22. november 2013

Krifa Erhverv har politisk indflydelse


I Krifa Erhverv arbejder vi også politisk. Vi er høringspart på alle lovforslag, der vedrører selvstændige og drift af selvstændig virksomhed. Vi arbejder også proaktivt på at forbedre selvstændiges retsstilling ved at foreslå lovændringer.

Regler og love blive dog ikke bare ændret fra den ene dag til den anden. Det er nogle gange en meget lang proces. Men det kan lykkes.

Flest forslag fra Krifa
Et eksempel er, da den tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg i starten af 2010 tog initiativ til regelforenkling i a-kasserne og hos jobcentrene. Det gjorde hun under overskriften "væk med bøvlet Inger". Kristelig A-kasse kom med absolut flest input til hende.

Ny regel om udtræden for ægtefæller
Også fra Krifa Erhverv havde vi flere forslag til forbedringer og forenklinger.
Det resulterede bl.a. i, at der i 2011 blev indført en ny regel for ansatte ægtefæller, så de nu kan dokumentere deres ophør som ansat ægtefælle ved at underskrive en erklæring på tro og love.

Løsning om tvangsopløsning følger vores forslag
Et andet eksempel er, at vi helt tilbage i 2008 gjorde indsigelse imod reglerne om ophør af selvstændig virksomhed efter en tvangsopløsning.
Her i 2013 er der nu kommet nye retningslinjer, som direkte følger det forslag, vi kom med dengang. Det er en klar forbedring af reglerne, der sikrer langt hurtigere ret til dagpenge.

Igangværende politiske forslag
Vi har en række emner, vi arbejder for politisk. F.eks:
 • Beregning af understøttelse, hvis man har været på barsel
 • Ændring af selvstændig virksomhed fra hovederhverv til bierhverv
 • Regler omkring ejendomsudlejning
 • Sygedagpenge til selvstændige.
Du må gerne give os ideer til flere politisk bestemte love og regler, som du mener, der er behov for at få ændret.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

21. november 2013

Tag MoBilen med på farten


Når du som selvstændig bruger bilen til både private og erhvervsmæssige formål, skal du huske at føre kørebog.
Det ved du sikkert godt. Men ved du også, at der findes en mobil-app, der gør optællingen af kilometer meget lettere? Det vidste vi ikke, før en kunde gjorde os opmærksomme på det.

En elektronisk kørebog
Det drejer sig om app’en MoBilen, som er udviklet af Statoil. App’en fungerer som en elektronisk kørebog og kan registrere og gemme dine kørte kilometer. På den måde slipper du for at bøvle med tidskrævende kilometerudregninger.
Du tilslutter blot app’en, når du starter din rute og trykker afslut, når du er fremme. Herefter beregner MoBilen via GPS antal kørte kilometer og udregner kørselspenge.
Efterfølgende kan man overføre filen til et Excel-ark på computeren, og på den måde har man alle de oplysninger, som Told & Skat skal bruge.

Trafikinfo, motorolieguide og mere til
MoBilen fungerer ikke kun som en kørebog. Den indeholder også dagens trafikinfo, så du undgår de lange køer og unødvendige ventetider. App’en kan også guide dig til, hvilken olie du skal fylde på din bil og vise dig vej til den nærmeste Statoil-tankstation. Husk, at du som kunde i Krifa Erhverv har mulighed for rabat hos Statoil.
Statoil MoBilen findes til både iPhone og smartphones med Android. App’en er gratis og kan downloades i App Store og Android Market.

Du kan læse mere om Statoil MoBilen her.
 
Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv

1 kommentar » Læs mere…

20. november 2013

Dine forsikringsmuligheder ved sygdom

Sygdom kan ramme alle og slå benene væk under os. Har du tænkt på, hvordan du er forsikret, hvis det skulle ramme dig?

Det er sygedagpengekontoret i din kommune, der administrerer udbetalingen af sygedagpenge. De kan vejlede dig ud over, hvad vi oplyser her.

Sygedagpengeloven sikrer dig ret til sygedagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet. Og det beløb, du kan få i sygedagpenge, udregnes fra din indtægt.

Det lyder meget ligetil, men der er stadig mange, der oplever at få afslag på sygedagpenge fra kommunen. Der er en række forhold, du skal være opmærksom på i forhold til at kunne få sygedagpenge.

