16. april 2013

Forskellige muligheder for udbetaling fra kommunen ved sygdom

Læs her om dine rettigheder som selvstændig i forhold til kommunen. I denne artikel kan du læse om: 1. Aftaler ved kronisk sygdom mv. 2. Delvis sygemeldtes muligheder for sygedagpenge. 3. Muligheden for fleksjob i egen virksomhed. 

Aftaler ved kronisk sygdom m.v. for selvstændigt erhvervsdrivende
Når du som selvstændig har en sygdomsrisiko, som er væsentligt forøget på grund af langvarig eller kronisk lidelse, kan du ansøge om og få godkendt en aftale med kommunen om ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

Denne aftale giver dig ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygefraværet.
  • Aftalen skal godkendes af din bopælskommune.
  • Aftalen gælder for to år ad gangen.
  • Aftalen dækker sygefravær vedrørende den lidelse, aftalen omfatter.
Delvist sygemeldte: Selvstændige erhvervsdrivende
Hvis du som selvstændig er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med et beløb pr. uge svarende til
  1. ¾ af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor du højst kan udføre en ¼ af dit normale arbejde.
  2. Halvdelen af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde.
Muligheden for fleksjob i egen virksomhed
Når du driver selvstændig virksomhed, har du mulighed for at få tilskud i fem år.

Din arbejdsevne skal være varigt og væsentligt nedsat i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed. Du skal forud for tilkendelse af tilskuddet første gang have drevet den selvstændige virksomhed i et væsentligt omfang i mindst 12 måneder inden for de sidste 24 måneder.

Jobcentret skal følge op på, om der er sket ændringer i dine forhold efter 2 ½ år. Jobcenteret skal udarbejde en status, når der er ydet tilskud efter 4 ½ år.
  • Tilskuddet udgør maksimalt 127.000,- kr. pr. år (2013 –niveau)
  • Tilskuddet udbetales med 1/12 del pr. måned.  
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til dine muligheder ved sygdom, så kontakt os eller ring på 7227 7800.

Børge Laursen, specialkonsulent, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.