29. december 2014

Kontingent i 2015


Fra 1. januar 2015 skal du betale 464 kroner om måneden for at være forsikret i Krifa Erhverv.

Fra 2015 koster det 4 kroner mere om måneden at være kunde i Krifa Erhverv. Det er, hvad staten skal have mere i 2015 end i 2014. Vi har ikke sat vores administrationsbidrag op.

Det betyder, at dit a-kassekontingent i Krifa Erhverv bliver på 464 kroner om måneden og dermed 1.392 kroner i kvartalet. Du kan derudover betale til efterløn.

Vores pris er konkurrencedygtig i forhold til vores konkurrenter, og vi vil fortsat kun bruge penge på det, der er relevant og til gavn for dig.

Du kan trække hele dit kontingent fra i skat.

Sådan er vores kontingentsatser i 2015


Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

20. november 2014

Hjælp til vækstfinansiering


Vækstfonden kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med en række finansieringstilbud som et supplement til finansiering fra private investorer og finansieringsinstitutter. Vi har bedt Vækstfonden fortælle, hvordan de kan hjælpe. Og det gør de herunder.

Vækstfonden yder lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder i alle brancher, og med et fleksibelt udbud af finansieringsløsninger er der et, der passer til de fleste finansieringsbehov.

Låne- og kautionsmulighederne
Vækstfondens tilbud på lån og kautioner er:
• Vækstkaution: Ved lånebehov under 2 mio. kr. kan en Vækstkaution dække op til 75 procent af bankens tabsrisiko. Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, du selv stiller, og giver dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.
• Vækstlån: Vækstlån er til virksomheder, der har behov for finansiering til køb af virksomhed, ny produktion eller anden forretningsudvikling, men som savner tilstrækkeligt med sikkerheder til at opnå almindelig bankfinansiering. Et Vækstlån er på mere end 2 mio. kr. og står som udgangspunkt bag sikrede lån og kreditter fra banker og andre kreditorer. Lånet ydes direkte til virksomheden, men i tæt samarbejde med bankerne som en del af en samlet finansieringsløsning.
• Vækstlån til iværksættere: Som noget nyt yder Vækstfonden særlige Vækstlån til iværksættere. Vækstlånene til iværksættere er målrettet unge virksomheder, der har et færdigt produkt og de første kunder i hus, men som har svært ved at få bankfinansiering på grund af en kort historik.
• Ansvarlige lån: Ansvarlige lån er til sunde, veletablerede virksomheder, hvor egenkapitalen er utilstrækkelig til at få finansiering til vækstplanerne. Et Ansvarligt lån kræver ikke sikkerheder og øger virksomhedens soliditet. Det betyder, at et Ansvarligt lån styrker virksomhedens adgang til yderligere vækstfinansiering.
• Vækstgaranti: En Vækstgaranti er med til at dække risikoen, hvis din virksomhed ikke kan stille sikkerheder nok til at få en arbejds- eller forudbetalingsgaranti eller en leasingaftale.

Læs mere
Du kan læse mere om Vækstfondens finansieringsmuligheder på deres hjemmeside www.vf.dk.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

19. november 2014

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige


Som selvstændig erhvervsdrivende er du som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Du kan dog frivilligt vælge at tegne en forsikring mod ulykker og/eller erhvervssygdomme.

Forsikring mod ulykker skal tegnes i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsskadeforsikringer. For at være sikret mod erhvervssygdomme skal du tilmelde sig hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

A/S, ApS og andelsselskaber
Hvis din virksomhed er et A/S, ApS eller andelsselskab, har du pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader. Det gælder også, selv om man er den eneste ansatte i selskabet. Det er ikke muligt at fravælge arbejdsskadesikringen for ejerne af A/S og ApS, når de udfører arbejde for virksomheden. Vi samarbejder med NEM Forsikring om erhvervsforsikringer, læs mere om det her

Medarbejdende ægtefælle
Hvis man som ægtefælle arbejder i sin mands eller hustrus selvstændige virksomhed, er man som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det gælder, selv om man er ansat som lønmodtager i virksomheden, har en skriftlig lønaftale, indbetaler A-skat og har de samme vilkår som virksomhedens øvrige ansatte
Medarbejdende ægtefælle kan tegne en forsikring på samme måde som selvstændige erhvervsdrivende og dermed være omfattet af loven. Det er valgfrit, om man som medarbejdende ægtefælle vil tegne forsikringen, og man bestemmer selv, om man vil tegne forsikring for ulykker, erhvervssygdomme eller begge dele.

Sådan anmelder du en arbejdsskade
Hvis du har tegnet en af de forsikringer, der er omtalt her oven over, og bliver udsat for en arbejdsskade, kan du anmelde arbejdsskaden på www.ask.dk.

Krifa Erhverv kan hjælpe dig
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til en arbejdsskadeforsikring, kan du som kunde i Krifa Erhverv kontakte vores gratis juridiske hotline på tlf. 7227 7800.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Gør din indflydelse gældende som repræsentant

Kristelig A-kasse holder ordinær repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 på Trinity Hotel- og Konferencecenter ved Fredericia.
 
Dagsorden
Dagsordenen vil bl.a indeholde
- Beretning
- Regnskab
- Vedtægtsændringer *
- Valg til hovedbestyrelsen **
- Indkomne forslag


Krifa Erhverv udgør en central afdeling i Kristelig A-kasse og kan stille med fem repræsentanter.

Repræsentant
Har du lyst til at stille op som repræsentant og gøre din indflydelse gældende, så send os en besked om det via dette link.
Du skal have givet besked senest den 31. december 2014.

Hvis flere end fem  ønsker at være repræsentant, skal vi vælge mellem de opstillede. I så fald vil vi skrive til dig og bede dig udfylde et skema, så vi kan præsentere dig korrekt i den efterfølgende afstemning.

Vedtægtsændringer:
Forslag til vedtægtsændringer skal være os i hænde senest tre måneder før repræsentantskabsmødet, og de skal sendes til: Hovedbestyrelsen, Krifa Aarhus, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

**Valg til hovedbestyrelse:
Kandidater til hovedbestyrelsen skal anbefales af en regionsbestyrelse, hovedbestyrelsen eller 25 kunder.
Forslag skal være os i hænde senest tre måneder før repræsentantskabsmødet, og de skal sendes til: Hovedbestyrelsen, Krifa Aarhus, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

Sted
Repræsentantskabsmødet foregår på Trinity Hotel- og Konferencecenter ved Fredericia den 29. maj 2015. Vi udbetaler en diæt for deltagelse om fredagen og dækker dine rejseomkostninger.
Repræsentantskabsmødet starter med kaffe kl. 09.30.
Dagsordenen slutter kl. 18.00.
Der er festmiddag kl. 19.00 til ca. kl. 22.30.
Vi tilbyder overnatning og morgenmad dagen efter.

Du kan læse mere om repræsentantskabet her.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv
2 kommentarer » Læs mere…

17. november 2014

Tag på uddannelse med tilskud


Når du videreuddanner dig som selvstændig erhvervsdrivende, kan du i nogle tilfælde få godtgørelse fra a-kassen imens. Mange selvstændige vælger under vinterens nedgang i opgaver at tage på kurser.

Læs herunder om, hvornår du kan få godtgørelsen, og hvad du skal gøre for at få den.
 • Når du ved, hvad du kunne tænke dig af kurser, kontakter du skolen, som udbyder kurset, og sikrer dig, at de er godkendt til at udbyde AMU-kurser/GVU-forløb.
 • Du kan søge om VEU-godtgørelse i op til 10 uger pr. kalenderår (GVU, kontraktuddannelser og eud+ er ikke omfattet af denne regel).
 • Du skal sikre dig, at du har et erhvervsnøglekort eller digital signatur, da det skal bruges i forbindelse med ansøgning om VEU.
 • Dit erhvervsnøglekort skal have disse rettigheder: Ret til at administrere VEU-kurser og ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordring for alle p-enheder. Du får et erhvervsnøglekort på Nets, og dine rettigheder får du på virk.dk/Mit virk.dk.
 • Du kan få hjælp på tlf. 8030 7090.
 • Du søger om VEU-godtgørelse og befordring på efteruddannelse.dk Fristen for at indsende ansøgningen til a-kassen er senest 4 uger efter sidste kursusdag.
 • Spørgsmål om at blive optaget og søge om VEU-godtgørelse kan du få svar på hos skolen.
 • Vær opmærksom på, at du ikke må have en uddannelse, der er højere end en almindelig erhvervsuddannelse. Er du i tvivl om, om du er for højt uddannet, kontakt os.

