22. maj 2014

Bliv erhvervsmentor

Krifa har tilmeldt sig projektet ”Bryd unges ledighed NU!” og har de seneste uger været optaget af at finde frivillige erhvervsmentorer til et pilotprojekt, hvor vi vil hjælpe 15 unge. Du kan også hjælpe.

Mange unge går rundt med et stort behov for hjælp fra andre mere modne og erfarne. Det er et stort problem, at hver femte af de unge 16 – 29 årige er uden job, uddannelse, lære- eller praktikplads.

Repræsentanter fra projektet "Bryd unges ledighed NU" står for at klæde mentorerne på til opgaven, og de formidler i samarbejde med kommunerne kontakten til de unge, der har brug for en mentor.

Alle vinder
Det er et rigtig spændende projekt med mange vindere. De unge får hjælp fra en erfaren mentor, og mentorerne får selv afprøvet deres kompetencer og får oplevelsen af at gøre en forskel for et andet menneske.

God modtagelse
Vores mål var at finde 10 ledere eller andre med erhvervserfaring og erhvervsnetværk. Vi spurgte 15 personer, om de var parate til at bruge noget af deres fritid på at blive erhvervsmentor. Vi blev meget begejstret over at se, hvordan 14 af dem hurtigt meldte tilbage og sagde ja til opgaven. De glæder sig nu alle til at komme i gang og gøre noget for en ung, der har brug for deres hjælp.

Du kan også hjælpe
Projektet kører i København og Nordsjælland og vil senere blive bredt ud i hele landet. Hvis du har erhvervserfaring og et erhvervsnetværk, kan du også blive erhvervsmentor.
Du forpligter dig kun til at bruge 3 timer om måneden i 3 måneder. Du kan læse mere om erhvervmetorordningen på denne hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig, hvis du vil være mentor for en ung.

Allan Bruhn, politisk konsulent, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.