26. august 2013

Nyt tilbud om sundhedssikring

Krifa Erhverv og Pension for Selvstændige har udvidet tilbuddet til Krifa Erhvervs kunder med en selvstændig sundhedssikring.

Det betyder, at det fremover er muligt at købe en selvstændig sundhedssikring, der sikrer behandling på hospital, straks når du har behov for det. Du kan på et senere tidspunkt vælge at supplere med en pensionsordning, der takket været Krifa Erhvervs aftale også er meget gunstig.

Dækker op til 1 million kroner
Sundhedssikringen betaler alle dækningsberettigede udgifter op til 1 mio. kr. pr. år. Den helårlige præmie for Sundhedssikringen er kun 1.023 kr., og man betaler ved indmeldelse kun præmie for den resterende del af året. I øvrigt bør man lægge mærke til, at tilbuddet også gælder vores kunders ægtefæller og samlevere.

Kan også vælge Velfærdspakke
Aftalen mellem Krifa Erhverv og Pension for Selvstændige sikrer også fortsat vores kunder mulighed for at vælge en Velfærdspakke. Ud over sundhedssikringen indeholder den pensionsordning og tab af erhvervsevne, invaliditet, kritisk sygdom og livsforsikring; også både for dig selv og hvis du mister din ægtefælle eller samlever.

Gratis pensionstjek
Pension for Selvstændige tilbyder også Krifa Erhvervs kunder et gratis pensionstjek, hvor de sammen med en fra Pension for Selvstændiges landsdækkende korps af rådgivere kan gennemgå deres nuværende pensionsforhold og sammenholde dem med det fremtidige pensionsbehov.

Det er afgørende for Pension for Selvstændige, at det er på et oplyst grundlag, du beslutter dig om pension og økonomisk sikkerhed ved sygdom og dødsfald. Det gratis pensionstjek er derfor individuel.

Fakta om sundhedssikringen
Sundhedssikringen omfatter efter nærmere bestemte regler:
• Konsultation
• forundersøgelse
• ophold på hospital eller klinik
• kirurgisk og medicinsk behandling
• efterkontrol og ambulant genoptræning efter kirurgisk behandling
• receptpligtig medicin.

Desuden dækker ordningen behandlinger hos:
• fysioterapeut
• zoneterapeut
• akupunktør
• kiropraktor
• psykolog
• klinisk diætist (ved BMI over 35).

Det er en forudsætning, at der ved optagelse i forsikringen kan afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Link kontaktformular til Pension for Selvstændige.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.