23. januar 2014

Reform af sygedagpenge


Regeringen har indgået et forlig om en reform af sygedagpengesystemet. Du kan her læse, hvad hovedpunkterne i reformen er, og hvornår det forventes, at de træder i kraft.

Det overordnede sigte med reformen af sygedagpengesystemet er at sikre alle sygemeldte økonomisk tryghed under hele deres sygdomsforløb. Den kommunale indsats over for sygemeldte med størst behov bliver fremrykket, forbedret og mere målrettet.

Følgende forventes at komme til at gælde fra den 1. juli 2014
  • Du får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Efter fem måneder skal jobcentret vurdere, om du kan få forlænget dine sygedagpenge. Hvis dine sygedagpenge ikke kan forlænges, overgår du til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil du modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men der vil ikke ske modregning af ægtefælles eller samlevers indkomst og formue.
  • Der bliver indført en ny forlængelsesmulighed, som skal sikre dig sygedagpenge gennem hele dit sygdomsforløb, hvis du lider af en alvorlig livstruende sygdom som fx kræft.
  • Du får ret til at afvise behandling, som du ikke ønsker, uden at miste dit forsørgelsesgrundlag.

Følgende forventes at komme til at gælde fra den 1. januar 2015
  • Kommunens indsats og opfølgning sker tidligt i dit sygdomsforløb. Der bliver indført en ny visitationsmodel, der skal sikre, at indsatsen tager udgangspunkt i, hvilken støtte du har behov for for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Der bliver indført en ny opfølgningsmodel med mulighed for at bruge en såkaldt fast-track-løsning. Det betyder, at du eller din virksomhed kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis det forventes, at du er syg i længere tid.
  • Kommunens ressourcer bliver brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Hvis du er sygemeldt i kortere tid, vil du ikke få en indsats.
  • Digitale muligheder i forbindelse med din sygemelding skal udnyttes bedre for at skabe et mere effektivt sygedagpengesystem.

Har du brug for rådgivning, kan du som kunde i Krifa Erhverv gøre brug af vores Juridiske Hotline Social.

Lone Torp, socialrådgiver, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.