Hvad koster det dig?
 • Den tid, du er væk fra din virksomhed.
 • Gebyr til kursus. 
Hvad får du ud af det?
 • 652 kr. pr. dag ved fuldtidskursus i 2014 – satsen reguleres én gang om året (arbejder normalt 37 timer pr. uge).
 • Ny inspiration og viden.
 • Fornyelse af certifikater m.m.
 • Socialt netværk.
Du kan se mere om reglerne for VEU-godtgørelse og befordringstilskud i denne video, der beskriver fremgangsmåden for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Lise Britt Thomsen og Dorthe Holmgaard, a-kassekonsulenter, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

14. november 2014

1 times gratis forretningssparring


Rådgivningsfirmaet Contravo tilbyder 1 times gratis forretningssparring på leverandøraftaler.

Contravo fortæller, at fire ud af fem selvstændige, de taler med, har én eller flere leverandøraftaler, hvorom de ikke ved, om de giver dem det rigtige udbytte til den rigtige pris.

Gratis og uforpligtende
Contravo tilbyder 1 times gratis og uforpligtende forretningssparring med fokus på, om der er leverandøraftaler, der kan forbedres.
Om sit rådgivningsarbejde oplyser Contravo, at de hjælper mindre virksomheder med at få nye og bedre leverandøraftaler inden for fx revision, bank, telefoni, online marketing, alarm, service af udstyr og forbrugsmaterialer.

De bedste tilbud
Contravo understreger, at de samarbejder med stærke og relevante leverandører, som betaler dem for, at de på tværs af brancher kan give deres kunder de bedste tilbud.

Læs mere om Contravo, deres tilbud og velkomst til Krifa Erhverv-kunder her.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar » Læs mere…

12. november 2014

Iværksættere er lykkeligere end lønmodtagere


Undersøgelser viser, at iværksættere er lykkeligere end lønmodtagere.
- Iværksættere rapporterer både højere jobtilfredshed og lykke. De er simpelthen lykkeligere end lønmodtagere, siger direktør for Institut for Lykkeforskning Meik Wiking

Derfor er det lykken at være selvstændige
Men hvorfor er iværksættere lykkeligere? Det har Institut for Lykkeforskning undersøgt og lavet en film om for Erhvervsstyrelsen. I filmen forklarer en række selvstændige, hvorfor de synes, det er lykken at være selvstændig.

De siger bl.a.
- Jeg bestemmer selv.
- Jeg har frihed til at fokusere på det, som jeg synes er sjovt.
- Jeg vælger selv min arbejdstid og mine arbejdsopgaver.
- Jeg kan skabe noget for andre mennesker, som er interessant.
- Det er livsbekræftende at skabe noget, som man selv tror på.

Filmen er på 1 minut og 43 sekunder, og du kan se den her.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

30. oktober 2014

Krifa Erhverv-skabelon til en forretningsplan


I samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm har vi udarbejdet en skabelon, som du kan bruge til at få lavet en forretningsplan.

Skabelonen er lavet som en pdf, du kan skrive ud og udfylde. Vi arbejder på at lave den i en skrivbar version. Når du åbner den på din pc, kan du begynde at udfylde din forretningsplan, gemme den og skrive videre senere for til sidst at stå med et færdigt resultat, som du kan bruge til at drive din virksomhed ud fra.

Hvorfor lave en forretningsplan?
Det primære formål med en forretningsplan er, at du skaber en sammenhæng mellem den situation, du er i, hvor du gerne vil hen, og hvordan du kommer derhen.
En sidegevinst er, at en forretningsplan også kan bruges af en investor, hvis du har et projekt, der skal kreditvurderes.

Fra idé til salg
Din forretningsplan er en beskrivelse af, hvordan du kommer fra din idé med din virksomhed til at tjene penge på din virksomhed. I den forbindelse er der tre centrale spørgsmål til det, du vil sælge:
• Kan det laves?
• Kan det sælges?
• Kan du tjene penge på det?

Målet er at nå målet
En forretningsplan er en slags rejsebeskrivelse på, hvordan du når dine mål. Den gør dig bevidst om, hvor du vil hen, hvordan du kommer det, og hvad du gør ved forhindringer på vejen. Download skabelon til en forretningsplan.

Du kan downloade vores skabelon til en forretningsplan her

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

21. oktober 2014

Vigtige input til din virksomhed


Uge 47 er Danmarks vækst- og iværksætteruge. Vi er på banen med 17 webinarer (online-foredrag), som er målrettet selvstændige.

Du kan være med på webinarerne i perioden fra mandag den 17. november til og med torsdag den 20. november.
Der er webinarer for både dem, der overvejer at blive selvstændige, lige er blevet det eller har været det i mange år.

Her er nogle af emnerne for webinarerne:
 • Hvordan udnytte de sociale medier?
 • Advokathjælp til papirarbejdet
 • Digital regnskabshjælp
 • Forretningsplan – en ”all time”-nødvendighed.

Både morgen, formiddag og ved middagstid
Du kan være med til et webinar både klokken 8 og klokken 12. Og klokken 10 er der webinarer, hvor der undervises i Væksthjulet.
Væksthjulet giver dig et overblik over, hvor du kan udvikle din virksomhed. Vi kommer ind på bl.a. din forretningsidé, dine mulige indsatsområder og dine kunderelationer.

Oversigt og tilmelding
Vores program for vækst- og iværksætterugen i uge 47 kan du se her, hvor der også er mulighed for tilmelding.

Andre tilbud i Iværksætterugen
Der er mange andre end vores tilbud i uge 47. Det kan du læse mere om i dette blogindlæg om ideer til at blive selvstændig og til at få vækst i din virksomhed.

Hvad er et webinar?
Et webinar er et online-foredrag, som du kan være med på via computer, tablet eller smartphone med adgang til internettet. Vi sender dig et link, som du skal bruge, når webinaret finder sted. Ud over at se og høre oplægsholderen kan du chatte med ham/hende plus de øvrige deltagere.

Jan Fredensborg, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

20. oktober 2014

Ideer til at blive selvstændig og til vækst i din virksomhed


I uge 47 (fra 17. til 21. november) løber den årlige Iværksætteruge af stabelen. Her fortæller Katja Marcuslund fra Erhvervsstyrelsen om, hvad du kan bruge ugen til.

Overvejer du at starte for dig selv? Eller er du på jagt efter ideer til smartere arbejdsgange, nye kunder eller inspirerende samarbejdspartnere? Så deltag i et eller flere af de mere end 200 arrangementer under Danmarks Vækst- og Iværksætteruge i uge 47.

Få inspiration til at komme i gang eller til at vokse
Uge 47-arrangementerne skal inspirere iværksættere, lønmodtagere og erhvervsfolk til at starte egen virksomhed eller til at få etablerede virksomheder til at vokse. Årets kampagne sætter særligt fokus på digitale vækstmuligheder, alternativ finansiering, eksport og ledelse.

God mulighed for at netværke
Samtidig giver arrangementerne god mulighed for at skabe nye forbindelser mellem potentielle samarbejdspartnere, mentorer og investorer.

Hvem der står bag iværksætterugen?
Det er Erhvervs- og Vækstministeriet, der sammen med flere end 30 private og offentlige partnere står bag denne årligt tilbagevendende kampagne. Danmarks Vækst- og Iværksætteruge afvikles for syvende gang, og kampagnen er en del af Global Entrepreneurship Week, der markeres i mere end 140 lande.

Læs mere om iværksætteruge 47 her.

Krifa Erhverv er også på banen på 17 webinarer
I Iværksætterugen har Krifa Erhverv 17 webinarer for selvstændige - og dem, der overvejer at blive det. Læs mere om, hvad Krifa Erhverv har af tilbud i Iværksætterugen.


Jan Fredensborg, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

13. oktober 2014

Slip din iværksætter løs


Har du en god idé, en brændende passion eller en unik viden? Og tænker du på at blive iværksætter? Så har du i uge 47 særlige muligheder for at udforske verdenen som iværksætter.

Jeg har i mange år rådgivet folk, der gerne ville være selvstændige, og ved, at det kan være svært at tage de første skridt, teste ideen og forholde sig til den økonomiske risiko ved at tage springet og blive selvstændig.

En hel uge med iværksætteri
I uge 47 er der iværksætteruge, som giver dig mulighed for at snuse til livet som selvstændig og blive klogere på, hvad det indebærer og har af fordele og ulemper.
I iværksætterugen tilbyder Krifa Erhverv 17 gratis webinarer. Du kan se alle webinarerne eller plukke dem ud, du har brug for.
Blandt andet underviser Microsoft i bogføring. De er også et webinar om Vækstfonden, som giver dig input til, hvordan du får en god start med den rette økonomi.
Webinarerne varer cirka 45 minutter, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Se alle webinarerne og tilmeld dig her.

