22. maj 2014

Bliv erhvervsmentor

Krifa har tilmeldt sig projektet ”Bryd unges ledighed NU!” og har de seneste uger været optaget af at finde frivillige erhvervsmentorer til et pilotprojekt, hvor vi vil hjælpe 15 unge. Du kan også hjælpe.

Mange unge går rundt med et stort behov for hjælp fra andre mere modne og erfarne. Det er et stort problem, at hver femte af de unge 16 – 29 årige er uden job, uddannelse, lære- eller praktikplads.

Repræsentanter fra projektet "Bryd unges ledighed NU" står for at klæde mentorerne på til opgaven, og de formidler i samarbejde med kommunerne kontakten til de unge, der har brug for en mentor.

Alle vinder
Det er et rigtig spændende projekt med mange vindere. De unge får hjælp fra en erfaren mentor, og mentorerne får selv afprøvet deres kompetencer og får oplevelsen af at gøre en forskel for et andet menneske.

God modtagelse
Vores mål var at finde 10 ledere eller andre med erhvervserfaring og erhvervsnetværk. Vi spurgte 15 personer, om de var parate til at bruge noget af deres fritid på at blive erhvervsmentor. Vi blev meget begejstret over at se, hvordan 14 af dem hurtigt meldte tilbage og sagde ja til opgaven. De glæder sig nu alle til at komme i gang og gøre noget for en ung, der har brug for deres hjælp.

Du kan også hjælpe
Projektet kører i København og Nordsjælland og vil senere blive bredt ud i hele landet. Hvis du har erhvervserfaring og et erhvervsnetværk, kan du også blive erhvervsmentor.
Du forpligter dig kun til at bruge 3 timer om måneden i 3 måneder. Du kan læse mere om erhvervmetorordningen på denne hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig, hvis du vil være mentor for en ung.

Allan Bruhn, politisk konsulent, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

Carlog - smart app til kørselsregnskab


Du kan klare dit kørselsregnskab hurtigt og nemt med app'en Carlog. Den kræver ikke andet af dig, end at du har en smartphone og vil betale 1 krone om dagen for app'en.

Den er udviklet af en af vores aktive kunder i net-I-værk.
Det har været en fornøjelse for mig at prøvekøre app'en Carlog. Du henter den gratis i App-store, hvor den har navnet Carlog System. Du kan prøve den i en måned, og derefter koster den 1 kr. om dagen.

Så snart du har indtastet nogle faktuelle oplysninger, er app'en klar til brug, og den er nem at bruge.

Du kan navngive ture og gruppere dem, så du har mulighed for at skræddersy dit kørselsregnskab, som du vil. Det kan være med følgende oplysninger, som opfylder, hvad bogføringsbilag vedrørende udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse skal indeholde:
 • Modtagerens navn, adresse og cpr-nummer
 • Identifikation af den anvendte bil (fx registreringsnummeret)
 • Kørslens erhvervsmæssige formål
 • Dato for kørslen
 • Kørslens geografiske mål med eventuelle delmål
 • Det antal kørte kilometer
 • De anvendte satser
 • Beregning af befordringsgodtgørelsen
 • Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol.

Carlog er det nemmeste system, jeg har prøvet, og som samtidig opfylder alle de krav, der er til et kørselsregnskab inkl. 60-dages-reglen.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
3 kommentarer » Læs mere…

21. maj 2014

Professionel fotografering


Professionelt fotograferede og redigerede billeder fra hverdagen i din virksomhed, der er lige til din hjemmeside, en brochure eller bare til at glæde sig over. Det kan vi nu tilbyde dig!

Vi har relanceret Krifas hjemmeside krifa.dk i et nyt, flot design, men vi mangler billeder fra det virkelige liv ude i virksomhederne. Hvor mennesker arbejder og taler sammen.
Vi håber, du vil stille din virksomhed til rådighed for vores dygtige fotografer. Eneste krav fra vores side er, at vi må bruge billederne på vores hjemmeside og i vores trykte materialer - fx brochurer.

