17. december 2013

Dit kontingent i 2014

Fra 1. januar 2014 skal du betale 460 kroner om måneden for at være forsikret i Krifa Erhverv.

Vi sætter prisen lidt op, nemlig med 15 kroner om måneden. Stigningen skyldes delvis, at du i 2014 skal betale 7 kroner mere om måneden til staten. Det betyder, at dit kontingent til Krifa Erhverv bliver på 460 kroner om måneden og dermed 1.380 kroner i kvartalet.

Vi vil fortsat holde vores udgifter nede og kun bruge penge på det, der er relevant og til gavn for dig. Vores pris er konkurrencedygtig i forhold til konkurrenterne.

Du kan trække hele dit kontingent fra i skat.

Sådan er priserne i 2014

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

22. november 2013

Krifa Erhverv har politisk indflydelse


I Krifa Erhverv arbejder vi også politisk. Vi er høringspart på alle lovforslag, der vedrører selvstændige og drift af selvstændig virksomhed. Vi arbejder også proaktivt på at forbedre selvstændiges retsstilling ved at foreslå lovændringer.

Regler og love blive dog ikke bare ændret fra den ene dag til den anden. Det er nogle gange en meget lang proces. Men det kan lykkes.

Flest forslag fra Krifa
Et eksempel er, da den tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg i starten af 2010 tog initiativ til regelforenkling i a-kasserne og hos jobcentrene. Det gjorde hun under overskriften "væk med bøvlet Inger". Kristelig A-kasse kom med absolut flest input til hende.

Ny regel om udtræden for ægtefæller
Også fra Krifa Erhverv havde vi flere forslag til forbedringer og forenklinger.
Det resulterede bl.a. i, at der i 2011 blev indført en ny regel for ansatte ægtefæller, så de nu kan dokumentere deres ophør som ansat ægtefælle ved at underskrive en erklæring på tro og love.

Løsning om tvangsopløsning følger vores forslag
Et andet eksempel er, at vi helt tilbage i 2008 gjorde indsigelse imod reglerne om ophør af selvstændig virksomhed efter en tvangsopløsning.
Her i 2013 er der nu kommet nye retningslinjer, som direkte følger det forslag, vi kom med dengang. Det er en klar forbedring af reglerne, der sikrer langt hurtigere ret til dagpenge.

Igangværende politiske forslag
Vi har en række emner, vi arbejder for politisk. F.eks:
 • Beregning af understøttelse, hvis man har været på barsel
 • Ændring af selvstændig virksomhed fra hovederhverv til bierhverv
 • Regler omkring ejendomsudlejning
 • Sygedagpenge til selvstændige.
Du må gerne give os ideer til flere politisk bestemte love og regler, som du mener, der er behov for at få ændret.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

21. november 2013

Tag MoBilen med på farten


Når du som selvstændig bruger bilen til både private og erhvervsmæssige formål, skal du huske at føre kørebog.
Det ved du sikkert godt. Men ved du også, at der findes en mobil-app, der gør optællingen af kilometer meget lettere? Det vidste vi ikke, før en kunde gjorde os opmærksomme på det.

En elektronisk kørebog
Det drejer sig om app’en MoBilen, som er udviklet af Statoil. App’en fungerer som en elektronisk kørebog og kan registrere og gemme dine kørte kilometer. På den måde slipper du for at bøvle med tidskrævende kilometerudregninger.
Du tilslutter blot app’en, når du starter din rute og trykker afslut, når du er fremme. Herefter beregner MoBilen via GPS antal kørte kilometer og udregner kørselspenge.
Efterfølgende kan man overføre filen til et Excel-ark på computeren, og på den måde har man alle de oplysninger, som Told & Skat skal bruge.

Trafikinfo, motorolieguide og mere til
MoBilen fungerer ikke kun som en kørebog. Den indeholder også dagens trafikinfo, så du undgår de lange køer og unødvendige ventetider. App’en kan også guide dig til, hvilken olie du skal fylde på din bil og vise dig vej til den nærmeste Statoil-tankstation. Husk, at du som kunde i Krifa Erhverv har mulighed for rabat hos Statoil.
Statoil MoBilen findes til både iPhone og smartphones med Android. App’en er gratis og kan downloades i App Store og Android Market.

Du kan læse mere om Statoil MoBilen her.
 
Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv

1 kommentar » Læs mere…

20. november 2013

Dine forsikringsmuligheder ved sygdom

Sygdom kan ramme alle og slå benene væk under os. Har du tænkt på, hvordan du er forsikret, hvis det skulle ramme dig?

Det er sygedagpengekontoret i din kommune, der administrerer udbetalingen af sygedagpenge. De kan vejlede dig ud over, hvad vi oplyser her.

Sygedagpengeloven sikrer dig ret til sygedagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet. Og det beløb, du kan få i sygedagpenge, udregnes fra din indtægt.

Det lyder meget ligetil, men der er stadig mange, der oplever at få afslag på sygedagpenge fra kommunen. Der er en række forhold, du skal være opmærksom på i forhold til at kunne få sygedagpenge.

Selvstændiges ret til sygedagpenge
Som selvstændig har du ret til sygedagpenge, hvis du kan opfylde beskæftigelseskravet som selvstændig. Det gør du, hvis du:
 • Inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder med 18,5 timer pr. uge
  og
 • i den seneste måned forud for fraværet har drevet virksomhed i mindst 18,5 timer pr. uge.
Retten til sygedagpenge indtræder efter 14 dages fravær.

Sygedagpenge svarende til dit overskud
Hvor meget du kan få i sygedagpenge, udregnes ud fra din virksomheds overskud i det seneste hele afsluttede og godkendte årsregnskab.
Et meget lille overskud giver kun en meget lille udbetaling. Et evt. underskud betyder, at du får afslag på sygedagpenge.