Om iværksætterugen
Iværksætterugen fra den 17. til 21. november bliver arrangeret af Erhvervs- og Vækstministeriet og er en del af Global Entrepreneurship Week, som 150 lande deltager i. I ugen bliver der sat fuldt tryk på iværksætteri og vækst med arrangementer i hele landet.

Du kan læse mere om iværksætterugen her og finde arrangementer, der passer netop dig og din situation.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

22. september 2014

Brug design som vækstfaktor


Eksperter i designtænkning og innovation tilbyder at dele deres viden og lære fra sig om at bruge design som vækstfaktor.

Eksperterne er organiseret i netværksorganisationen D2i (Design to Innovate). De består bl.a. af Viden-partnerne Syddansk Universitet - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse og Designskolen i Kolding.

Introduktioner, konsultationer og efteruddannelse
D2i tilbyder:
 • Introduktioner, som giver et indblik i designtænkning og lærer deltagerne at bruge en række konkrete designredskaber.
 • Designkonsultationer. En 1-dags workshop om, hvordan designere arbejder med at forandre processer, og hvordan man kan bruge en designproces.
 • Design Update om de nyeste trends indenfor design og innovation.
 • Efteruddannelse af designere. En to-dages workshop om et udvalgt emne.
 • Design Camp Konference. Konference med oplæg fra fremtrædende virksomhedsledere og forskere.

Hvis du vil vide mere og tilmelde dig
D2i er bl.a. finansieret af EU-midler, og de fleste af deres aktiviteter er gratis. Dog kræver det, at man registrerer sig som partner, da det er en betingelse for, at D2i kan få EU-midler.

Læs mere om D2i og mulighederne for at få adgang til deres viden og aktiviteter og blive en del af af stort netværk på deres hjemmeside.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

18. september 2014

Attraktivt tilbud på økonomistyring


Sammen med iteffect kan vi tilbyde en attraktiv løsning på økonomistyring fra Microsoft.

På baggrund af flere henvendelser fra vores kunder har vi undersøgt mulighederne for at tilbyde et it-økonomistyringssystem. Det har resulteret i, at vi nu igennem vores samarbejdspartner iteffect kan tilbyde det nye Microsoft Dynamics C5 2014.

Mange fordele
Fordelene ved det tilbud, vi har forhandlet med iteffect, er:
 • Der er tre pakkeløsninger, så der er en løsning til alle virksomheder uanset størrelse og behov.
 • Du kan opgradere i takt med, at din virksomhed vokser.
 • Du får adgang til en kæmpe online-kursusdatabase.
 • Du kan bruge systemet på både pc, mobil og tablet.
 • Gratis kurser, hvor du bliver opdateret om den nyeste viden inden for den softwarepakke, du har valgt.

Få mere at vide
Du kan her læse mere om iteffects attraktive tilbud til Krifa Erhvervs kunder.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

16. september 2014

Gratis specialistrådgivning i Århus


Cirka 15 torsdage om året kan du komme til specialistrådgivning hos STARTVÆKST Århus. Virksomheder, selvstændige og iværksættere kan få gratis rådgivning af fagspecialister.

Møderne finder normalt sted på torsdage mellem kl. 17.00 og 19.00. Der er ingen tidsbestilling, så du møder bare op. Det er på adressen Incuba Science Park, Åbogade 15, 8200 Århus N.

Du kan typisk få 15 minutter hos den enkelte fagspecialist for at få afklaret dine virksomhedsmæssige udfordringer.

Rådgivningen er gratis og foregår i fuld fortrolighed.

På specialistrådgivningen kan du møde:
 • Revisorer
 • Advokater
 • A-kassekonsulent
 • Markedsføringskonsulent
 • Forsikringsrådgiver
 • Rådgivere fra SKAT
 • Konsulenter fra STARTVÆKST Århus
Her kan du se datoerne for specialistrådgivningen.
Krifa Erhverv og Dana deltager på skift med a-kasse konsulenter.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Amino - et mødested for mange iværksættere

På Amino er der artikler om en lang række emner, som kan være relevante for dig som iværksætter/selvstændig. Du har også mulighed for at skrive et debatindlæg og få andres kommentarer til din udfordring.

Vi har fortalt om den største iværksættergruppe på Facebook: Iværksætter Netværk. Når det gælder sociale medier for iværksættere/selvstændige, er Amino også relevant.
Amino blev stiftet i foråret 2005 af iværksætteren Martin Thorborg. I dag har Amino 10 fuldtidsansatte medarbejdere, som tilbyder en række ydelser.

Amino Debat
Stedet hvor iværksættere hjælper hinanden med alt fra moms, salg, marketing m.m.

Amino Blogs
Her kan iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende få en blog og dele deres tanker med andre ligesindede.

Amino Virksomhedsbørs
Danmarks største website for køb og salg af virksomheder. Mere end 1.200 virksomheder er på ethvert givent tidspunkt til salg.

Amino Bestyrelsesbørs
Find et nyt bestyrelsesmedlem eller din nye bestyrelsespost. Det er gratis og anonymt, og mere end 1.000 bestyrelsesmedlemmer har valgt at stille sig til rådighed.

Amino Lokalebørs
Har du brug for et nyt kontor, et lager, et butikslokale, eller har du et erhvervslejemål, du skal af med, så er Amino Lokalebørs stedet for dig. Mere end 9.000 lokaler står klar til udlejning.

Amino Svar
Et omfattende iværksætterleksikon, der vedligeholdes af Aminos brugere.

Amino Kapital
Stedet, hvor investorer og små virksomheder mødes. Amino Kapital samler folk med interesse i at udlåne eller investere i små og mellemstore virksomheder og gør det let for kapitalsøgende at kontakte investorer og udlånere.

Krifa Erhverv er med
Krifa Erhverv er også med på Amino. Jeg har en ekspertblog, hvor jeg jævnlig skriver artikler om a-kasse i forhold til selvstændige og iværksættere.
Gå på opdagelse på Amino.  Du kan også gå direkte til min ekspertblog på Amino.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Reglerne for at bruge cookies


Der er regler, du skal overholde, hvis du bruger cookies på din hjemmeside (for eksempel hvis du har en webshop). Vi har bedt advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund om at forklare, hvad du skal være opmærksom på.

Når du bruger cookies på din hjemmeside, skal du ifølge cookielovgivningen informere besøgende på hjemmesiden om det, og du er i udgangspunktet forpligtet til at få deres samtykke til, at du lagrer deres cookies.
Det er dog ikke nødvendigt at få den besøgendes samtykke, hvis brugen af en cookie er nødvendig for at kunne gennemføre en tjeneste, som den besøgende udtrykkeligt har bedt om.

Eksempel på undtagelse
Et eksempel på en undtagelse er, at du ikke skal lagre oplysninger om en brugers indkøbskurv på en webshop. Begrundelsen er, at en elektronisk indkøbskurv er en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre den pågældende tjeneste (salg af varer på internettet), og brugeren anses for udtrykkeligt at have bedt om tjenesten (salg af varer på internettet), blot og bare ved at været gået ind på hjemmesiden.

Hvad er en cookie?
En cookie er en fil, der giver den, der ejer/driver en hjemmeside (for eksempel en webshop) mulighed for at lagre oplysninger om besøgende og deres adfærd på hjemmesiden. Oplysninger, der lagres i cookies, kan for eksempel være statistik om brugerens adfærd (med henblik på at målrette markedsføring til brugeren), og oplysninger om, hvad brugeren har lagt i sin indkøbskurv i webshoppen.

Erhvervsstyrelsens vejledning
Du kan læse mere på  Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne.

Få svar ved at bruge vores juridiske hotline
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 7227 7800 og gøre brug af vores Juridiske Hotline, som er gratis for dig som kunde.
Vi sætter dig i kontakt med vores samarbejdspartner advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund. Hos dem skal du spørge efter advokat Søren Hedegaard Frederiksen, som er specialiseret i alt, hvad der vedrører handel på nettet.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

28. august 2014

Indbydelse til gæstedag i net-I-værk Aalborg

Kom som gæst i Krifa Erhvervs netværksgruppe i Aalborg. Gratis og uforpligtende.

Netværksmødet er onsdag den 17. september kl. 8-10 hos Kristelig Fagbevægelse, Gasværksvej 4, 3. sal, 9000 Aalborg.

Program
Du får et minut til at præsentere din virksomhed. Der vil være et indlæg om tankerne bag networking ved Sarah Kruse, og erhvervsmand Kim Christensen vil holde et spændende foredrag med overskriften ”Succeshistorie i erhvervslivet” .

Vi begynder med en let morgenbuffet.

