24. januar 2014

De gode resultater skabes i weekenden

Både weekender og ferier kan fungere som timeouts fra dit arbejdsliv. Og bruger du dem rigtigt, kan det give bedre resultater i din virksomhed.

Efter en lang arbejdsuge er det endelig weekend. Det betyder tid til timeout. En timeout, der er vigtig for os, når vi både fysisk og mentalt skal indstille os på en ny uge.
- Ferier og weekender er vigtige timeouts for os. Både rent personligt, fordi vi opnår mental balance, men også arbejdsmæssigt. De gode resultater i arbejdslivet er nemlig afhængige af de timeouts, vi får i fridagene.

Det fortæller erhvervspsykolog Sara Lundhus, der til dagligt beskæftiger sig med ledelse, sundhed og arbejdsmiljø hos rådgivningsvirksomheden Alectia.

Hun forklarer, at weekender og ferier giver hjernen ro og hvile, og det danner et fundament for energi, kreativitet og gode resultater.   

Giver eller tager det energi?
Ifølge Sara Lundhus skal man dog være opmærksom på, hvordan man bruger sine fridage.
- Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der giver energi, og hvad der tager energi. En travl arbejdsuge tager energi, og derfor skal vi i weekender og ferier lave noget, der giver os energi. Det kan være løbeture, hygge med børnene eller cafébesøg.
Hun pointerer også, at det er vigtigt, at man ikke tager arbejdet med på weekend eller ferie. Det er nemlig også noget, der tager energi og gør det svært at være nærværende. I stedet bør man lade arbejdsmobilen ligge og undgå at tjekke mailboksen for arbejdsopgaver. Det er ifølge Sara Lundhus meget vigtigt, selvom det kan være svært.

- Man skal i det hele taget være meget bevidst om, hvad man udfylder sin weekend eller ferie med. For det mentale frirum, vi har der, er meget vigtigt for vores arbejdsindsats.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

 Skriv kommentar » Læs mere…

Udland, dagpenge og efterløn


Det er vigtigt at være korrekt forsikret i a-kassen ved drift af selvstændig virksomhed i udlandet. Det har betydning for din ret til dagpenge og efterløn.

Vi ridser her de vigtigste regler op. Hvordan du er stillet, afhænger af, om du driver selvstændig virksomhed i eller udenfor et EØS-land, på Færøerne eller i Grønland.

Selvstændig virksomhed i et EØS-land
Hvis du driver selvstændig virksomhed i et EØS-land, skal du være forsikret i en a-kasse i EØS-landet, hvis det har en a-kasse for selvstændige. Det har Luxembourg, Rumænien, Malta, Sverige, Tjekkiet, Finland, Polen, Slovenien, Østrig, Ungarn, Færøerne, Island, Bulgarien og England. Og under visse omstændigheder også Tyskland.

Du skal selv sørge for at melde dig ind i en udenlandsk a-kasse og give os besked, når du er blevet medlem, for så skal vi melde dig ud af a-kassen. Hvis arbejdet i et EØS-land kun er i en kort periode, kan du søge Pensionsstyrelsen om ikke at skulle skifte a-kasse ved at udstationere dig selv.

Som hovedregel optjener du ret til dagpenge og efterløn gennem den udenlandske a-kasse, hvis omfanget af din virksomhed kan sidestilles med 30 lønarbejdstimer om ugen.

Mht. efterlønsrettigheder gælder, at mindst halvdelen af det almindelige beskæftigelseskrav (drift af selvstændig virksomhed i 52 hele uger/1924 timers lønarbejde), skal være udført i Danmark, og i nogle tilfælde skal hele beskæftigelseskravet være udført her i Danmark. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Selvstændig virksomhed udenfor EØS-området
Hvis du driver selvstændig virksomhed i et ikke-EØS-land, kan du blive ved at være medlem af vores a-kasse. Som hovedregel optjener du ret til dagpenge og efterløn, mens du arbejder i det andet land, hvis omfanget af din virksomhed kan sidestilles med 30 lønarbejdstimer om ugen.