Selvstændiges ret til sygedagpenge
Som selvstændig har du ret til sygedagpenge, hvis du kan opfylde beskæftigelseskravet som selvstændig. Det gør du, hvis du:
 • Inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder med 18,5 timer pr. uge
  og
 • i den seneste måned forud for fraværet har drevet virksomhed i mindst 18,5 timer pr. uge.
Retten til sygedagpenge indtræder efter 14 dages fravær.

Sygedagpenge svarende til dit overskud
Hvor meget du kan få i sygedagpenge, udregnes ud fra din virksomheds overskud i det seneste hele afsluttede og godkendte årsregnskab.
Et meget lille overskud giver kun en meget lille udbetaling. Et evt. underskud betyder, at du får afslag på sygedagpenge.

Sygedagpengekontorets definition på selvstændig erhvervsdrivende
Sygedagpengekontoret betragter dig som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du ejer og driver en enkeltmandsvirksomhed, eller hvis du har en skattemæssig status som medhjælpende ægtefælle i din ægtefælles enkeltmandsvirksomhed.

Få en sygeforsikring
Du kan også tegne en sygeforsikring som selvstændig. Den sikrer dig to ting:
 • At du har ret til sygedagpenge allerede ved 1. eller evt. 3. fraværsdag.
 • At du uanset kommunens beregning af din sats er garanteret mindst 2/3 af højeste sats.

Lønmodtager i egen eller ægtefælles virksomhed
Sygedagpengekontoret betragter dig som lønmodtager, hvis du ejer og driver et selskab, eller hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed med almindelig løn.

Som lønmodtager skal din arbejdsgiver (altså din ægtefælle eller dit selskab) dække dig i de første 30 dage, hvis du har:
 • Været ansat hos arbejdsgiveren i mindst 8 uger.
 • Haft mindst 74 timers arbejde.

Når arbejdsgiverens forpligtelse ophører, kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du:
 • Har haft mindst 26 ugers uafbrudt arbejde og haft mindst 240 timers arbejde
eller
 • ville have haft ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du ikke var syg
eller
 • hvis sygdommen skyldes en arbejdsskade.

Lønnen er vigtig
Størrelsen på dine sygedagpenge udregnes i de tilfælde ud fra din faktiske løn. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at du modtager løn for dit arbejde.
Som arbejdsgiver er der også mulighed for at tegne en sygeforsikring. På den måde får arbejdsgiveren refusion for den løn, der udbetales under fraværet.

Du kan læse mere om sygeforsikringerne her.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
2 kommentarer » Læs mere…

19. november 2013

Tag på uddannelse med tilskud

Når du videreuddanner dig som selvstændig erhvervsdrivende, kan du i nogle tilfælde få godtgørelse fra a-kassen imens. 


Læs herunder om, hvornår du kan få godtgørelsen, og hvad du skal gøre for at få den.
 • Når du ved, hvad du kunne tænke dig af kurser, kontakter du skolen, som udbyder kurset, og sikrer dig, at de er godkendt til at udbyde AMU-kurser.
 • Du skal sikre dig, at du har et erhvervsnøglekort eller digital signatur, da det skal bruges i forbindelse med ansøgning om VEU.
 • Dit erhvervsnøglekort skal have disse rettigheder: Ret til at administrere VEU-kurser og ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordring for alle p-enheder. Du får et erhvervsnøglekort på nets/danid.dk og dine rettigheder får du på virk.dk/Mit virk.dk. Du kan få hjælp på tlf. 8030 7090.
 • Du søger om VEU-godtgørelse og befordring på efteruddannelse.dk
 • Fristen for at indsende ansøgningen til a-kassen er senest 4 uger efter sidste kursusdag.
 • Spørgsmål om at blive optaget og søge om VEU-godtgørelse stilles til skolen.
 • Vær opmærksom på, at du ikke må have en uddannelse, der er højere end en almindelig erhvervsuddannelse. Er du i tvivl, om du er for højt uddannet, kontakt os. 
Hvad koster det dig?
 • Den tid, du er væk fra din virksomhed.
 • Gebyr til kursus.
Hvad får du ud af det?
 • 641 kr. pr. dag ved fuldtidskursus (arbejder normalt 37 timer pr. uge)
 • Ny inspiration og viden
 • Fornyelse af certifikater m.m.
 • Socialt netværk.
Du kan læse mere om reglerne for VEU-godtgørelse og befordringstilskud på krifaerhverv.dk

På hjemmesiden kan du også se en video, der beskriver fremgangsmåden for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Kamilla Frandsen og Lise Britt Thomsen, a-kassekonsulenter, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…