Gratis og tage en ven med
Deltagelsen er gratis og uforpligtende. Du må gerne tage en ven med, som også er selvstændig erhvervsdrivende.

Tag dit visitkort med og del ud, så I nemt kan kontakte hinanden efter gæstedagen.

Tilmelding
Tilmeld dig her senest den 14. september 2014. Husk også at tilmelde din ven.

Du kan læse mere om net-I-værk.

Vi håber, at du har lyst til at deltage.

Erik Nielsen, afdelingschef og tovholder for net-I-værk Aalborg
Skriv kommentar » Læs mere…

22. august 2014

Professionel networking via sociale medier

Den 4. september holder Morten Vium foredrag om professionel networking via sociale medier. Arrangementet afholdes både i Randers og online som webinar.

Med udgangspunkt i praktiske eksempler vil Morten Vium fortælle om, hvordan du slår igennem på de sociale medier. Du får undervejs i foredraget inspiration til at lægge din egen strategi for din professionelle tilstedeværelse på de sociale medier, så du bliver mere synlig og bedre til at skabe relationer online.

Foredraget foregår i Randers og holdes samtidig som webinar på nettet. Her kan du deltage hjemmefra via din computer, tablet eller smartphone.

Tilmelding, tid og sted i Randers
I Randers foregår arrangementet i iværksætterhuset WorkInn, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ onsdag den 4. september.

Klokken 17.00 går Morten Vium i gang med sit foredrag. Efterfølgende vil der være en let aftensmad, hvorefter der er mulighed for sparring indtil klokken 20.00.
Arrangementet er gratis for dig, som er kunde, og en ven.

Tilmelding til arrangementet i Randers sker på mail til simon@workinn.dk.

Tilmelding, tid og sted til webinar
Ønsker du at deltage online på webinaret, så sker det fra klokken 17.00 til 18.00.
Arrangementet er gratis for dig, som er kunde.

Tilmelding til webinaret foregår på mail til info@krifaerhverv.dk.

Om Morten Vium
Morten Vium arbejder til dagligt i sit eget konsulentfirma, hvor han inspirerer og uddanner folk til at udnytte mulighederne på internettet til at skabe resultater i deres professionelle liv.

Hasse Hagsten, erhvervscehf, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Månedsbetaling er nu en mulighed

Som kunde i Krifa Erhverv har du altid betalt kontingentet kvartalsvis. Nu kan du også vælge månedsbetaling

Vi tilbyder nu også en mulighed for at betale kontingent månedsvis, dog mod et administrationsgebyr på kr. 15,- pr måned. Administrationsgebyret bliver automatisk opkrævet sammen med kontingentet.

A-kasse kontingentet er pr kvartal kr. 1.380,-, hvilket svarer til kr. 460,- pr måned.
Hvis du ønsker at betale månedsvis, bliver kontingent altså kr. 460,- + kr. 15,- = kr. 475,- pr måned. Derudover betaler du måske også efterlønsbidrag.

Ønsker du fremover at betale kontingentet månedsvis, skal du bare kontakte os.

Niels Henrik Kjær Lassen, A-kassekonsulent, Krifa Erhverv


Skriv kommentar » Læs mere…

21. august 2014

Tag til Skagen med rabat

Trænger du til mere ferie efter sommerferien, så har du som kunde i Krifa Erhverv mulighed for at leje dig ind i Krifas lejligheder i Skagen med en god rabat

Hold ferie i en af vores lyse, lækre og nyopførte ferielejligheder på toppen af Danmark. Som kunde hos Krifa Erhverv sparer du 25 % på prisen.

Lejlighederne ligger attraktivt ved Skagens charmerende havn og kun få skridt fra gågaden, caféer og restauranter. Lejlighederne findes i flere størrelser og er indrettet med alt det, du har brug for til din ferie.

Book i dag
Nyd den unikke stemning i Skagen. Book din lejlighed i dag på skagenhavnlejligheder.dk. Her finder du de aktuelle priser og mere info om lejlighederne.

Weekendophold, konferencer og møder med rabat
Som kunde hos Krifa Erhverv har du også mulighed for at leje dig ind hos vores hotel- og konferencecenter Trinity. Her kan du få 10 % rabat på lejeprisen.

Trinity ligger smukt ud til Lillebælt. Her tilbydes lokaler og overnatning til kurser og konferencer med firmaet, men også ferie- og weekendophold med familien.

Du opnår rabatten hos Trinity ved at kontakte dem på telefon 8227 1717. Husk at oplyse rabatkoden: Krifa Erhverv

Læs mere om Trinity og dine muligheder her

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Iværksætternetværk på Facebook


Vi er blevet opmærksom på en Facebookgruppe, der os bekendt er Danmarks største gruppe for iværksættere på Facebook - både med hensyn til aktiviteter og antal medlemmer.

Facebookgruppen hedder Iværksætter Netværk og er åben for alle med interesse for iværksætteri og forretningsdrift. Gruppen giver gode muligheder for videndeling og networking.

Nye virksomheder bliver præsenteret, og i form af spørgsmål-svar mellem deltagerne er der meget viden og inspiration at hente om alt muligt lige fra idefasen over opstart til effektiv drift.

Mange emner og vinkler
Iværksætter Netværk består af mange forskellige virksomheder og personer. Så emner og spørgsmål bliver belyst fra mange forskellige vinkler. Men fælles er interessen for iværksætteri.

Et univers af gode råd, tips og tricks
Som medlem af Iværksætter Netværk bliver du en del af en samlet platform om iværksætteri og entrepreneurskab. Du får adgang til et univers af gode råd, tips og tricks, og du kan få inspiration fra andre og udvide din horisont ved at læse om andre virksomheder.

Vokser med rekordfart
Iværksætter Netværk oplyser, at de vokser med rekordfart. De får dagligt nye medlemmer, en øget aktivitet og et stigende netværkssamarbejde. Der er lige nu over 7.000 medlemmer i gruppen, og på ét år stilles der 6.000 spørgsmål, som der er mellem 40.000 og 60.000 svar til.

Her er link til Facebookgruppen Iværksætter Netværk.


Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
2 kommentarer » Læs mere…

Nye regler om fortrydelsesret ved salg fra webshop

Den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Det betyder, at reglerne er ændret for dig, som driver webshop. Her beskriver vores samarbejdspartner advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund ændringerne

De nye regler handler om fortrydelsesret, og særligt i hvilket omfang man som sælger har pligt til at oplyse køber om fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten
En af de væsentligste ændringer af fortrydelsesretten er, at køberen efter den nye lov ikke mister sin fortrydelsesret ved at tage varen i brug. Dog skal køberen givet besked inden 14 dage fra leveringen. Ved salg af tjenesteydelser regnes fristen fra købsaftalens indgåelse.

Hvis køber har taget den solgte genstand i brug, kan sælger dog fratrække et rimeligt beløb svarende til den forringelse af varens værdi, som brugen har medført.

Oplysningspligt og fortrydelsesret
Reglerne om oplysningspligt går ud på, at man i forbindelse med salget klart oplyser den samlede pris inklusive alt, specificerer varen og oplyser om eftersalgsservice, garantier etc.

Køberens fortrydelsesret er også omfattet af reglerne om oplysningspligt.

Køberen skal derfor, inden købsaftalen indgås, oplyses klart og specificeret om køberens fortrydelsesret efter loven herunder betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende.

Endvidere skal køberen, inden købsaftalen indgås, oplyses om en standardfortrydelsesformular, som køberen kan udfylde og sende til sælgeren, hvis købet fortrydes.

Køberen skal inden leveringen af varen modtage en bekræftelse af aftalen, oplysninger om fortrydelsesretten og et eksemplar af standardfortrydelsesformularen. Alle tre ting skal køberen have på et ”varigt medium”.

Køberen skal altså modtage de beskrevne oplysninger omkring fortrydelsesretten to gange. Dels inden aftalens indgåelse, og dels på et ”varigt medium” efter aftalens indgåelse.

Et ”varigt medium” betyder, at køberen skal have oplysningerne, så køberen uden videre kan gemme oplysningerne. Det sker for, at oplysningerne ikke efterfølgende kan ændres af sælgeren.

Konsekvensen af ikke at oplyse korrekt om fortrydelsesretten
Hvis man som sælger ikke sørger for at oplyse korrekt om fortrydelsesretten, kan køberen fortryde købet i op til et år og to uger efter leveringen af varen.

Dertil kommer, at man som sælger, såfremt køber fortryder købet inden den nævnte et år + to ugers frist, skal returnere købesummen uden fradrag af nogen art. Det sker, uanset om varen har været brugt af køberen.

