14. februar 2014

Samdrift mellem flere virksomheder har betydning for retten til dagpenge


Har du flere virksomheder, som er forbundet med hinanden, kan du regne med, at vi som a-kasse kræver ophør af dem alle, inden du kan få dagpenge.

Det kan være en god idé at have flere virksomheder med hvert deres formål. Men er virksomhederne på en eller anden måde forbundet med hinanden, vil a-kassen normalt betragte dem som én samlet virksomhed. Det betyder, at a-kassen vil kræve ophør af dem alle, inden du kan få dagpenge.

Holding- og driftsselskaber
Har du et selskab, er det helt normalt at eje anparterne eller aktierne igennem et holdingselskab. Så vil a-kassen betragte de to selskaber som én samlet virksomhed, og for at få dagpenge skal du derfor dokumentere ophør af begge virksomheder.

Ejendomsselskaber
Ejer du ejendomme enten til udlejning eller til at drive egen virksomhed fra, er det også meget almindeligt, at ejendommen ejes af ét selskab, og at driften af virksomheden sker igennem et andet. Også i det tilfælde vil a-kassen betragte selskaberne som én samlet virksomhed, og du skal dokumentere ophør af det hele, inden du kan få dagpenge.

Bierhverv og hovederhverv
Har du drift af selvstændig virksomhed som bierhverv (for eksempel et lille landbrug) og vil starte selvstændig virksomhed som hovederhverv ved siden af, er det meget afgørende, at du holder de to virksomheder helt adskilte.
Det gælder både i driften og i regnskabet. Drives begge som enkeltmandsvirksomheder, vil du kun få ét CVR-nr. Men hver virksomhed vil kunne få deres eget SE-nr.
Hvis du driver begge virksomheder under samme CVR/SE-nr., vil det blive betragtet som én virksomhed og kun én virksomhed. Så skal du dokumentere, at du er ophørt med begge virksomheder for at få dagpenge.

Rådgivning
Det er en god idé at søge om rådgivning, inden du begynder med driften af selvstændig virksomhed. Er du først startet, kan der nemlig ikke ændres på, hvordan forholdet er mellem dine virksomheder.
Din revisor kan rådgive dig grundigt om de økonomiske forhold. Men det er også vigtigt, at der er taget hensyn til a-kassereglerne. Det er derfor en god idé også at søge råd hos os om dine a-kasseforhold.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.