Du kan vælge at stille din virksomhed til rådighed på to måder: Enten ved at stille lokaliteter, dig selv og eventuelle medarbejdere til rådighed, eller ved alene at stille lokaliteter til rådighed, hvor vi så har fotomodeller med til at agere medarbejdere.

10 billeder til eget brug
Du får 10 billeder til eget brug bagefter. Enten ved at vælge nogle af de billeder, der er taget, eller ved at vi får taget billeder, hvor du bestemmer motivet.

Har du en spændende virksomhed, der er ”gode billeder i”, så henvend dig til os.

Vi svarer dig hurtigt, om din virksomhed er kandidat til en fotograf-seance.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

15. maj 2014

Brug standardkontrakter med omtanke


Standardkontrakter er en stor hjælp. Men det er vigtigt ikke at bruge dem uden omtanke, men at få dem tilrettet korrekt.

I rigtig mange situationer er det en god idé at få lavet en skriftlig kontrakt, som klart fortæller, hvilken aftale der er indgået, og på hvilke vilkår den er gældende. Det kan være svært selv at tænke sig til det hele, derfor er det godt at tage udgangspunkt i en standardkontrakt. Den vil som oftest indeholde de mest nødvendige punkter. Men der kan også være en fare i at bruge standardkontrakter, hvis du ikke får dem tilrettet korrekt!

A-kassen stiller også krav til, hvad en kontrakt skal indeholde, hvis du f.eks skal sælge eller bortforpagte din virksomhed. Det er derfor igen en god idé at spørge a-kassen om vejledning, inden en kontrakt accepteres.

Eksempel om specifikke krav ved bortforpagtning
Hvis du skal bortforpagte din virksomhed, er der helt specifikke krav, der skal være opfyldt, før du kan modtage dagpenge fra a-kassen.

Krav
Hovedreglen er, at bortforpagtningen skal være gensidig uopsigelig i 5 år.
Bortforpagtningen skal omfatte hele virksomheden, altså også lokaler, inventar, driftsmidler, maskiner, biler, varelager, annoncering o.lign.
Hvis du har leje eller leasingsaftaler, skal de altså også overdrages til forpagteren. Det kan kræve godkendelse fra udlejer / leasingsfirmaet.
Du må ikke arbejde i virksomheden i bortfopagtningsperioden.

Anbefaling
Du bør dog også være opmærksom på, at hvis forpagtningskontrakten misligholdes fra forpagterens side, og kontrakten dermed ophæves, så genindtræder du i driften af virksomheden. Derfor er det også vigtigt, at leje og leasingaftaler igen kan overdrages til dig. De bør derfor ikke være overdraget for en fast periode (fx i fem år), men skal følge bortforpagtningens løbetid, uanset om den bliver afbrudt i utide eller evt. forlænget.

Indhold
Afgørende for stort set alle kontrakter er, at de indeholder oplysninger om:
 • hvem kontrakten er indgået med
 • fra hvilken dato kontrakten træder i kraft
 • hvad der er med i aftalen
 • hvilken pris der er aftalt
 • hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at kontrakten bliver gældende
 • hvad der sker ved misligholdelse.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

1. maj 2014

Stor interesse for at blive iværksætter

Hver fjerde kan tænke sig at starte egen virksomhed, skriver Penge & Privatøkonomi og henviser dem, der overvejer det, til gode råd fra vores hjemmeside.

I artiklen er omtalt en analyse, YouGov har lavet for MetroXpress. Den viser, at 28 procent godt kan tænke sig at være selvstændige, og blandt de 18- til 29-årige er det 48 procent.

Artiklen slutter af med at give dem, der tænker på at blive selvstændige, gode råd, som de har fundet på vores hjemmeside.

Læs her Penge & Privatøkonomis artikel

Læs her de 10 gode iværksætterråd på vores hjemmeside

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…