Konsekvenserne af ikke at opfylde reglerne er ganske store. Derfor bør du give dine salgs- og leveringsbetingelser + aftaleindgåelsesprocedurer et servicetjek.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 7227 7800 og gøre brug af vores Juridiske Hotline, som er gratis for dig som kunde. Vi vil herefter sætte dig i kontakt med vores samarbejdspartner, advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund. Spørg efter advokat Søren Hedegaard Frederiksen. Han er specialiseret i de nye regler.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

22. maj 2014

Bliv erhvervsmentor

Krifa har tilmeldt sig projektet ”Bryd unges ledighed NU!” og har de seneste uger været optaget af at finde frivillige erhvervsmentorer til et pilotprojekt, hvor vi vil hjælpe 15 unge. Du kan også hjælpe.

Mange unge går rundt med et stort behov for hjælp fra andre mere modne og erfarne. Det er et stort problem, at hver femte af de unge 16 – 29 årige er uden job, uddannelse, lære- eller praktikplads.

Repræsentanter fra projektet "Bryd unges ledighed NU" står for at klæde mentorerne på til opgaven, og de formidler i samarbejde med kommunerne kontakten til de unge, der har brug for en mentor.

Alle vinder
Det er et rigtig spændende projekt med mange vindere. De unge får hjælp fra en erfaren mentor, og mentorerne får selv afprøvet deres kompetencer og får oplevelsen af at gøre en forskel for et andet menneske.

God modtagelse
Vores mål var at finde 10 ledere eller andre med erhvervserfaring og erhvervsnetværk. Vi spurgte 15 personer, om de var parate til at bruge noget af deres fritid på at blive erhvervsmentor. Vi blev meget begejstret over at se, hvordan 14 af dem hurtigt meldte tilbage og sagde ja til opgaven. De glæder sig nu alle til at komme i gang og gøre noget for en ung, der har brug for deres hjælp.

Du kan også hjælpe
Projektet kører i København og Nordsjælland og vil senere blive bredt ud i hele landet. Hvis du har erhvervserfaring og et erhvervsnetværk, kan du også blive erhvervsmentor.
Du forpligter dig kun til at bruge 3 timer om måneden i 3 måneder. Du kan læse mere om erhvervmetorordningen på denne hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig, hvis du vil være mentor for en ung.

Allan Bruhn, politisk konsulent, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

Carlog - smart app til kørselsregnskab


Du kan klare dit kørselsregnskab hurtigt og nemt med app'en Carlog. Den kræver ikke andet af dig, end at du har en smartphone og vil betale 1 krone om dagen for app'en.

Den er udviklet af en af vores aktive kunder i net-I-værk.
Det har været en fornøjelse for mig at prøvekøre app'en Carlog. Du henter den gratis i App-store, hvor den har navnet Carlog System. Du kan prøve den i en måned, og derefter koster den 1 kr. om dagen.

Så snart du har indtastet nogle faktuelle oplysninger, er app'en klar til brug, og den er nem at bruge.

Du kan navngive ture og gruppere dem, så du har mulighed for at skræddersy dit kørselsregnskab, som du vil. Det kan være med følgende oplysninger, som opfylder, hvad bogføringsbilag vedrørende udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse skal indeholde:
 • Modtagerens navn, adresse og cpr-nummer
 • Identifikation af den anvendte bil (fx registreringsnummeret)
 • Kørslens erhvervsmæssige formål
 • Dato for kørslen
 • Kørslens geografiske mål med eventuelle delmål
 • Det antal kørte kilometer
 • De anvendte satser
 • Beregning af befordringsgodtgørelsen
 • Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol.

Carlog er det nemmeste system, jeg har prøvet, og som samtidig opfylder alle de krav, der er til et kørselsregnskab inkl. 60-dages-reglen.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
3 kommentarer » Læs mere…

21. maj 2014

Professionel fotografering


Professionelt fotograferede og redigerede billeder fra hverdagen i din virksomhed, der er lige til din hjemmeside, en brochure eller bare til at glæde sig over. Det kan vi nu tilbyde dig!

Vi har relanceret Krifas hjemmeside krifa.dk i et nyt, flot design, men vi mangler billeder fra det virkelige liv ude i virksomhederne. Hvor mennesker arbejder og taler sammen.
Vi håber, du vil stille din virksomhed til rådighed for vores dygtige fotografer. Eneste krav fra vores side er, at vi må bruge billederne på vores hjemmeside og i vores trykte materialer - fx brochurer.

Du kan vælge at stille din virksomhed til rådighed på to måder: Enten ved at stille lokaliteter, dig selv og eventuelle medarbejdere til rådighed, eller ved alene at stille lokaliteter til rådighed, hvor vi så har fotomodeller med til at agere medarbejdere.

10 billeder til eget brug
Du får 10 billeder til eget brug bagefter. Enten ved at vælge nogle af de billeder, der er taget, eller ved at vi får taget billeder, hvor du bestemmer motivet.

Har du en spændende virksomhed, der er ”gode billeder i”, så henvend dig til os.

Vi svarer dig hurtigt, om din virksomhed er kandidat til en fotograf-seance.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

15. maj 2014

Brug standardkontrakter med omtanke


Standardkontrakter er en stor hjælp. Men det er vigtigt ikke at bruge dem uden omtanke, men at få dem tilrettet korrekt.

I rigtig mange situationer er det en god idé at få lavet en skriftlig kontrakt, som klart fortæller, hvilken aftale der er indgået, og på hvilke vilkår den er gældende. Det kan være svært selv at tænke sig til det hele, derfor er det godt at tage udgangspunkt i en standardkontrakt. Den vil som oftest indeholde de mest nødvendige punkter. Men der kan også være en fare i at bruge standardkontrakter, hvis du ikke får dem tilrettet korrekt!

A-kassen stiller også krav til, hvad en kontrakt skal indeholde, hvis du f.eks skal sælge eller bortforpagte din virksomhed. Det er derfor igen en god idé at spørge a-kassen om vejledning, inden en kontrakt accepteres.

Eksempel om specifikke krav ved bortforpagtning
Hvis du skal bortforpagte din virksomhed, er der helt specifikke krav, der skal være opfyldt, før du kan modtage dagpenge fra a-kassen.

Krav
Hovedreglen er, at bortforpagtningen skal være gensidig uopsigelig i 5 år.
Bortforpagtningen skal omfatte hele virksomheden, altså også lokaler, inventar, driftsmidler, maskiner, biler, varelager, annoncering o.lign.
Hvis du har leje eller leasingsaftaler, skal de altså også overdrages til forpagteren. Det kan kræve godkendelse fra udlejer / leasingsfirmaet.
Du må ikke arbejde i virksomheden i bortfopagtningsperioden.

Anbefaling
Du bør dog også være opmærksom på, at hvis forpagtningskontrakten misligholdes fra forpagterens side, og kontrakten dermed ophæves, så genindtræder du i driften af virksomheden. Derfor er det også vigtigt, at leje og leasingaftaler igen kan overdrages til dig. De bør derfor ikke være overdraget for en fast periode (fx i fem år), men skal følge bortforpagtningens løbetid, uanset om den bliver afbrudt i utide eller evt. forlænget.

Indhold
Afgørende for stort set alle kontrakter er, at de indeholder oplysninger om:
 • hvem kontrakten er indgået med
 • fra hvilken dato kontrakten træder i kraft
 • hvad der er med i aftalen
 • hvilken pris der er aftalt
 • hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at kontrakten bliver gældende
 • hvad der sker ved misligholdelse.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

1. maj 2014

Stor interesse for at blive iværksætter

Hver fjerde kan tænke sig at starte egen virksomhed, skriver Penge & Privatøkonomi og henviser dem, der overvejer det, til gode råd fra vores hjemmeside.

I artiklen er omtalt en analyse, YouGov har lavet for MetroXpress. Den viser, at 28 procent godt kan tænke sig at være selvstændige, og blandt de 18- til 29-årige er det 48 procent.

Artiklen slutter af med at give dem, der tænker på at blive selvstændige, gode råd, som de har fundet på vores hjemmeside.

Læs her Penge & Privatøkonomis artikel

Læs her de 10 gode iværksætterråd på vores hjemmeside

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

22. april 2014

Danske iværksætter-spirer blomstrer frem


Der er færre, som må lukke deres virksomhed og flere potentielle iværksættere end i lang tid, erfarer vi.

Derfor har vi måttet hyre mere mandskab ind til virksomhedsrådgivning, fordi danskere med ideen om egen virksomhed banker på i stor stil. På et år er der gennemført over 950 rådgivningssamtaler med mennesker, der går med ambitionen om at starte egen virksomhed.

