20. november 2013

Dine forsikringsmuligheder ved sygdom

Sygdom kan ramme alle og slå benene væk under os. Har du tænkt på, hvordan du er forsikret, hvis det skulle ramme dig?

Det er sygedagpengekontoret i din kommune, der administrerer udbetalingen af sygedagpenge. De kan vejlede dig ud over, hvad vi oplyser her.

Sygedagpengeloven sikrer dig ret til sygedagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet. Og det beløb, du kan få i sygedagpenge, udregnes fra din indtægt.

Det lyder meget ligetil, men der er stadig mange, der oplever at få afslag på sygedagpenge fra kommunen. Der er en række forhold, du skal være opmærksom på i forhold til at kunne få sygedagpenge.

Selvstændiges ret til sygedagpenge
Som selvstændig har du ret til sygedagpenge, hvis du kan opfylde beskæftigelseskravet som selvstændig. Det gør du, hvis du:
 • Inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder med 18,5 timer pr. uge
  og
 • i den seneste måned forud for fraværet har drevet virksomhed i mindst 18,5 timer pr. uge.
Retten til sygedagpenge indtræder efter 14 dages fravær.

Sygedagpenge svarende til dit overskud
Hvor meget du kan få i sygedagpenge, udregnes ud fra din virksomheds overskud i det seneste hele afsluttede og godkendte årsregnskab.
Et meget lille overskud giver kun en meget lille udbetaling. Et evt. underskud betyder, at du får afslag på sygedagpenge.

Sygedagpengekontorets definition på selvstændig erhvervsdrivende
Sygedagpengekontoret betragter dig som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du ejer og driver en enkeltmandsvirksomhed, eller hvis du har en skattemæssig status som medhjælpende ægtefælle i din ægtefælles enkeltmandsvirksomhed.

Få en sygeforsikring
Du kan også tegne en sygeforsikring som selvstændig. Den sikrer dig to ting:
 • At du har ret til sygedagpenge allerede ved 1. eller evt. 3. fraværsdag.
 • At du uanset kommunens beregning af din sats er garanteret mindst 2/3 af højeste sats.

Lønmodtager i egen eller ægtefælles virksomhed
Sygedagpengekontoret betragter dig som lønmodtager, hvis du ejer og driver et selskab, eller hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed med almindelig løn.

Som lønmodtager skal din arbejdsgiver (altså din ægtefælle eller dit selskab) dække dig i de første 30 dage, hvis du har:
 • Været ansat hos arbejdsgiveren i mindst 8 uger.
 • Haft mindst 74 timers arbejde.

Når arbejdsgiverens forpligtelse ophører, kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du:
 • Har haft mindst 26 ugers uafbrudt arbejde og haft mindst 240 timers arbejde
eller
 • ville have haft ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du ikke var syg
eller
 • hvis sygdommen skyldes en arbejdsskade.

Lønnen er vigtig
Størrelsen på dine sygedagpenge udregnes i de tilfælde ud fra din faktiske løn. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at du modtager løn for dit arbejde.
Som arbejdsgiver er der også mulighed for at tegne en sygeforsikring. På den måde får arbejdsgiveren refusion for den løn, der udbetales under fraværet.

Du kan læse mere om sygeforsikringerne her.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

2 kommentarer:

28. november 2013 kl. 20.36 Christian Torp

Har en forsikring tror det er igennem staten så jeg er dækket fra første dag. Har haft brug for den et par gange. Sidste gang da jeg blev hofteopereret. Da der var gået en måned begyndte kommunen at få mig i arbejde og jagte mig. Blev behandlet som en ansat og ikke som en selvstændig med 5 ansatte. Det er under al kritik. Kommunen ville have mig til samtaler for at få mig i det normale job søgningsforløb. De ved åbenbart ikke hvad en selvstændig er!.Jeg var jo kun interesseret i at blive rask og komme tilbage 100% igen. Jeg har prøvet det samme forløb tidligere for 6 år siden. Er der nogen der kan fortælle kommunerne hvad selvstændige er og hvordan vi er indstillet på at komme videre efter et sygdomsforløb så de forstår det?

3. december 2013 kl. 12.47 Hasse Hagsteen

Hej Christian

Vi er opmærksom på, at det i nogle kommuner ikke altid sker en sagsbehandling, der lever op til det, en sygemeldt kunne forvente. Hvis du er kunde i Krifa Erhverv kan du få gratis råd via vores juridiske hotline. Ring på 7227 7800.

Selvstændige sygeforløb med alt hvad deraf følger, er noget af det, vi gerne vil tage op politisk. Se artikel om dette her på bloggen.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.