24. januar 2014

Udland, dagpenge og efterløn


Det er vigtigt at være korrekt forsikret i a-kassen ved drift af selvstændig virksomhed i udlandet. Det har betydning for din ret til dagpenge og efterløn.

Vi ridser her de vigtigste regler op. Hvordan du er stillet, afhænger af, om du driver selvstændig virksomhed i eller udenfor et EØS-land, på Færøerne eller i Grønland.

Selvstændig virksomhed i et EØS-land
Hvis du driver selvstændig virksomhed i et EØS-land, skal du være forsikret i en a-kasse i EØS-landet, hvis det har en a-kasse for selvstændige. Det har Luxembourg, Rumænien, Malta, Sverige, Tjekkiet, Finland, Polen, Slovenien, Østrig, Ungarn, Færøerne, Island, Bulgarien og England. Og under visse omstændigheder også Tyskland.

Du skal selv sørge for at melde dig ind i en udenlandsk a-kasse og give os besked, når du er blevet medlem, for så skal vi melde dig ud af a-kassen. Hvis arbejdet i et EØS-land kun er i en kort periode, kan du søge Pensionsstyrelsen om ikke at skulle skifte a-kasse ved at udstationere dig selv.

Som hovedregel optjener du ret til dagpenge og efterløn gennem den udenlandske a-kasse, hvis omfanget af din virksomhed kan sidestilles med 30 lønarbejdstimer om ugen.

Mht. efterlønsrettigheder gælder, at mindst halvdelen af det almindelige beskæftigelseskrav (drift af selvstændig virksomhed i 52 hele uger/1924 timers lønarbejde), skal være udført i Danmark, og i nogle tilfælde skal hele beskæftigelseskravet være udført her i Danmark. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Selvstændig virksomhed udenfor EØS-området
Hvis du driver selvstændig virksomhed i et ikke-EØS-land, kan du blive ved at være medlem af vores a-kasse. Som hovedregel optjener du ret til dagpenge og efterløn, mens du arbejder i det andet land, hvis omfanget af din virksomhed kan sidestilles med 30 lønarbejdstimer om ugen.

Mht. efterlønsrettigheder gælder, at mindst halvdelen af det almindelige beskæftigelseskrav (drift af selvstændig virksomhed i 52 hele uger/1924 timers lønarbejde), skal være udført i Danmark og i nogle tilfælde skal hele beskæftigelseskravet være udført her i Danmark. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Selvstændig virksomhed på Færøerne
Hvis det er på Færøerne, du driver selvstændig virksomhed, kan du også blive i vores a-kasse. Som hovedregel optjener du ret til dagpenge og efterløn, mens du arbejder på Færøerne, hvis omfanget af din virksomhed kan sidestilles med 30 lønarbejdstimer om ugen.
Også her gælder særlige regler for optjening af efterlønsrettigheder. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Selvstændig virksomhed i Grønland
Hvis du driver virksomhed i Grønland, kan du også blive i vores a-kasse. Som hovedregel optjener du ret til dagpenge og efterløn, mens du arbejder i Grønland, hvis omfanget af din virksomhed kan sidestilles med 30 lønarbejdstimer om ugen.

Spørg, før du rejser
Det er kun de overordnede regler, der er omtalt her. Kontakt os for at få detaljeret rådgivning, hvis du har planer om at drive selvstændig virksomhed i udlandet, så du er sikker på dine rettigheder til dagpenge og efterløn, selvom du arbejder i udlandet.

Flemming Østergaard, specialkonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.