Flere søger rådgivning
I snit kontakter fire potentielle iværksættere os om dagen og beder om rådgivning. Vi lagde ud med én virksomhedsrådgiver, men nu har vi måttet hyre ekstra ind for at nå til bunds i bunken af henvendelser.

Interesse for iværksætteri
Siden vi i august opstartede et åbent tilgængeligt online webinar-forløb for mennesker med iværksættertrang, har 435 gennemført webinaret, og interessen fortsætter uændret.
Der eksisterer et behov for helt grundlæggende vejledning i iværksætteri. Det er forretningsplaner, tanker om salg, skat og moms. Alle de overvejelser, store og små, som folk med en virksomhedsdrøm går og har, og som de søger svar på, før de kaster sig ud i det.

Færre ophørssager
Vi gennemgår det hele helt fra bunden af, og den slags vejledning er der en klar efterspørgsel på. De sidste nye tal på antal ophørssager i Krifa Erhverv viser, at i 1. kvartal 2014 satte kun ca. 400 selvstændige ophørs-skiltet på døren. For to år siden var det tilfældet for ca. 600 selvstændige.

Det er forår, og vi er ved at være fri af fortiden og krisen. Det er bestemt gode tegn, vi ser spire frem nu.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

16. april 2014

Professionelt netværk for selvstændige


net-I-værk er vores professionelle netværk for selvstændige og iværksættere.

Som kunde i Krifa Erhverv kan du deltage gratis og få nye salgsmuligheder og større viden om at være selvstændig. Du får også mulighed for at udveksle erfaringer med andre selvstændige på tværs af faggrænser.

Sådan fungerer net-I-værk
Vi har net-I-værk-grupper i Aalborg, Randers, Aarhus, Herning, Kolding og Ballerup og er lige nu i gang med at etablere en afdeling i Odense. Der er møder i net-I-værk-grupperne en eller to gange om måneden, og møderne ligger typisk fra kl. 8.00 til 10.00 og bliver ledet af en tovholder fra Krifa Erhverv.

LinkedIn-grupper er tilknyttet
Hver net-I-værk-gruppe har en lukket gruppe på LinkedIn, og samtidig er der også en åben gruppe, hvor alle har mulighed for at deltage.

Hvad du får ud af at være med i net-I-værk
Læs her, hvad andre siger, de får ud af at være med net-i-værk:
 • Det skaber forretning
 • Det er et fællesskab med andre i samme båd
 • Vi udveksler erfaringer, referencer, ideer og deler oplevelser med hinanden
 • Jeg møder andre på tværs af faggrænser
 • Der bliver stillet viden til rådighed gratis
 • Har nogen at sparre med
 • Det er et salgsnetværk
 • Mulighed for at stille mig til rådighed for andre
 • Kan præsentere min virksomhed for andre.
Prøv to gange uforpligtende
Har du lyst til at deltage i en net-I-værk-gruppe, er du velkommen. Du kan tilmelde dig med det samme eller deltage to gange, inden du beslutter dig.

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside, hvor du også kan finde mødedatoer for de enkelte grupper. Er du lønmodtager med bierhverv, er du også meget velkommen.

Har du spørgsmål om net-I-værk, er du velkommen til at kontakte os her

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

15. april 2014

Pitstop med Jan Magnussen


Jan Magnussen er dansk racerkører med fart på karrieren og familielivet. Men hvordan får han tiden til at gå op, når det meste af karrieren foregår med fuld fart hos Corvette Racing i USA og familielivet med børn er i Roskilde?

- I racerbilen drejer det sig om at finde tid for at vinde. Der er det vigtigt, at du har en fantastisk fornemmelse for, hvad der rent faktisk er hurtigt i forhold til, hvad der virker hurtigt, kommer det kyndigt fra Jan Magnussen.

Styrer tiden
- Når jeg er hjemme, er det tiden sammen med børnene på to og fire år, der betyder noget. Jeg prøver at prioritere dem, min kone og pligter i hjemmet så meget som muligt. Så jeg lærer at vælge fra.

- Samtidig er jeg ikke typen, der står midt i en ting og siger, at det er spild af tid og så går min vej. Jeg har prioriteret inden og fuldfører det, jeg har gang i. Hvis du kommer i nærheden af at få lidt stress, så lærer du lynhurtigt at få bedre styr på din tid. Når jeg har fri, lukker jeg tankerne ned for det, jeg alligevel ikke kan gøre noget ved på det tidspunkt.

Presset og pitstoppene
Jan Magnussen oplever tiden derhjemme som gode pitstop fra det pres, der kan være på ham som racerkører. Også selvom han må erkende, at det ikke altid er helt så afslappende at være far til to små børn. Sønnen Kevin på 21 år har sin egne racerkarriere, der ifølge faren er endnu mere travl end hans egen. Ikke mindst nu, hvor sønnen kører Formel 1.

Tanker op i familien
 - Det er ikke altid afslappende med de to små børn derhjemme. Men det er fantastisk og anderledes. Der er tid til fis, ballade, leg og hygge. Lige præcis det gør, at jeg får tanket op, at jeg har overskud, når jeg er tilbage i bilen.

- Jeg har brug for støtten hjemmefra. Heldigvis kører jeg også mange løb i Danmark, hvor familien kan være samlet. Og det er dejligt, siger Jan, som erkender, at der også er en blød side i ham.

Skal ikke vinde alt
- Jeg føler ikke, at jeg er en hård gut. Men jeg er konkurrencemenneske til det yderste. Men kun, stort set, når det gælder race. Men der ved jeg, at jeg er god og forventer at vinde. Andre ting, jeg ikke er god til eller ikke har øvet, dem behøver jeg ikke at vinde og bliver ikke sur over at tabe.

Læs hele artiklen med Jan Magnussen i Krifa Magasinet


Lars Stig Madsen, kommunikationsmedarbejder, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

7. april 2014

Få alle dine penge hjem igen

Deltag i fyraftensmøde/webinar om inkasso og rykkerprocedurer, så du får de penge, dine kunder skylder dig.

Advokat Per Buttenschøn fra Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund vil
 • fortælle, hvordan du får styr på dine rykkerprocedurer
 • vejlede dig i, hvad du gør step by step, hvis en kunde ikke betaler
 • sætte dig ind i, hvad en inkassosag er og koster
 • give dig en tjekliste for, hvordan du gribe en inkassosag an.

Hvornår
Fyraftensmødet/webinaret er den 20. maj fra klokken 17. Webinaret slutter klokken 18. Fyraftensmødet fortsætter med et let aftensmåltid, og efter det vil der være mulighed for at få uddybende svar på spørgsmål.

Hvor
Fyraftensmødet foregår i vores iværksætterhus WorkInn, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ. Webinaret kan du deltage i hvor som helst, da du kobler på via pc, tablet eller smartphone.

Tilmelding til fyraftensmødet
Hvis du vil med til fyraftensmødet i Randers, tilmeld dig ved at sende en mail til simon@workinn.dk
Du er meget velkommen til at tage en gæst med. Skriv det i mailen, hvis du gør det.

Tilmelding til webinaret
Hvis du vil deltage i webinaret, send en mail til info@krifaerhverv.dk
Der kan være 100 med til webinaret, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Hvad er et webinar?
Et webinar er et onlineforedrag, som du kan være med til, blot du har en pc, tablet eller smartphone med internetadgang. Før webinaret sender vi dig et link du skal bruge. Under webinaret kan du ikke bare se og høre oplægsholderen, men der vil også være mulighed for at stille spørgsmål via chatten.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Få stoppet i tide - for ikke at miste retten til dagpenge

Hænger du på med det yderste af neglene, og kæmper du en brav kamp for at få din virksomhed til at overleve, bare lige lidt længere - så pas på. Det er måske det værste, du kan gøre - i hvert fald i forhold til din forsikring i a-kassen.

Ligesom en lønmodtager skal have betaling for sit arbejde, for at det kan bruges til at opnå dagpengeret i a-kassen, så skal du som selvstændig også have betaling for dit arbejde, for at det kan bruges til at opnå ret til dagpenge.

Arbejdskrav for ret til dagpenge
For at opnå ret til dagpenge skal du bl.a. have arbejdet "i væsentligt omfang" i mindst 52 uger indenfor de seneste 3 år. For at driften af din virksomhed kan vurderes som "i væsentligt omfang", skal arbejdet kunne sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.

Ikke alle timer tæller med
Men hvor en lønmodtager vil få løn for alle timer, vil det langtfra være tilfældet for dig som selvstændig. Dit arbejde består jo både af indtægtsgivende opgaver og en del administrative opgaver, som du ikke får direkte betaling for.
Begge dele hører med til at drive en virksomhed, men begge dele regnes nødvendigvis ikke som arbejde i forhold til a-kassen.