Sygedagpengekontorets definition på selvstændig erhvervsdrivende
Sygedagpengekontoret betragter dig som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du ejer og driver en enkeltmandsvirksomhed, eller hvis du har en skattemæssig status som medhjælpende ægtefælle i din ægtefælles enkeltmandsvirksomhed.

Få en sygeforsikring
Du kan også tegne en sygeforsikring som selvstændig. Den sikrer dig to ting:
 • At du har ret til sygedagpenge allerede ved 1. eller evt. 3. fraværsdag.
 • At du uanset kommunens beregning af din sats er garanteret mindst 2/3 af højeste sats.

Lønmodtager i egen eller ægtefælles virksomhed
Sygedagpengekontoret betragter dig som lønmodtager, hvis du ejer og driver et selskab, eller hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed med almindelig løn.

Som lønmodtager skal din arbejdsgiver (altså din ægtefælle eller dit selskab) dække dig i de første 30 dage, hvis du har:
 • Været ansat hos arbejdsgiveren i mindst 8 uger.
 • Haft mindst 74 timers arbejde.

Når arbejdsgiverens forpligtelse ophører, kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du:
 • Har haft mindst 26 ugers uafbrudt arbejde og haft mindst 240 timers arbejde
eller
 • ville have haft ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du ikke var syg
eller
 • hvis sygdommen skyldes en arbejdsskade.

Lønnen er vigtig
Størrelsen på dine sygedagpenge udregnes i de tilfælde ud fra din faktiske løn. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at du modtager løn for dit arbejde.
Som arbejdsgiver er der også mulighed for at tegne en sygeforsikring. På den måde får arbejdsgiveren refusion for den løn, der udbetales under fraværet.

Du kan læse mere om sygeforsikringerne her.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
2 kommentarer » Læs mere…

19. november 2013

Tag på uddannelse med tilskud

Når du videreuddanner dig som selvstændig erhvervsdrivende, kan du i nogle tilfælde få godtgørelse fra a-kassen imens. 


Læs herunder om, hvornår du kan få godtgørelsen, og hvad du skal gøre for at få den.
 • Når du ved, hvad du kunne tænke dig af kurser, kontakter du skolen, som udbyder kurset, og sikrer dig, at de er godkendt til at udbyde AMU-kurser.
 • Du skal sikre dig, at du har et erhvervsnøglekort eller digital signatur, da det skal bruges i forbindelse med ansøgning om VEU.
 • Dit erhvervsnøglekort skal have disse rettigheder: Ret til at administrere VEU-kurser og ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordring for alle p-enheder. Du får et erhvervsnøglekort på nets/danid.dk og dine rettigheder får du på virk.dk/Mit virk.dk. Du kan få hjælp på tlf. 8030 7090.
 • Du søger om VEU-godtgørelse og befordring på efteruddannelse.dk
 • Fristen for at indsende ansøgningen til a-kassen er senest 4 uger efter sidste kursusdag.
 • Spørgsmål om at blive optaget og søge om VEU-godtgørelse stilles til skolen.
 • Vær opmærksom på, at du ikke må have en uddannelse, der er højere end en almindelig erhvervsuddannelse. Er du i tvivl, om du er for højt uddannet, kontakt os. 
Hvad koster det dig?
 • Den tid, du er væk fra din virksomhed.
 • Gebyr til kursus.
Hvad får du ud af det?
 • 641 kr. pr. dag ved fuldtidskursus (arbejder normalt 37 timer pr. uge)
 • Ny inspiration og viden
 • Fornyelse af certifikater m.m.
 • Socialt netværk.
Du kan læse mere om reglerne for VEU-godtgørelse og befordringstilskud på krifaerhverv.dk

På hjemmesiden kan du også se en video, der beskriver fremgangsmåden for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Kamilla Frandsen og Lise Britt Thomsen, a-kassekonsulenter, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

23. oktober 2013

Det gode lederskab

Relationer har stor betydning for alle mennesker. Når du ansætter din første medarbejder, vokser dit ansvar.

Det er almindeligt kendt, at mangel på menneskelighed på arbejdspladsen giver et dårligt arbejdsklima. Det er mindre kendt, at for meget privatliv og venskab kan resultere i det samme. Det kan gå ud over produktiviteten og i sidste ende skade de mennesker, der ellers vil det godt for hinanden.

Menneskelig uden at være for privat
En leder, der er for privat med sine ansatte, risikerer at miste sin handlekraft. I grimme tilfælde bliver det brugt mod den ansatte og får karakter af ”snagen” og ”dyneløfteri”. Det er helt uacceptabelt og magtmisbrug.

Tillid er afgørende
Det gode lederskab bygger på tillid mellem leder og ansat - og en gensidig anerkendelse af hinandens opgaver og beføjelser. Det er grundlaget for at træffe vigtige beslutninger i virksomheden. Også de svære - for eksempel fyringer.
I mange små virksomheder er det naturligt, at de første ansættelser er venner eller gode bekendte. De fleste gange går det godt, men det kræver en særlig opmærksomhed fra lederen.

Denne artikel om lederskab har vi fået skrevet af Kristelig Arbejdsgiverforening, som er en af vores eksterne samarbejdspartnere.

Læs mere
I artiklen ”Når en ansat får en vens privilegier”
Om vores Juridisk Hotline - Personalejura
Om vores Juridisk Hotline - HR og ledelse

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

15. oktober 2013

Lovpligtig Digital Postkasse

Inden 1. november 2013 skal alle virksomheder med et cvr-nr. have oprettet en digital postkasse.

Den digitale postkasse skal sikre en sikker kommunikation mellem virksomheden og det offentlige.

NemID er første skridt
For at oprette den digitale postkasse skal du enten have en "NemID medarbejdersignatur" eller en "Digital Signatur medarbejdersignatur".
Den første i virksomheden, der får en "medarbejdersignatur", er automatisk administratoren. Du kan læse mere om administratorrollen her: NemID administrator.

