18. marts 2013

Tegn erhvervsforsikring via Krifa Forsikring Agentur


I Krifa Forsikring Agentur samarbejder vi med NEM Forsikring, når det gælder privat- og erhvervsforsikringer. Her sætter vi fokus på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

”Pas godt på dem der skaber resultaterne”
Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring sikrer alle ansatte eller deres efterladte erstatning for en ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, arbejder foregår under. I et personligt ejet selskab er arbejdsgiveren og arbejdsgiverens ægtefælle ikke omfattet af forsikringen, men kan tegne en frivillig forsikring, der dækker efter arbejdsskadelovens regler.

Dækningen
Efter en godkendt arbejdsskade giver loven mulighed for følgende erstatninger:
  • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. F.eks. briller, der bliver ødelagt på arbejdet.
  • Ved permanente udgifter fastsættes erstatningen til et engangsbeløb.
  • Erstatning for tabt erhvervsevne.
  • Godtgørelse for varigt mén.
  • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller til samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald.
  • Erstatning for tab af forsørger.
I 2013 er der kampagne på arbejdsskadeforsikringer. Det betyder, at der på udvalgte brancher gives rabat.

Hvorfor tegne forsikring hos NEM Forsikring
Det skal være nemt at drive virksomhed. Derfor tegner du en skræddersyet forsikring, når du tegner erhvervsforsikringer hos NEM Forsikring. En forsikring, der er tilpasset det aktuelle marked, og som ajourføres, når markedet kræver det, og når dit behov ændrer sig. Det er samtidig din sikkerhed for, at du ikke betaler mere end nødvendigt for en dækning, der er for omfattende, eller at du omvendt udsætter dig for underforsikring.

Få et forsikringstilbud
Kontakt os eller ring til os på tlf. 7227 7800 for at få et uforpligtende tilbud hos NEM Forsikring.

Du kan samtidigt vælge at få et tilbud på dine private forsikringer.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.