Forholdet mellem indtægtsgivende og administrative timer
Dine indtægtsgivende arbejdstimer tæller med som arbejde, det er der ingen tvivl om. Men det er ikke sikkert, at alle dine administrative timer tæller med. De administrative timer regnes kun med, i et rimeligt forhold, til de indtægtsgivende timer.
Typisk siger vi, at du kun kan få medregnet ca. 10-15 timers administrativt arbejde. Derfor er det meget afgørende, at dine indtægtsgivende aktiviteter udgør mere end 15-20 timer pr. uge. Ellers har du ikke en samlet beskæftigelse på over 30 timer pr. uge.

Pas på ved faldende omsætning
Så hvis din omsætning er faldende, vil dine indtægtsgivende aktiviteter sandsynligvis også være faldende. I forhold til a-kassen nytter det ikke noget, at du bruger ekstra meget tid på at opsøge nye kunder og laver markedsføringskampagner på stribe. Det er et arbejde, der betragtes som administrativt arbejde og kan altså kun medregnes i begrænset omfang.

Så hvis din virksomhed halter - så pas på, at du ikke kæmper for længe. Det kan i sidste ende betyde, at du mister retten til dagpenge, efterlønsbevis, efterløn eller skattefrie præmier.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

1 kommentar » Læs mere…

21. marts 2014

Få mere ud af din hjemmeside


Deltag i et inspirerende møde 9. april kl. 17 om, hvordan du får mest ud af din hjemmeside. Vær med i WorkInn i Randers eller deltag online via webinar.

Søren Lindhardt fra firmaet GoMINIsite vil fortælle om, hvordan du for alvor får gavn af din hjemmeside.

Han vil fortælle om, hvordan du får din hjemmeside til at fungere ”som tre nye medarbejdere”, der:
• skaffer dig nye kunder 24 timer i døgnet
• sælger, mens du sover eller holder fri
• giver kunderne information og service, så de ser dig som en potentiel leverandør
• underholder dine kunder, så de kommer igen og igen.

Du vil få konkret viden, som hjælper dig til at tjene flere penge:
• sådan opbygger du din hjemmeside, så du får flere kunder
• sådan behandler du dem, der lander på din hjemmeside
• sådan kommer du gratis længst frem på Google
• sådan får du nye kundeemner til at komme igen og igen
• sådan laver du en hjemmeside, der skaber købelyst
• sådan får du at vide, om din hjemmeside virker.

Tilmelding til fyraftensmøde
Hvis du vil med på mødet i Randers, tilmeld dig her.
Du er meget velkommen til at tage en gæst med . Mødet finder sted i vores Iværksætterhus WorkInn, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ, onsdag den 9. april kl. 17.00.
Fra kl. 17.00 til 18.00 har vi både kunder, som deltager via webinar, og kunder, som deltager personligt. Deltagerne i Randers vil efter kl. 18.00 få et let aftensmåltid, og herefter vil de få mulighed for at få gennemgået deres egen hjemmeside.

Tilmelding til webinaret
Hvis du vil deltage i webinaret den 9. arpil fra kl. 17.00 til ca. 18.00 , tilmeld dig her.
Der kan være 100 med til webinaret, og tilmelding sker efter først-til-mølle-principppet.

Hvis du ikke er kunde af Krifa Erhverv, men ønsker at være med til fyraftensmødet eller webinaret, send os en mail på info@krifaerhverv.dk


Hvad er et webinar?
Et webinar er et onlineforedrag, som du kan være med til, blot du har en pc, tablet eller smartphone med internetadgang. Før webinaret sender vi dig et link du skal bruge. Under webinaret kan du ikke bare se og høre oplægsholderen, men der vil også være mulighed for at stille spørgsmål via chatten.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

18. marts 2014

Barsel og barselsdagpenge


Læs her om dine rettigheder til at holde barsel og om betingelserne for at få barselsdagpenge som selvstændig.

Du kan gå på barsel fire uger før din termin, og som mor har du ret til fravær 14 uger efter fødselen. Faderen har ret til fravær i to sammenhængende uger efter fødslen eller efter, at barnet er kommet hjem.

Barselsdagpenge
Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder følgende:
 • Før din barselsorlov skal du have haft en tilknytning til arbejdsmarkedet og opfylde beskæftigelseskravet.
 • Beskæftigelseskravet er, at du har drevet selvstændig virksomhed i mindst 18 timer om ugen i 6 måneder inden for de sidste 12 måneder og hele den seneste måned, før du begynder på din orlov.
 • Hvis du tidligere har været lønmodtager, medregnes din beskæftigelse som lønmodtager, når 6-månederskravet skal beregnes.

Så meget kan du få
Hvor meget du kan få i barselsdagpenge, afhænger af, hvor stort dit overskud i virksomheden har været. Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats. Det er også afhængig af, hvordan du er forsikret. Hvis du er forsikret, har du ret til mindst 2/3 af højeste dagpengesats under barsel. Hvis du ikke har tegnet en frivillig forsikring, kan du henvende dig Statens Administration og tegne en forsikring.

Udbetaling Danmark administrerer
Det er Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne om barselsdagpenge. Du kan derfor kontakte Udbetaling Danmark, der vejleder og afgør, om du er berettiget til barselsdagpenge.

Hotline
Har du spørgsmål til reglerne for barsel, kan du få hjælp gennem vores Juridiske Hotline - Social.

Lone Torp, socialrådgiver, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

17. marts 2014

Bedre aftale med Statoil

Alle Krifa Erhverv-kunder med et Statoil-kort har fra 1. marts 2014 fået rabatten sat op fra 110 øre til 121 øre på en liter diesel i forhold til listeprisen.

Den nye rabat gælder allerede for jer, der har et Statoil-kort via Krifa Erhverv. Hvis du ikke har et Statoil-kort, kan du bestille det via vores hjemmeside.

På vores hjemmeside kan du også se en oversigt over alle rabatter hos Statoil. Nogle af dem er:
 • 121 øre rabat på diesel pr. liter i forhold til listeprisen.
 • 96 øre rabat på benzin pr. liter i forhold til listeprisen.
 • 35 procents rabat på bilvask i forhold til salgsprisen på tankstationen.

Du vælger selv, hvor mange benzinkort du bestiller, og du kan bruge rabatten både ved kørsel for virksomheden og privat. Hvis du har ansatte, kan du også give dem et benzinkort. Statoil-kortet er gratis.

Bemærk, at rabatten bliver givet i forhold til listeprisen og ikke i forhold til pumpeprisen på tankstationen. Hvis pumpeprisen er lavere end listeprisen minus rabatten, betaler du pumpeprisen. Det giver dig sikkerhed for, at du altid får en lav pris. Du bliver derfor fri for at holde øje med priserne på brændstof.

Du bestemmer selv, om dine ansatte alene må bruge kortet ved kørsel for virksomheden eller også privat. Regningen vil under alle omstændigheder blive sendt samlet til din virksomhed.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

13. marts 2014

Alle kan lære at brænde igennem

Både overfor dine kunder og til møde med dine medarbejdere har din evne til at kommunikere og brænde igennem betydning for, om du får succes eller ej. Med få tips kan du forbedre din personlige gennemslagskraft.

Barack Obama, Oprah Winfrey og Asger Aamund. Hvad har de til fælles? De har alle stor personlig gennemslagskraft og er dygtige kommunikatører. Og det er ifølge kommunikationsrådgiver Jesper Klit en af grundene til deres succes.

- Personlig gennemslagskraft, altså evnen til at brænde igennem overfor andre, er meget afgørende for vores succes. De fleste står 5-10 gange i løbet af dagen i en situation, hvor den med mest gennemslagskraft vinder.

Jesper Klit har arbejdet som kommunikationsrådgiver i flere år og er forfatter til bogen ”Personlig gennemslagskraft”. Ud fra den rådgiver han folk i, hvordan man bedst skruer op for sin personlige gennemslagskraft og opnår mere succes i sit arbejdsliv.

Efterspurgt på arbejdsmarkedet
- Personlig gennemslagskraft er i stigende grad en efterspurgt kompetence på arbejdsmarkedet. Hvis du ikke kan fange kundens, medarbejderens eller din partners opmærksomhed, har du et problem. Et stort et. Heldigvis er det noget, som alle kan lære.

Jesper Klit hævder, at ingen er født dygtige kommunikatører, og både Obama og Oprah har derfor lært det hele fra bunden. Og det mener han også, at vi andre kan.

- Det handler om at være bevidst om de teknikker, der styrker din kommunikation. Og så handler det om øvelse. De professionelle kommunikatører nøjes ikke med at spille kamp. De træner med henblik på aktivt at udvikle deres personlige gennemslagskraft.