1. november er fristen
Hvis ikke du får oprettet den digitale postkasse inden 1. november 2013, bliver der automatisk oprettet en for dig. Du skal så selv skaffe dig adgang til den. Det er virksomhedens NemID-administrator, som kan få adgang til den auto-oprettede postkasse.

Få hjælp
Virk.dk kan du læse mere om at oprette en  digital postkasse, og om, hvorfor det er nødvendigt at oprette den. Dér kan du også finde svar på tekniske spørgsmål om oprettelsen.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

14. oktober 2013

Bliv en god sælger

Salg er et håndværk, der kan læres - og skal læres. For salg er grundlaget for, at din virksomhed giver overskud, så der er løn til dig selv og mulighed for at udvikle din virksomhed.

Du kan blive en god sælger ved at dele salgsprocessen op i fire faser.
Så kan du fokusere på det, du skal i de enkelte faser. Det giver systematik i dit salgsarbejde.
Forberedelse af salg
Den første fase er forberedelse af salget. Her kan dine opgaver være:
 • Finde ud af, hvem der er dine kunder
 • Researche på dine kunders ønsker, behov mv.
 • Overveje alternative kundegrupper
 • Analysere på dine muligheder og problemer i markedet, evt. konkurrenter
 • Lave præsentationsmateriale, måske både på papir og i powerpoint
 • Udarbejde brochurer og salgsmateriale
 • Gøre hjemmesiden sælgende.
Åbning af salget
Den anden fase er åbning af salget. Det er en udadvendt og opsøgende fase, hvor du skal "åbne døre" og få kontakt med kunder. I denne fase kan dine opgaver være:
 • Tage personlig kontakt til kunder
 • Sende og maile salgsmateriale og brochurer
 • Annoncere
 • Aktivere dit netværk
 • Netværke og gøre dig synlig, fx ved at deltage i konferencer.
Afslutning af salget
Den tredje fase er afslutning af salget. Det er i denne fase, et salg skal forhandles i hus. Her kan dine opgaver være:
 • At bruge dine salgsargumenter målrettet
 • Komme i reelle forhandlinger med kunden
 • Give konkrete tilbud
 • Få en salgsaftale eller ordrebekræftelse.

Vedligeholdelse af salget
Den fjerde fase er vedligeholdelse af salget. I denne fase drejer det sig ikke om at få nye kunder, men om at fastholde og udbygge din relation til de kunder, du allerede har. Det handler om at give kundepleje, som kan resultere i mersalg og gensalg.
I denne fase kan dine opgaver være:
 • At give dine kunder mulighed for at evaluere et salg
 • Give nyttige informationer, måske i form af nyhedsbreve
 • Tilbyde nye services og produkter
 • Foreslå langsigtede samarbejdsaftaler.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

1. oktober 2013

LinkedIn - stærkt til netværk

Hvad er LinkedIn, og hvorfor skal man bruge det? LinkedIn er et vigtigt arbejdsredskab, når man som selvstændig ønsker at pleje og udvikle sit netværk.

Facebook er stærkest, når det gælder dialog med venner, gamle klassekammerater og lignende. Men når det gælder dit professionelle virke og netværk, er LinkedIn bedst.

Kontakter og dialog
Du kan se dine kontakters kontakter og dermed bruge din kontakt til at komme i dialog med en interessant virksomhed eller person.

Kommer øverst i søgninger
Hvis du har en profil på LinkedIn, så vil en søgning på Google på dit navn eller virksomhed ofte betyde, at din profil på LinkedIn kommer øverst i søgeresultatet. Du er derfor med en LinkedIn-profil med til at styre, hvad man skal læse om dig og din virksomhed.

Mødeforberedelse
Du kan bruge LinkedIn som forberedelse til et møde eller kontakt til en mulig kunde eller samarbejdspartner. LinkedIn har over 225 millioner brugere verden over.

Sådan opretter du en profil
Du kan lynhurtigt oprette en profil på LinkedIn på http://dk.linkedin.com/ Du skal blot oplyse navn, mailadresse og password, og så er du på.
Det vil dog være optimalt, hvis du skriver lidt mere om dig selv i din profil og efterfølgende arbejder med at få styr på dine forbindelser, dvs. dem, du laver forretninger med eller kender.

Krifa Erhvervs gruppe på LinkedIn
Vi har en gruppe på LinkedIn, som vi kalder net-I-værk Krifa Erhverv. Der er tale om en gruppe, hvor alle interesserede kan deltage i debatter, reklamere osv.
Til gruppen er der en undergruppe til hver af de fem netværksgrupper i vores net-I-værk. Undergrupperne er forbeholdt deltagerne i netværksgrupperne. net-I-værk er gratis for kunder i Krifa Erhverv. Se evt. mere på vores hjemmeside.

Brugen af LinkedIn er er for nogle en ny ting, mens det for andre er en fast del af livet som selvstændig. Har du gode erfaringer med brugen af LinkedIn, så del det meget gerne med andre her på bloggen.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

19. september 2013

Informationsmøde om ejerskifte

Det er vigtigt, at et ejerskifte er godt forberedt. Vi kan her henvise til et gratis informationsmøde om ejerskifte. Mødet er den 2. oktober i Kolding.

Et ejerskifte omfatter en række forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på før et salg. Vi er som a-kasse blevet spurgt, om vi vil deltage i mødet i Kolding, og om vi vil opfordre vores kunder til at deltage. Vi har sagt ja til begge dele. Bag mødet står Business Kolding sammen med EjerskifteDanmark.

Tid og sted
Informationsmødet er gratis og holdes onsdag den 2. oktober kl. 15:00 – 17:30 hos Sydbank, Jernbanegade 14, Kolding.

