22. november 2013

Krifa Erhverv har politisk indflydelse


I Krifa Erhverv arbejder vi også politisk. Vi er høringspart på alle lovforslag, der vedrører selvstændige og drift af selvstændig virksomhed. Vi arbejder også proaktivt på at forbedre selvstændiges retsstilling ved at foreslå lovændringer.

Regler og love blive dog ikke bare ændret fra den ene dag til den anden. Det er nogle gange en meget lang proces. Men det kan lykkes.

Flest forslag fra Krifa
Et eksempel er, da den tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg i starten af 2010 tog initiativ til regelforenkling i a-kasserne og hos jobcentrene. Det gjorde hun under overskriften "væk med bøvlet Inger". Kristelig A-kasse kom med absolut flest input til hende.

Ny regel om udtræden for ægtefæller
Også fra Krifa Erhverv havde vi flere forslag til forbedringer og forenklinger.
Det resulterede bl.a. i, at der i 2011 blev indført en ny regel for ansatte ægtefæller, så de nu kan dokumentere deres ophør som ansat ægtefælle ved at underskrive en erklæring på tro og love.

Løsning om tvangsopløsning følger vores forslag
Et andet eksempel er, at vi helt tilbage i 2008 gjorde indsigelse imod reglerne om ophør af selvstændig virksomhed efter en tvangsopløsning.
Her i 2013 er der nu kommet nye retningslinjer, som direkte følger det forslag, vi kom med dengang. Det er en klar forbedring af reglerne, der sikrer langt hurtigere ret til dagpenge.

Igangværende politiske forslag
Vi har en række emner, vi arbejder for politisk. F.eks:
  • Beregning af understøttelse, hvis man har været på barsel
  • Ændring af selvstændig virksomhed fra hovederhverv til bierhverv
  • Regler omkring ejendomsudlejning
  • Sygedagpenge til selvstændige.
Du må gerne give os ideer til flere politisk bestemte love og regler, som du mener, der er behov for at få ændret.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.