Mht. efterlønsrettigheder gælder, at mindst halvdelen af det almindelige beskæftigelseskrav (drift af selvstændig virksomhed i 52 hele uger/1924 timers lønarbejde), skal være udført i Danmark og i nogle tilfælde skal hele beskæftigelseskravet være udført her i Danmark. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Selvstændig virksomhed på Færøerne
Hvis det er på Færøerne, du driver selvstændig virksomhed, kan du også blive i vores a-kasse. Som hovedregel optjener du ret til dagpenge og efterløn, mens du arbejder på Færøerne, hvis omfanget af din virksomhed kan sidestilles med 30 lønarbejdstimer om ugen.
Også her gælder særlige regler for optjening af efterlønsrettigheder. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Selvstændig virksomhed i Grønland
Hvis du driver virksomhed i Grønland, kan du også blive i vores a-kasse. Som hovedregel optjener du ret til dagpenge og efterløn, mens du arbejder i Grønland, hvis omfanget af din virksomhed kan sidestilles med 30 lønarbejdstimer om ugen.

Spørg, før du rejser
Det er kun de overordnede regler, der er omtalt her. Kontakt os for at få detaljeret rådgivning, hvis du har planer om at drive selvstændig virksomhed i udlandet, så du er sikker på dine rettigheder til dagpenge og efterløn, selvom du arbejder i udlandet.

Flemming Østergaard, specialkonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

23. januar 2014

Reform af sygedagpenge


Regeringen har indgået et forlig om en reform af sygedagpengesystemet. Du kan her læse, hvad hovedpunkterne i reformen er, og hvornår det forventes, at de træder i kraft.

Det overordnede sigte med reformen af sygedagpengesystemet er at sikre alle sygemeldte økonomisk tryghed under hele deres sygdomsforløb. Den kommunale indsats over for sygemeldte med størst behov bliver fremrykket, forbedret og mere målrettet.

Følgende forventes at komme til at gælde fra den 1. juli 2014
 • Du får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Efter fem måneder skal jobcentret vurdere, om du kan få forlænget dine sygedagpenge. Hvis dine sygedagpenge ikke kan forlænges, overgår du til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil du modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men der vil ikke ske modregning af ægtefælles eller samlevers indkomst og formue.
 • Der bliver indført en ny forlængelsesmulighed, som skal sikre dig sygedagpenge gennem hele dit sygdomsforløb, hvis du lider af en alvorlig livstruende sygdom som fx kræft.
 • Du får ret til at afvise behandling, som du ikke ønsker, uden at miste dit forsørgelsesgrundlag.

Følgende forventes at komme til at gælde fra den 1. januar 2015
 • Kommunens indsats og opfølgning sker tidligt i dit sygdomsforløb. Der bliver indført en ny visitationsmodel, der skal sikre, at indsatsen tager udgangspunkt i, hvilken støtte du har behov for for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Der bliver indført en ny opfølgningsmodel med mulighed for at bruge en såkaldt fast-track-løsning. Det betyder, at du eller din virksomhed kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis det forventes, at du er syg i længere tid.
 • Kommunens ressourcer bliver brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Hvis du er sygemeldt i kortere tid, vil du ikke få en indsats.
 • Digitale muligheder i forbindelse med din sygemelding skal udnyttes bedre for at skabe et mere effektivt sygedagpengesystem.

Har du brug for rådgivning, kan du som kunde i Krifa Erhverv gøre brug af vores Juridiske Hotline Social.

Lone Torp, socialrådgiver, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

8. januar 2014

Tilskud til udvikling


Du har mulighed for at få tilskud til at udvikle din virksomhed.

Hvis du vil udvikle nye produkter, nye teknologier, nye processer eller gå ind i nye samarbejder eller på nye markeder, kan du måske få tilskud fra EU eller fra regionale, nationale, og nordiske tilskudsordninger.

EU Center hjælper
Betingelser og regler for tilskud ændrer sig løbende, så EU Center vil vejlede dig om dine muligheder. De kan bl.a. hjælpe dig med at
 • vurdere dine muligheder for tilskud
 • fortælle om krav og betingelser for tilskud
 • skaffe relevant ansøgningsmateriale
 • finde udenlandske projekter, du kan indgå i, eller udenlandske projektpartnere.

EU Center skriver ikke ansøgninger for dig, men kan henvise til konsulenter, der kan hjælpe med det. Du kan læse mere om mulighederne for tilskud og om, hvordan du kommer i kontakt med EU Center, på deres hjemmeside.

Har du erfaringer med at søge EU-midler, så skriv gerne dine erfaringer i en kommentar her på bloggen.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…