Program
15.00 – 15.15: Velkomst ved Michael Petersen, Business Kolding, og Thomas Lyhne, pluss
15.15 – 16.00: Dommens dag ved Karsten Steno, Berlingske
16.00 – 16.15: Pause og netværk
16.15 – 17.00: Sådan kan du bedst forberede et salg:
 • Den mentale omstilling ved Aage Ramsgaard, 2R-consult
 • Prissætning ved Torben Kristensen, RSM plus
 • Finansiering ved Jens Kragh, Sydbank
 • Jura ved Kristina Risbjerg, Hulgaard Advokater
17.00 – 17.15: En ejerleder fortæller
17.15 – 17.30: Det videre forløb

Tilmelding
Du tilmelder dig på ct@businesskolding.dk senest mandag den 30. september.
 
Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

13. september 2013

Udlejningsejendomme kan forhindre dagpenge og efterløn

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende ejer en udlejningsejendom, kan det betyde, at du ikke kan få dagpenge eller efterløn.

Hovedreglen for at være berettiget til dagpenge eller efterløn er, at du er ledig. Når du er selvstændig, betyder det, at du skal være ophørt med drift af al selvstændig virksomhed. Det skal forstås sådan, at du har lukket hele dit driftsgrundlag. Og det betyder, at et ejerskab af én eller flere udlejningsejendomme kan forhindre, at du kan få dagpenge eller efterløn.

Udlejningsvirksomhed og dagpenge
Hvis du har det samme cvr-nr. på din virksomhed og din udlejningsvirksomhed, bliver de betragtet som én og samme virksomhed. For at kunne få dagpenge skal du derfor kunne dokumentere, at du ikke bare er holdt op som selvstændig, men heller ikke længere har en udlejningsvirksomhed. Det kan for eksempel ske ved salg eller bortforpagtning.

Udlejningsvirksomhed og efterløn
I udgangspunktet skal du også stoppe som selvstændig for at få efterløn. Men der er mulighed for, at du kan beholde din udlejningsejendom, selvom du går på efterløn. Betingelserne er blandt andet, at du ikke bruger mere end 400 timer om året på din udlejningsvirksomhed, og at dit dækningsbidrag-1 ikke overstiger 72.517 kroner.

Spørg først
Vi har her kun lige angivet nogle hovedprincipper. Så kontakt os, hvis du står over for at stoppe som selvstændig for at gå på dagpenge eller efterløn. Så kan vi rådgive dig om, hvad du skal gøre for ikke at miste muligheden for dagpenge eller efterløn.

Flemming Østergaard, specialkonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Blive bedre til salg

Kom til fyraftensmøde og få ideer til, hvordan du bliver bedre til salg.

Vi er to undervisere. Casper Blom fortæller om det nye og moderne inden for effektivt salg. Han begyndte som iværksætter som 12-årig og blev i 2012 vinder af Ivækstprisen 2012.

Jeg er virksomhedsrådgiver i Krifa Erhverv og vil fortælle om de klassiske salgsværktøjer, som stadig virker.

Udgangspunkt i din virksomhed
Fyraftensmøderne tager udgangspunkt i din virksomhed og dit salg. Vores form vil være oplæg med opfordring til dialog, så vi i fællesskab skaber de løsninger, der passer til dig og din virksomhed.

Tid
Alle møderne er fra klokken 19 til 21.30.

Sted
8. oktober: Krifa Aarhus, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N. Tilmelding her
30. oktober, Krifa Fyn, Hvilehøjvej 23, 5220 Odense SØ. Tilmelding her
31. oktober, Krifa Hillerød, Møllestræde 9, 3400 Hillerød. Tilmelding her

Gratis
Som kunde i Krifa Erhverv er møderne gratis for dig. Det er også gratis at tage en ven med. Du tilmelder dig via linket ved de enkelte datoer ovenfor. Tryk "Tilmeld" og brug herefter NemID. Hvis du har en gæst med, så tryk på "Tilføj ven". Tryk herefter på "Send", og du er tilmeldt mødet.

Tilmelding skal ske senest 2 dage før arrangementet og er efter først-til-mølle-princippet.

Steen Petersen, virksomhedsrådgiver, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

5. september 2013

Iværksætterselskaber for 1 krone i indskud

Der er vedtaget en lov om at kunne oprette iværksætterselskaber (IVS) for et indskud på kun 1 krone. Det er dog ikke muligt endnu, men det skulle det blive inden udgangen af 2013 ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du tilmelde dig deres nyhedsmail om IVS og på den måde få direkte besked, når det er muligt at stifte et iværksætterselskab med et indskud på 1 krone.

Revisionsfirmaet Beierholm har lavet en folder, der fortæller meget præcist, hvad et IVS indebærer, og hvordan det adskiller sig fra et APS.

Beierholms folder om iværksætterselskaber IVS


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse-konsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Indbydelse til gæstedag i net-I-værk Aalborg

Du indbydes hermed til gæstedag i Krifa Erhvervs netværksgruppe i Aalborg.

Tid og sted
Onsdag den 18. september 2013 kl. 8-10 hos Kristelig Fagbevægelse på Gasværksvej 4, 3.sal, 9000 Aalborg.

Program
Du får et minut til at præsentere din virksomhed.
Der vil være et indlæg om tankerne bag networking, og erhvervsmand Lars Valentin holder et spændende foredrag med overskriften ”Hvad er nøglen til succes i en svær tid?”

Vi begynder med en let morgenbuffet. Deltagelsen er gratis og uforpligtende. Du må gerne tage en ven med, som også er selvstændig.

Tag dit visitkort med og del ud, så I nemt kan kontakte hinanden efter gæstedagen.

Tilmelding
Tilmeld dig på krifa.dk senest 15. september 2013. Husk også at tilmelde din ven.

Du kan læse mere om netværksgruppen på krifaerhverv.dk/niv.

Vi håber, at du har lyst til at deltage.

