30. april 2013

Hvilken sikkerhed har du i a-kassen

Mange tror fejlagtigt, at et medlemskab i en a-kasse automatisk giver ret til dagpenge, hvis man bliver ledig. Sådan er det ikke. Der er flere betingelser, der skal opfyldes for, at man kan få dagpenge.
Det skal dog også siges, at langt de fleste opfylder disse betingelser og dermed kan få dagpenge. Men der er også nogle, der ikke kan.

Vi har lavet en lille video, som fortæller om betingelserne for at få dagpenge.
Niels Henrik Kjær Lassen, A-kasse konsulent, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

16. april 2013

Forskellige muligheder for udbetaling fra kommunen ved sygdom

Læs her om dine rettigheder som selvstændig i forhold til kommunen. I denne artikel kan du læse om: 1. Aftaler ved kronisk sygdom mv. 2. Delvis sygemeldtes muligheder for sygedagpenge. 3. Muligheden for fleksjob i egen virksomhed. 

Aftaler ved kronisk sygdom m.v. for selvstændigt erhvervsdrivende
Når du som selvstændig har en sygdomsrisiko, som er væsentligt forøget på grund af langvarig eller kronisk lidelse, kan du ansøge om og få godkendt en aftale med kommunen om ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

Denne aftale giver dig ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygefraværet.
 • Aftalen skal godkendes af din bopælskommune.
 • Aftalen gælder for to år ad gangen.
 • Aftalen dækker sygefravær vedrørende den lidelse, aftalen omfatter.
Delvist sygemeldte: Selvstændige erhvervsdrivende
Hvis du som selvstændig er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med et beløb pr. uge svarende til
 1. ¾ af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor du højst kan udføre en ¼ af dit normale arbejde.
 2. Halvdelen af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde.
Muligheden for fleksjob i egen virksomhed
Når du driver selvstændig virksomhed, har du mulighed for at få tilskud i fem år.

Din arbejdsevne skal være varigt og væsentligt nedsat i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed. Du skal forud for tilkendelse af tilskuddet første gang have drevet den selvstændige virksomhed i et væsentligt omfang i mindst 12 måneder inden for de sidste 24 måneder.

Jobcentret skal følge op på, om der er sket ændringer i dine forhold efter 2 ½ år. Jobcenteret skal udarbejde en status, når der er ydet tilskud efter 4 ½ år.
 • Tilskuddet udgør maksimalt 127.000,- kr. pr. år (2013 –niveau)
 • Tilskuddet udbetales med 1/12 del pr. måned.  
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til dine muligheder ved sygdom, så kontakt os eller ring på 7227 7800.

Børge Laursen, specialkonsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

11. april 2013

De 5 repræsentanter til Krifas repræsentantskabsmøde

Så er afstemningen slut, og de 5 repræsentanter til Krifas repræsentantskabsmøde er valgt. 31. maj repræsenterer de Krifa Erhverv til Kristelig Fagbevægelses øverste organ: Repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes hvert 2. år.

Følgende 5 kunder i Krifa Erhverv er valgt på baggrund af flest stemmer:
 • Hanne Baltzer
 • Allan Woods
 • Claes Munk
 • Claus M. Bøge
 • Marianne Sass Petersen
Du kan evt. se mere om afstemningen i tidligere blog-artikel om afstemning til repræsentantskabsmødet. I denne artikel er der også link til præsentationen af kandidaterne.

Hvis du har input til repræsentanterne, som du synes, de skal tage med til repræsentantskabsmødet, er du velkommen til at sende dem en kommentar her på bloggen.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Statoil-rabatten er blevet endnu bedre

Som kunde i Krifa Erhverv kan du få rabat hos Statoil på blandt andet diesel, benzin og bilvask. Da mange af vores kunder har valgt at få et gratis Statoil-kort, kan vi nu tilbyde 96 øre på benzin. Tidligere fik du 30 øre rabat på benzin.

Den nye rabat er gældende pr. 1. april 2013, også for alle jer, som allerede har et Statoil-kort via Krifa Erhverv.

De nu gældende rabatter er følgende:
 • 110 øre rabat på diesel pr. liter i forhold til listeprisen.
 • 96 øre rabat på benzin pr. liter i forhold til listeprisen. 
 • 35 procents rabat på bilvask i forhold til salgsprisen på tankstationen.  
På vores hjemmeside kan du se en samlet oversigt over rabatterne. Her finder du også link til tilmeldingen, som sker via vores "Selvbetjening". Du logger på "Selvbetjening" med dit private NemID.

Du vælger selv, hvor mange benzinkort du bestiller, og du kan bruge rabatten både ved kørsel for virksomheden og privat. Hvis du har ansatte, kan du også give dem et benzinkort. Du bestemmer selv, om dine ansatte alene må bruge kortet ved kørsel for virksomheden eller også privat. Regningen vil under alle omstændigheder blive sendt samlet til din virksomhed.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
10 kommentarer » Læs mere…