter sidste kursusdag.
 • Spørgsmål om at blive optaget og søge om VEU-godtgørelse kan du få svar på hos skolen.
 • Vær opmærksom på, at du ikke må have en uddannelse, der er højere end en almindelig erhvervsuddannelse. Er du i tvivl om, om du er for højt uddannet, kontakt os.

Hvad koster det dig?
 • Den tid, du er væk fra din virksomhed.
 • Gebyr til kursus. 
Hvad får du ud af det?
 • 652 kr. pr. dag ved fuldtidskursus i 2014 – satsen reguleres én gang om året (arbejder normalt 37 timer pr. uge).
 • Ny inspiration og viden.
 • Fornyelse af certifikater m.m.
 • Socialt netværk.
Du kan se mere om reglerne for VEU-godtgørelse og befordringstilskud i denne video, der beskriver fremgangsmåden for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Lise Britt Thomsen og Dorthe Holmgaard, a-kassekonsulenter, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

14. november 2014

1 times gratis forretningssparring


Rådgivningsfirmaet Contravo tilbyder 1 times gratis forretningssparring på leverandøraftaler.

Contravo fortæller, at fire ud af fem selvstændige, de taler med, har én eller flere leverandøraftaler, hvorom de ikke ved, om de giver dem det rigtige udbytte til den rigtige pris.

Gratis og uforpligtende
Contravo tilbyder 1 times gratis og uforpligtende forretningssparring med fokus på, om der er leverandøraftaler, der kan forbedres.
Om sit rådgivningsarbejde oplyser Contravo, at de hjælper mindre virksomheder med at få nye og bedre leverandøraftaler inden for fx revision, bank, telefoni, online marketing, alarm, service af udstyr og forbrugsmaterialer.

De bedste tilbud
Contravo understreger, at de samarbejder med stærke og relevante leverandører, som betaler dem for, at de på tværs af brancher kan give deres kunder de bedste tilbud.

Læs mere om Contravo, deres tilbud og velkomst til Krifa Erhverv-kunder her.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar » Læs mere…

12. november 2014

Iværksættere er lykkeligere end lønmodtagere


Undersøgelser viser, at iværksættere er lykkeligere end lønmodtagere.
- Iværksættere rapporterer både højere jobtilfredshed og lykke. De er simpelthen lykkeligere end lønmodtagere, siger direktør for Institut for Lykkeforskning Meik Wiking

Derfor er det lykken at være selvstændige
Men hvorfor er iværksættere lykkeligere? Det har Institut for Lykkeforskning undersøgt og lavet en film om for Erhvervsstyrelsen. I filmen forklarer en række selvstændige, hvorfor de synes, det er lykken at være selvstændig.

De siger bl.a.
- Jeg bestemmer selv.
- Jeg har frihed til at fokusere på det, som jeg synes er sjovt.
- Jeg vælger selv min arbejdstid og mine arbejdsopgaver.
- Jeg kan skabe noget for andre mennesker, som er interessant.
- Det er livsbekræftende at skabe noget, som man selv tror på.

Filmen er på 1 minut og 43 sekunder, og du kan se den her.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…