Erik Nielsen, afdelingschef og tovholder for net-I-værk Aalborg
Skriv kommentar » Læs mere…

4. september 2013

En overenskomst sikrer styr på tingene

En overenskomst er et sæt spilleregler med aftaler om arbejdstid, overarbejde, pension, tillæg mv. Med en overenskomst er der styr på tingene i en virksomhed.

Du har mulighed for at indgå en overenskomst med Kristelig Fagforening. De indgår overenskomster, som har en høj grad af fleksibilitet, og som er lette at administrere og forstå.

Tværfaglig
Kristelig Fagforenings overenskomster er tværfaglige, så en aftale dækker alle faggrupper på en arbejdsplads – lettere kan det ikke være.

Tilrettes individuelt
Kristelig Fagforening tilretter en overenskomst, så den passer til din virksomhed. Pensionsordningen indeholder en forsikringspakke, som både virksomhedsejer og de ansatte kan få gavn af. Der er tilbud om fysioterapi mv., hurtig behandling på privathospital og dækning af en del af lønnen, når en medarbejder er fraværende i mere end 3 mdr.

Går ind for dialog
Kristelig Fagforening går ind for dialog i stedet for at bruge kollektive kampskridt (strejke og lockout). Noget, der er til gavn for begge parter i en forhandling.

Hvis du vil høre mere, kan du kontakte Kristelig Fagforenings overenskomstenhed på  overenskomst@krifa.dk eller på tlf. 89 11 22 33.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar » Læs mere…

26. august 2013

Nyt tilbud om sundhedssikring

Krifa Erhverv og Pension for Selvstændige har udvidet tilbuddet til Krifa Erhvervs kunder med en selvstændig sundhedssikring.

Det betyder, at det fremover er muligt at købe en selvstændig sundhedssikring, der sikrer behandling på hospital, straks når du har behov for det. Du kan på et senere tidspunkt vælge at supplere med en pensionsordning, der takket været Krifa Erhvervs aftale også er meget gunstig.

Dækker op til 1 million kroner
Sundhedssikringen betaler alle dækningsberettigede udgifter op til 1 mio. kr. pr. år. Den helårlige præmie for Sundhedssikringen er kun 1.023 kr., og man betaler ved indmeldelse kun præmie for den resterende del af året. I øvrigt bør man lægge mærke til, at tilbuddet også gælder vores kunders ægtefæller og samlevere.

Kan også vælge Velfærdspakke
Aftalen mellem Krifa Erhverv og Pension for Selvstændige sikrer også fortsat vores kunder mulighed for at vælge en Velfærdspakke. Ud over sundhedssikringen indeholder den pensionsordning og tab af erhvervsevne, invaliditet, kritisk sygdom og livsforsikring; også både for dig selv og hvis du mister din ægtefælle eller samlever.

Gratis pensionstjek
Pension for Selvstændige tilbyder også Krifa Erhvervs kunder et gratis pensionstjek, hvor de sammen med en fra Pension for Selvstændiges landsdækkende korps af rådgivere kan gennemgå deres nuværende pensionsforhold og sammenholde dem med det fremtidige pensionsbehov.

Det er afgørende for Pension for Selvstændige, at det er på et oplyst grundlag, du beslutter dig om pension og økonomisk sikkerhed ved sygdom og dødsfald. Det gratis pensionstjek er derfor individuel.

Fakta om sundhedssikringen
Sundhedssikringen omfatter efter nærmere bestemte regler:
• Konsultation
• forundersøgelse
• ophold på hospital eller klinik
• kirurgisk og medicinsk behandling
• efterkontrol og ambulant genoptræning efter kirurgisk behandling
• receptpligtig medicin.

Desuden dækker ordningen behandlinger hos:
• fysioterapeut
• zoneterapeut
• akupunktør
• kiropraktor
• psykolog
• klinisk diætist (ved BMI over 35).

Det er en forudsætning, at der ved optagelse i forsikringen kan afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Link kontaktformular til Pension for Selvstændige.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Juridisk Hotline - atypiske ansættelserUd over de seks hotlines, vi har skrevet om her på bloggen og i nyhedsmailen, har det vist sig, at der er behov for en syvende hotline om atypiske ansættelser: Juridisk Hotline - atypiske ansættelser

Vi har oplevet direktører, som har juridiske spørgsmål til deres ansættelseskontrakt, og vi har oplevet freelancere, som har behov for at få gennemset kontrakter. Både direktører og freelancere kan opleve, at de falder uden for, hvad fagforeninger typisk forsikrer.  Det kan du nu som kunde i Krifa Erhverv få hjælp til hos os gennem vores hotline om atypiske ansættelser.
 
Svar fra specialister
Vi har lavet en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund. Det er Brockstedt-Kaalunds jurister og advokater med speciale i ansættelsesret, som besvarer dit kald. De kan bl.a. svare på spørgsmål om:
 • Er den kontrakt, jeg som direktør har indgået med firmaets bestyrelse, i orden?
 • De krav, klausuler og benefits bestyrelsen har medtaget i direktørkontrakten, hvad har de af betydning for mig?
 • Hvad skal jeg som freelancer være opmærksom på, når jeg udfører en opgave for en kunde?
 • Hvad skal jeg tage med i kontrakten, når jeg som freelancer udfører en opgave for en kunde?
Hvordan får du kontakt med hotlinen?
Du ringer til os på telefon 7227 7800, og vi omstiller til hotlinen. Hotlinen står til din rådighed alle hverdage kl. 9-15.

Hvad er dine muligheder, hvis du oplever, at hotlinen ikke er tilstrækkelig?
Hotlinen giver dig et telefonisk svar på dine spørgsmål. Hvis du har brug for mere, kan du få yderligere hjælp fra Brockstedt-Kaalund mod betaling.Tag eventuelt en dialog med Brockstedt-Kaalund om det.

Hvem er Brockstedt-Kaalund?
Brockstedt-Kaalund er et landsdækkende advokatfirma med 80 medarbejdere, der har kontorer i Silkeborg, København og Herning. Kristelig Fagbevægelse har haft et mangeårigt samarbejde med Brockstedt-Kaalund.

