7. april 2014

Få stoppet i tide - for ikke at miste retten til dagpenge

Hænger du på med det yderste af neglene, og kæmper du en brav kamp for at få din virksomhed til at overleve, bare lige lidt længere - så pas på. Det er måske det værste, du kan gøre - i hvert fald i forhold til din forsikring i a-kassen.

Ligesom en lønmodtager skal have betaling for sit arbejde, for at det kan bruges til at opnå dagpengeret i a-kassen, så skal du som selvstændig også have betaling for dit arbejde, for at det kan bruges til at opnå ret til dagpenge.

Arbejdskrav for ret til dagpenge
For at opnå ret til dagpenge skal du bl.a. have arbejdet "i væsentligt omfang" i mindst 52 uger indenfor de seneste 3 år. For at driften af din virksomhed kan vurderes som "i væsentligt omfang", skal arbejdet kunne sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.

Ikke alle timer tæller med
Men hvor en lønmodtager vil få løn for alle timer, vil det langtfra være tilfældet for dig som selvstændig. Dit arbejde består jo både af indtægtsgivende opgaver og en del administrative opgaver, som du ikke får direkte betaling for.
Begge dele hører med til at drive en virksomhed, men begge dele regnes nødvendigvis ikke som arbejde i forhold til a-kassen.

Forholdet mellem indtægtsgivende og administrative timer
Dine indtægtsgivende arbejdstimer tæller med som arbejde, det er der ingen tvivl om. Men det er ikke sikkert, at alle dine administrative timer tæller med. De administrative timer regnes kun med, i et rimeligt forhold, til de indtægtsgivende timer.
Typisk siger vi, at du kun kan få medregnet ca. 10-15 timers administrativt arbejde. Derfor er det meget afgørende, at dine indtægtsgivende aktiviteter udgør mere end 15-20 timer pr. uge. Ellers har du ikke en samlet beskæftigelse på over 30 timer pr. uge.

Pas på ved faldende omsætning
Så hvis din omsætning er faldende, vil dine indtægtsgivende aktiviteter sandsynligvis også være faldende. I forhold til a-kassen nytter det ikke noget, at du bruger ekstra meget tid på at opsøge nye kunder og laver markedsføringskampagner på stribe. Det er et arbejde, der betragtes som administrativt arbejde og kan altså kun medregnes i begrænset omfang.

Så hvis din virksomhed halter - så pas på, at du ikke kæmper for længe. Det kan i sidste ende betyde, at du mister retten til dagpenge, efterlønsbevis, efterløn eller skattefrie præmier.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

1 kommentarer:

25. april 2014 kl. 12.40 Ivan Lindgreen

Hej

Ja stoppe i tide! Det er da rigtigt, MEN Der er heller ikke meget hjælp at hente hverken fra fagforening, Bank eller arbejdsmarked end sige regeringen. Som i skriver så er det ikke alt der tæller i timer som selvstændig for fagforeningen, der kunne man jo hjælpe ved at alt hvad man laver tæller, så vil det da give mening at gå og betale til sin fagforening, det er intet værd ellers. Og bankerne hjælper ej heller de selvstændige, de kassekreditter man har er der rente på over 10% og kassekreditten kommer jo på max. og er man først havnet der slår renten benene væk under en selvstændig som måske ikke har så stor en omsætning, og bankerne de er ligeglade, og jeg mener ligeglade!
Og er man over de 50 år. så skal der altså også meget til før man vil stoppe sin selvstændige forretning, da er det meget svært at få job, tja endda næsten umuligt. Danmark er ikke et land som hjælper de selvstændige særlig meget, tvært imod. Så selvfølgelig bliver det kørt helt ud før man vil stoppe. Og arbejdsløs om 50+ det er ingen spøg. Det er så nemt at sige "Stop i tide" ja ja, der mange ting som spiller ind. Ja pas på! kommer du ud på dybt vand så tager vi alt fra dig! Sådan er det desværre. En stor ekstra straf hvis man er uheldig oven i.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.