Jesper Klit har i alt syv punkter, som er særligt afgørende for din gennemslagskraft.
1. Kend dig selv. Dine tanker kan enten hæmme eller fremme din personlige gennemslagskraft.
2. Sig det samme som din krop. Husk, at kropssproget er vigtigt.
3. Sæt dig selv i scene. Stort set alt signalerer, hvem du er, og hvordan du vil opfattes.
4. Fake it til you make it. Din hjerne kan snydes til at tro, at du har styr på det.
5. Vær nærværende. Vær til stede i nuet.
6. Hop ud i det. Du behøver ikke være perfekt, og alle behøver ikke elske dig! Spring ud i talen, præsentationen eller indlægget – også når du ikke har forberedt til dig tænderne.
7. Øv dig. Du må træne for at kunne blive bedre.

Anne Rahbek, kommunikationsmedarbejder, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

17. februar 2014

Markedsføring - hvad du må og ikke må

Bliv godt rustet til at markedsføre din virksomhed ved at høre om reglerne for ophavsret og markedsføring på sociale medier.


Undervisningen sker på et webinar (onlineforedrag). Overskrifterne for det, du vil få gennemgået, er regler om:
 • Oprettelse af en hjemmeside
 • Valg af domænenavn
 • Udvikling af logo
 • Valg af firmanavn
 • Markedsføring på sociale medier.

Erfaren underviser
Underviseren på webinaret er advokat Anja Linde fra advokatfirmaet Aumento. Hun rådgiver dagligt iværksættere i bl.a. markedsføringsret.

Tidspunkt
Webinaret afvikles den 20. marts fra kl. 20 til 21.

Tilmelding
Du tilmelder dig via dette link.

Gratis
Webinaret er åbent og gratis for alle, også selvom man ikke er kunde af Krifa Erhverv, så du kan invitere andre til at deltage.

Hvad er et webinar?
Et webinar er et onlineforedrag, som alle kan være med til, blot man har en pc, tablet eller smartphone med internetadgang.
Under webinaret kan du ikke bare se og høre oplægsholderen. Du kan også chatte med hende og de øvrige deltagere.

Jacob Fabricius, konceptkonsulent, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

14. februar 2014

Samdrift mellem flere virksomheder har betydning for retten til dagpenge


Har du flere virksomheder, som er forbundet med hinanden, kan du regne med, at vi som a-kasse kræver ophør af dem alle, inden du kan få dagpenge.

Det kan være en god idé at have flere virksomheder med hvert deres formål. Men er virksomhederne på en eller anden måde forbundet med hinanden, vil a-kassen normalt betragte dem som én samlet virksomhed. Det betyder, at a-kassen vil kræve ophør af dem alle, inden du kan få dagpenge.

Holding- og driftsselskaber
Har du et selskab, er det helt normalt at eje anparterne eller aktierne igennem et holdingselskab. Så vil a-kassen betragte de to selskaber som én samlet virksomhed, og for at få dagpenge skal du derfor dokumentere ophør af begge virksomheder.

Ejendomsselskaber
Ejer du ejendomme enten til udlejning eller til at drive egen virksomhed fra, er det også meget almindeligt, at ejendommen ejes af ét selskab, og at driften af virksomheden sker igennem et andet. Også i det tilfælde vil a-kassen betragte selskaberne som én samlet virksomhed, og du skal dokumentere ophør af det hele, inden du kan få dagpenge.

Bierhverv og hovederhverv
Har du drift af selvstændig virksomhed som bierhverv (for eksempel et lille landbrug) og vil starte selvstændig virksomhed som hovederhverv ved siden af, er det meget afgørende, at du holder de to virksomheder helt adskilte.
Det gælder både i driften og i regnskabet. Drives begge som enkeltmandsvirksomheder, vil du kun få ét CVR-nr. Men hver virksomhed vil kunne få deres eget SE-nr.
Hvis du driver begge virksomheder under samme CVR/SE-nr., vil det blive betragtet som én virksomhed og kun én virksomhed. Så skal du dokumentere, at du er ophørt med begge virksomheder for at få dagpenge.

Rådgivning
Det er en god idé at søge om rådgivning, inden du begynder med driften af selvstændig virksomhed. Er du først startet, kan der nemlig ikke ændres på, hvordan forholdet er mellem dine virksomheder.
Din revisor kan rådgive dig grundigt om de økonomiske forhold. Men det er også vigtigt, at der er taget hensyn til a-kassereglerne. Det er derfor en god idé også at søge råd hos os om dine a-kasseforhold.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

12. februar 2014

Tegn en netbanksforsikring


Som virksomhed er man ikke dækket af pengeinstitutterne på samme måde som private. Men gennem os kan du tegne en netbanksforsikring hos NEM Forsikring.

Som virksomhed må du selv dække tab ved indbrud i din netbank. Men en netbankforsikring dækker din virksomheds direkte tab af penge på virksomhedens bankkonti som følge af tredjemands netbankindbrud (hacking).
Forsikringen dækker både, hvis der hæves penge, der står på kontoen, og hvis der trækkes på en kassekredit.

Ny aftale med NEM Forsikring
I Krifa Erhverv samarbejder vi med NEM Forsikring om privat- og erhvervsforsikringer til vores kunder. Vi har fået en aftale om netbanksforsikring på plads, som betyder, at NEM Forsikring tilbyder gratis netbanksforsikringen det første år, hvis der samtidig tegnes en løsøreforsikring. 
Forsikringen er således et supplement til dine øvrige erhvervsforsikringer.

Er du interesseret i at få et tilbud fra NEM Forsikring, så skriv eller ring til os på tlf. 7227 7800.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

11. februar 2014

Få et 360 graders eftersyn

Det er vigtigt, at du ikke glemmer at udvikle din virksomhed. Vi tilbyder at give dig et overblik over, hvor og hvordan du kan gøre det.

Det sker i form af webinarer (onlineforedrag), så alle kan være med, blot man har en pc, tablet eller smartphone med internetadgang. Vi gør det i samarbejde med erhvervscentrene Business Kolding og Randers Erhverv.

Kom omkring 20 udviklingsområder med Vækstjulet
Din virksomhed får et 360 graders eftersyn. Det værktøj, vi bruger, hedder Væksthjulet. Væksthjulet er et dialog- og planlægningsværktøj, som sikrer, at vi i fællesskab finder frem til, hvor stærkt din virksomhed står inden for 20 udviklingsområder.
Der er fokus på vækst, og vi kommer hele vejen rundt om din virksomhed. På den måde får du klarlagt, hvor dine potentialer og indsatsområder er.
Vores virksomhedsrådgivere er certificeret til og erfarne brugere af Væksthjulet.

Fem moduler
Webinarerne er delt op i fem moduler:
 • Modul 1: Introduktion til Væksthjulet
 • Modul 2: Forretningskoncept
 • Modul 3: Kunderelationer
 • Modul 4: Organisation
 • Modul 5: Virksomhedsdrift

Webinarerne kommer til at foregå på fem torsdage fra den 6. marts til den 3. april fra kl. 19 til 20.

Sådan foregår et webinar
Når du tilmelder dig et webinar, sender vi dig de redskaber, du skal bruge i forløbet, så du har mulighed for at forberede dig og arbejde videre med dine indsatsområder efter webinaret. Før et webinar sender vi dig et link, som du skal bruge.
Under webinaret kan du ikke bare se og høre oplægsholderne. Du kan også chatte med dem og de øvrige deltagere.

Tilmelding - og det er gratis
Du tilmelder dig under arrangementer på vores hjemmeside. Du finder webinarerne under overskriften Væksthjulet 1-5.
Webinarerne er gratis for dig.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, og Jan Fredensborg, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

7. februar 2014

Tilmeld dig Krifa Boks

Ligesom så mange andre bliver vi også mere digitale i vores kundekommunikation. Hos os sker det gennem Krifa Boks, som du tilmelder dig på vores hjemmeside.

Når du bruger Krifa Boks, får du styr på dine breve og dokumenter fra os. Nogle af dine fordele ved at være tilmeldt Krifa Boks er:
 • Alle dine dokumenter er samlet ét sted.
 • Du får svar med det samme og skal ikke vente på nyt i din postkasse.
 • Posten følger dig, hvor du er, og du kan altid modtage den på din foretrukne mobile platform.
 • Du kan arkivere dokumenter og sætte opfølgning på dem, så du husker dem.
 • Det er nemt at holde styr på dine dokumenter.
 • Du kan altid genfinde dokumenter i Krifa Boks.
 • Det koster dig ikke noget og er godt for miljøet.

Krifa Boks er personlig og kun tilgængelig for dig.

Du tilmelder dig på Selvbetjening på Krifaerhverv.dk.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
9 kommentarer » Læs mere…