De øvrige seks hotlines
Vores øvrige seks hotlines er:
Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

20. august 2013

Få mere ud af din hjemmeside

Hvordan kan du få mere ud af din hjemmeside? Det kan du få ideer til fra Søren Lindhardt fra firmaet GoMINIsite, som vi har fået til at holde en række fyraftensmøder.

Søren Lindhardt vil fortælle om, hvordan du får din hjemmeside til at fungere "som tre nye medarbejdere". Så du får en hjemmeside, der:
 • skaffer dig nye kunder 24 timer i døgnet
 • sælger, mens du sover eller holder fri
 • giver kunderne information og service, så de ser dig som potentiel leverandør
 • underholder dine kunder, så de kommer igen og igen.
Du vil få ideer til, hvordan
 • du opbygger din hjemmeside, så du får flere kunder
 • du behandler dem, der lander på din hjemmeside
 • du gratis kommer længst frem på Google
 • du får nye kundeemner til at komme igen og igen
 • du laver en hjemmeside, der skaber købelyst
 • du får at vide, om din hjemmeside virker.
Søren Lindhardt er en succesrig og dynamisk praktiker - ikke teoretiker - og vi forventer, at du går fra fyraftensmødet med nyt gå-på-mod og lyst til at arbejde videre med din hjemmeside.

Tid
Alle møderner er fra klokken 19 til 21.30.

Steder
Krifa Aarhus, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N ...................... den 26. september - tilmelding her
Krifa Sønderjylland, Hærvejen 24, 6230 Rødekro .............den 9. oktober - tilmelding her
Krifa Fyn, Hvilehøjvej 23, 5220 Odense SØ .................... den 24. oktober- tilmelding her
Krifa Ballerup, Energivej 15, 2750 Ballerup .................... den 6. november- tilmelding her

Gratis
Som kunde i Krifa Erhverv er møderne gratis for dig. Det er også gratis at tage en ven med. Du tilmelder dig via linket ved de enkelte datoer ovenfor. Tryk "Tilmeld" og brug herefter NemID. Hvis du har en gæst med, så tryk på "Tilføj ven". Tryk herefter på "Send" og du er tilmeldt mødet.

Tilmeldig skal ske senest to dage før arrangementet og er efter først-til-mølle-princippet.

Flere fyraftensmøder på vej
Vi planlægger også fyraftensmøder om salg ved Casper Blom. Datoerne og stederne ligger fast. Det bliver 8. oktober i Aarhus, 30. oktober i Odense og 31. oktober i Hillerød. Der kommer flere informationer, når møderne er helt på plads.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

16. august 2013

Få ekstra rådgivning med Erhverv+

Du kan nu få mere rådgivning af os - uden det koster dig ekstra.

Vi har nemlig lavet et fordelsprogram for alle kunder i Krifa Erhverv. Det hedder Erhverv+.

30 minutter med dig i centrum
Det, vi kan tilbyde dig, er 30 minutters rådgivning. I telefonen eller ansigt til ansigt på vores kontor i Krifa Aarhus.

Udgangspunkt i dine ønsker og behov
Du kommer i centrum. Vi vil bede dig lave en minianalyse af din situation forud for samtalen, så vi kan rådgive dig med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Uanset hvilken fase din virksomhed er i, kan du have udbytte af at bruge Erhverv+

Start
Hvis du går med tanker om at starte som selvstændig, kan vi bl.a. hjælpe dig med:
 • En dialog om, hvorvidt vingerne kan bære
 • De forhold, du skal være opmærksom på ved opstart af selvstændig virksomhed
 • Forretningsplanen
 • Alt, hvad du ellers har brug for at få svar på, før du går i gang.
Godt i gang
Også når du er godt i gang, kan vi hjælpe dig, bl.a. med:
 • Rådgivning om, hvad du kan gøre bedre og smartere
 • Sparring på, hvordan du kan vækste mere
 • Et 360 graders tjek af, hvad der går godt eller mindre godt
 • Inspiration til muligheder for din virksomhed, som du ikke selv har tænkt på
Exit
Hvis du overvejer at lukke din virksomhed, kan vi bl.a. hjælpe dig med:
 • At kickstarte den igen
 • At få dig over på dagpenge, hvis du bliver ledig 
 • At guide dig til et lønmodtagerarbejde.

Kontakt os på tlf. 7227 7800, hvis du vil høre nærmere.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

28. maj 2013

Juridisk Hotline - Inkasso

Hvordan undgår jeg tab hos mine kunder? Hvordan bør en rykkerskrivelse se ud? Hvordan får jeg mere styr på inkasso? Det er nogle af de spørgsmål, du som kunde i Krifa Erhverv kan få gratis svar på via vores telefoniske hotline.  

Vi har lavet en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund. Det er Brockstedt-Kaalunds jurister, som besvarer dit kald. De rådgiver hver dag mange selvstændige og kan også rådgive dig. De kan svare på spørgsmål om:
 • Inkasso - Hvad er de juridiske udfordringer ved forfalden gæld hos kunder?
 • Modtag skræddersyet rykkere og påmindelsesbreve - På den måde sikrer du dig, at skrivelserne er juridisk i orden.
 • Modtag undervisning i inkasso for relevante medarbejdere - Hvordan skal jeg og mine medarbejdere forholde os til inkasso?
 • Dårlige betalere - Hvordan styrer du din virksomhed udenom dårlige betalere?
 • Dine kunders CVR-nr. - Kender du dine kunders CVR-nr., og er det skrevet på fakturaen til kunderne?
 • Kreditvurdér dine kunder - Hvordan holder jeg øje med kundernes betalingsevne?
 • Konsekvent og stram rykkerpolitik - Erfaringen viser, at jo hurtigere kunder rykkes og tages til inkasso, jo større chance er der for at få pengene hjem igen.
Hvordan får du kontakt med hotlinen?
Du ringer til os på telefon 7227 7800, og vi omstiller til hotlinen. Hotlinen står til din rådighed alle hverdage kl. 9-15.

