21. august 2014

Nye regler om fortrydelsesret ved salg fra webshop

Den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Det betyder, at reglerne er ændret for dig, som driver webshop. Her beskriver vores samarbejdspartner advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund ændringerne

De nye regler handler om fortrydelsesret, og særligt i hvilket omfang man som sælger har pligt til at oplyse køber om fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten
En af de væsentligste ændringer af fortrydelsesretten er, at køberen efter den nye lov ikke mister sin fortrydelsesret ved at tage varen i brug. Dog skal køberen givet besked inden 14 dage fra leveringen. Ved salg af tjenesteydelser regnes fristen fra købsaftalens indgåelse.

Hvis køber har taget den solgte genstand i brug, kan sælger dog fratrække et rimeligt beløb svarende til den forringelse af varens værdi, som brugen har medført.

Oplysningspligt og fortrydelsesret
Reglerne om oplysningspligt går ud på, at man i forbindelse med salget klart oplyser den samlede pris inklusive alt, specificerer varen og oplyser om eftersalgsservice, garantier etc.

Køberens fortrydelsesret er også omfattet af reglerne om oplysningspligt.

Køberen skal derfor, inden købsaftalen indgås, oplyses klart og specificeret om køberens fortrydelsesret efter loven herunder betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende.

Endvidere skal køberen, inden købsaftalen indgås, oplyses om en standardfortrydelsesformular, som køberen kan udfylde og sende til sælgeren, hvis købet fortrydes.

Køberen skal inden leveringen af varen modtage en bekræftelse af aftalen, oplysninger om fortrydelsesretten og et eksemplar af standardfortrydelsesformularen. Alle tre ting skal køberen have på et ”varigt medium”.

Køberen skal altså modtage de beskrevne oplysninger omkring fortrydelsesretten to gange. Dels inden aftalens indgåelse, og dels på et ”varigt medium” efter aftalens indgåelse.

Et ”varigt medium” betyder, at køberen skal have oplysningerne, så køberen uden videre kan gemme oplysningerne. Det sker for, at oplysningerne ikke efterfølgende kan ændres af sælgeren.

Konsekvensen af ikke at oplyse korrekt om fortrydelsesretten
Hvis man som sælger ikke sørger for at oplyse korrekt om fortrydelsesretten, kan køberen fortryde købet i op til et år og to uger efter leveringen af varen.

Dertil kommer, at man som sælger, såfremt køber fortryder købet inden den nævnte et år + to ugers frist, skal returnere købesummen uden fradrag af nogen art. Det sker, uanset om varen har været brugt af køberen.

Konsekvenserne af ikke at opfylde reglerne er ganske store. Derfor bør du give dine salgs- og leveringsbetingelser + aftaleindgåelsesprocedurer et servicetjek.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 7227 7800 og gøre brug af vores Juridiske Hotline, som er gratis for dig som kunde. Vi vil herefter sætte dig i kontakt med vores samarbejdspartner, advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund. Spørg efter advokat Søren Hedegaard Frederiksen. Han er specialiseret i de nye regler.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.