15. maj 2014

Brug standardkontrakter med omtanke


Standardkontrakter er en stor hjælp. Men det er vigtigt ikke at bruge dem uden omtanke, men at få dem tilrettet korrekt.

I rigtig mange situationer er det en god idé at få lavet en skriftlig kontrakt, som klart fortæller, hvilken aftale der er indgået, og på hvilke vilkår den er gældende. Det kan være svært selv at tænke sig til det hele, derfor er det godt at tage udgangspunkt i en standardkontrakt. Den vil som oftest indeholde de mest nødvendige punkter. Men der kan også være en fare i at bruge standardkontrakter, hvis du ikke får dem tilrettet korrekt!

A-kassen stiller også krav til, hvad en kontrakt skal indeholde, hvis du f.eks skal sælge eller bortforpagte din virksomhed. Det er derfor igen en god idé at spørge a-kassen om vejledning, inden en kontrakt accepteres.

Eksempel om specifikke krav ved bortforpagtning
Hvis du skal bortforpagte din virksomhed, er der helt specifikke krav, der skal være opfyldt, før du kan modtage dagpenge fra a-kassen.

Krav
Hovedreglen er, at bortforpagtningen skal være gensidig uopsigelig i 5 år.
Bortforpagtningen skal omfatte hele virksomheden, altså også lokaler, inventar, driftsmidler, maskiner, biler, varelager, annoncering o.lign.
Hvis du har leje eller leasingsaftaler, skal de altså også overdrages til forpagteren. Det kan kræve godkendelse fra udlejer / leasingsfirmaet.
Du må ikke arbejde i virksomheden i bortfopagtningsperioden.

Anbefaling
Du bør dog også være opmærksom på, at hvis forpagtningskontrakten misligholdes fra forpagterens side, og kontrakten dermed ophæves, så genindtræder du i driften af virksomheden. Derfor er det også vigtigt, at leje og leasingaftaler igen kan overdrages til dig. De bør derfor ikke være overdraget for en fast periode (fx i fem år), men skal følge bortforpagtningens løbetid, uanset om den bliver afbrudt i utide eller evt. forlænget.

Indhold
Afgørende for stort set alle kontrakter er, at de indeholder oplysninger om:
  • hvem kontrakten er indgået med
  • fra hvilken dato kontrakten træder i kraft
  • hvad der er med i aftalen
  • hvilken pris der er aftalt
  • hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at kontrakten bliver gældende
  • hvad der sker ved misligholdelse.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.