Hvad er dine muligheder, hvis du oplever, at hotlinen ikke er tilstrækkelig?
Hotlinen giver dig et telefonisk svar på dine spørgsmål. Hvis du har brug for mere, kan du få yderligere hjælp fra Brockstedt-Kaalund mod betaling. Alle inkassosager behandles efter fast pris.

Hvem er Brockstedt-Kaalund?
Brockstedt-Kaalund er et landsdækkende advokatfirma med 80 medarbejdere, der har kontorer i Silkeborg, København og Herning.

Brockstedt-Kaalund leverer individuelle inkassoløsninger, der matcher enhver virksomheds behov. Al sagsbehandling foregår i overensstemmelse med de advokatetiske regler og reglerne om god inkassoskik. De erfarne medarbejdere har en høj moral og situationsfornemmelse, men også gennemslagskraft, når det er påkrævet. Læs eventuelt mere om Brockstedt-Kaalunds inkasso på deres hjemmeside.

Kristelig Fagbevægelse har haft et mangeårigt samarbejde med Brockstedt-Kaalund.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Juridisk Hotline - Gældssanering

Hvad er betingelserne for gældssanering? Hvad er rådighedsbeløbet under gældssanering? Det er nogle af de spørgsmål, du som kunde i Krifa Erhverv kan få gratis svar på via vores telefoniske hotline.

Vi har lavet en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund. Det er Brockstedt-Kaalunds jurister, som besvarer dit kald. De rådgiver hver dag mange selvstændige og kan også rådgive dig. De kan svare på spørgsmål om:
 • Gældssanering, når man er selvstændig - hvordan er mulighederne for at få gældssanering som selvstændig?
 • Gældssanering ved konkurs - Hvad er reglerne og mulighederne her?
 • Rådighedsbeløbet under gældssanering - Hvad må jeg beholde selv til den daglige husholdning under en gældssanering?
Hvordan får du kontakt med hotlinen?
Du ringer til os på telefon 7227 7800, og vi omstiller til hotlinen. Hotlinen står til din rådighed alle hverdage kl. 9-15.

Hvad er dine muligheder, hvis du oplever, at hotlinen ikke er tilstrækkelig?
Hotlinen giver dig et telefonisk svar på dine spørgsmål. Hvis du har brug for mere, kan du få yderligere hjælp fra Brockstedt-Kaalund mod betaling.Tag eventuelt en dialog med Brockstedt-Kaalund om dette.

Hvem er Brockstedt-Kaalund?
Brockstedt-Kaalund er et landsdækkende advokatfirma med 80 medarbejdere, der har kontorer i Silkeborg, København og Herning. Kristelig Fagbevægelse har haft et mangeårigt samarbejde med Brockstedt-Kaalund. 

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Juridisk Hotline - Andre juridiske spørgsmål

Hvordan er jeg stillet, når jeg oplever en strid med kunde eller leverandør? Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg går fra personligt ejet virksomhed til selskab? Det er et par af de spørgsmål, du som kunde i Krifa Erhverv kan få gratis svar på via vores telefoniske hotline.  

Vi har lavet en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund. Det er Brockstedt-Kaalunds jurister, som besvarer dit kald. De rådgiver hver dag mange selvstændige og kan også rådgive dig. De kan svare på spørgsmål om:
 • Strid mellem dig og en kunde eller leverandør - Hvad er min stilling i denne situation?
 • Kontrakt på erhvervslejemål - Er kontrakten OK?
 • Fra personligt ejet virksomhed til et selskab - Hvad skal jeg være opmærksom på her? 
 • Kunde- eller leverandørkontrakt - Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?
 • Salgs- og leveringsbetingelser og andre aftaledokumenter - Hvad lægger en jurist mærke til, som jeg ikke selv bemærker?
Hvordan får du kontakt med hotlinen?
Du ringer til os på telefon 7227 7800, og vi omstiller til hotlinen. Hotlinen står til din rådighed alle hverdage kl. 9-15.

Hvad er dine muligheder, hvis du oplever, at hotlinen ikke er tilstrækkelig?
Hotlinen giver dig et telefonisk svar på dine spørgsmål. Hvis du har brug for mere, kan du få yderligere hjælp fra Brockstedt-Kaalund mod betaling.Tag eventuelt en dialog med Brockstedt-Kaalund om det.

Hvem er Brockstedt-Kaalund?
Brockstedt-Kaalund er et landsdækkende advokatfirma med 80 medarbejdere, der har kontorer i Silkeborg, København og Herning. Kristelig Fagbevægelse har haft et mangeårigt samarbejde med Brockstedt-Kaalund. 

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Juridisk Hotline - Social

Kan jeg som selvstændig få sygedagpenge? Hvad gør jeg, hvis jeg står med en arbejdsskade? Kan jeg få fleksjob i min egen virksomhed? Spørgsmål som disse er det vigtigt at kende det rigtige svar på. Det er ikke givet, at kommunen hjælper dig. Som kunde i Krifa Erhverv er det spørgsmål, du kan få gratis svar på via vores telefoniske hotline.

