18. marts 2014

Barsel og barselsdagpenge


Læs her om dine rettigheder til at holde barsel og om betingelserne for at få barselsdagpenge som selvstændig.

Du kan gå på barsel fire uger før din termin, og som mor har du ret til fravær 14 uger efter fødselen. Faderen har ret til fravær i to sammenhængende uger efter fødslen eller efter, at barnet er kommet hjem.

Barselsdagpenge
Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder følgende:
  • Før din barselsorlov skal du have haft en tilknytning til arbejdsmarkedet og opfylde beskæftigelseskravet.
  • Beskæftigelseskravet er, at du har drevet selvstændig virksomhed i mindst 18 timer om ugen i 6 måneder inden for de sidste 12 måneder og hele den seneste måned, før du begynder på din orlov.
  • Hvis du tidligere har været lønmodtager, medregnes din beskæftigelse som lønmodtager, når 6-månederskravet skal beregnes.

Så meget kan du få
Hvor meget du kan få i barselsdagpenge, afhænger af, hvor stort dit overskud i virksomheden har været. Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats. Det er også afhængig af, hvordan du er forsikret. Hvis du er forsikret, har du ret til mindst 2/3 af højeste dagpengesats under barsel. Hvis du ikke har tegnet en frivillig forsikring, kan du henvende dig Statens Administration og tegne en forsikring.

Udbetaling Danmark administrerer
Det er Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne om barselsdagpenge. Du kan derfor kontakte Udbetaling Danmark, der vejleder og afgør, om du er berettiget til barselsdagpenge.

Hotline
Har du spørgsmål til reglerne for barsel, kan du få hjælp gennem vores Juridiske Hotline - Social.

Lone Torp, socialrådgiver, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.