Vi har lavet en samarbejdsaftale med Kristelig Fagforenings Juridisk Specialist Center. Det er Centrets socialrådgivere, arbejdsskadekonsulenter og jurister, som besvarer dit kald. De rådgiver hver dag mange lønmodtagere på området og efterhånden også en del selvstændige. De kan svare på spørgsmål om:
 • Arbejdsskade - Hvad er mine rettigheder? 
 • Retten til sygedagpenge som selvstændig - Hvilket beskæftigelseskrav skal opfyldes?
 • Sygedagpengeforsikring - Hvad er det, og hvad er fordele og ulemper ved denne forsikring?
 • Uarbejdsdygtighed - Hvad betyder denne vurdering for dine rettigheder?
 • Bred vurdering af arbejdsevne - Hvad går det ud på, når jeg møder begrebet "bred vurdering af arbejdsevne" i dialog med kommunen?
 • Varighedsbegrænsning på 52 uger - Hvad gør jeg, når sygedagpengene ophører?
 • Forlængelsesmuligheder - Er en af de 7 forlængelsesmuligheder noget, jeg kan få glæde af?
 • Fleksjob i egen virksomhed - Hvilke betingelser skal jeg opfylde, før det kan blive virkelighed?
 • Barsel - hvilke rettigheder er gældende, når man vil på barselsorlov som selvstændig?
Hvordan får du kontakt med hotlinen?
Du ringer til os på telefon 7227 7800, og vi stiller dig om til den rigtige specialist alt efter dit spørgsmål. Hotlinen står til din rådighed mandag kl. 9-16, tirsdag til torsdag kl. 9.30-14.30 og fredag kl. 9.30-14.00.

Hvem er Kristelig Fagforenings Juridisk Specialist Center?
Det er en forholdsvis ny afdeling i Kristelig Fagforening, som lønmodtagerkunder i fagforeningen kan gøre brug af. Behovet har vist sig stort, og nu kan du som selvstændig via hotlinen også få adgang til medarbejderne. Centret har arbejdssted i Aarhus, og der er i alt 16 medarbejdere.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

27. maj 2013

Juridisk Hotline - Personalejura


Hvad skal der stå i ansættelsesbeviset? Hvad er satsen for G-dage? Må man fyre en sygemeldt medarbejder? Spørgsmål som disse er det vigtigt at kende det rigtige svar på. Ellers risikerer du, at det bliver dyrt. Som kunde i Krifa Erhverv er det spørgsmål, du kan få gratis svar på via vores telefoniske hotline.

Vi har lavet en samarbejdsaftale med Kristelig Arbejdsgiverforening (KA). Det er KA's jurister og advokater med speciale i ansættelsesret, som besvarer dit kald. De rådgiver hver dag mange arbejdsgivere og kan også rådgive dig. De kan svare på spørgsmål om:
 • Ansættelse - hvad skal der stå i ansættelsesbeviset?
 • 1., 2. og 3. ledighedsdag - hvad er satsen for G-dage?
 • Afskedigelse - må man fyre en sygemeldt medarbejder?
 • Ferieplanlægning - skal alle tre ugers sommerferie holdes i sammenhæng?
 • Alkoholpolitik på arbejdspladsen - hvordan kommer man i gang?
 • Opsigelsesvarsler - hvor langt varsel skal man give?
 • Arbejdsmiljø - hvornår skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant?
 • Medarbejderes barsel - hvem betaler hvad, og hvor længe?
 • Medarbejderes fleksjob - hvad skal jeg overveje, når jeg ansætter?
 • Personalegoder - hvordan er reglerne?
 • Medarbejderes sygedagpenge - kan jeg forsikre mig?
 • Mails - må jeg læse mine ansattes mails?
 • Søgnehelligdage - skal jeg betale?
 • Lægeerklæring - hvornår og hvordan?
Hvordan får du kontakt med hotlinen?
Du ringer til os på telefon 7227 7800, og vi giver dig telefonnumret til hotlinen. Du er også velkommen til selv at ringe til hotlinen på telefon 82 132 232. Husk at oplyse dit CVR-nr. Hotlinen står til din rådighed alle hverdage kl. 9-15.

Hvad er dine muligheder, hvis du oplever, at hotlinen ikke er tilstrækkelig?
Hotlinen giver dig et telefonisk svar på dine spørgsmål. Hvis du har brug for mere, kan du blive medlem i KA.Tag eventuelt en dialog med KA's medarbejder om det.

Hvem er KA?
KA er en arbejdsgiverforening, bosiddende i Randers. KA har 12 ansatte. Godt 1000 virksomheder er medlemmer i KA. Kristelig Fagforening og KA har tegnet overenskomst for KA´s medlemsvirksomheder. Læs mere om KA på KA's hjemmeside.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Juridisk Hotline - HR og Ledelse

Hvordan og hvor tit skal man holde medarbejdersamtaler? Burde jeg lave en personalehåndbog og en personalepolitik, og hvad skal den indeholde? Det er nogle af de spørgsmål, du som kunde i Krifa Erhverv får gratis svar på via vores telefoniske hotline.

Vi har lavet en samarbejdsaftale med Kristelig Arbejdsgiverforening (KA). Det er KA's ledelsekonsulent, som besvarer dit kald. Han rådgiver hver dag mange arbejdsgivere og kan også rådgive dig. Han kan svare på spørgsmål om:
 • Medarbejdersamtaler - hvordan og hvor tit skal samtalerne holdes?
 • Sygefraværssamtaler - hvordan griber man det an?
 • Personalehåndbog - hvorfor lave en håndbog, og hvad kan den indeholde?
 • Personalepolitik - på hvilke områder er det relevant at formulere virksomhedens politik?
 • Din ledelse - hvilke udfordringer oplever du, og har du spørgsmål til din måde at lede på? 
Hvordan får du kontakt med hotlinen?
Du ringer til os på telefon 7227 7800, og vi giver dig telefonnumret til hotlinen. Du er også velkommen til selv at ringe til hotlinen på telefon 82 132 232. Husk at oplyse dit CVR-nr. Hotlinen står til din rådighed alle hverdage kl. 9-15.

Hvad er dine muligheder, hvis du oplever, at hotlinen ikke er tilstrækkelig?
Hotlinen giver dig et telefonisk svar på dine spørgsmål. Hvis du har brug for mere, kan du blive medlem i KA.Tag eventuelt en dialog med KA's medarbejder om det.

Hvem er KA?
KA er en arbejdsgiverforening, bosiddende i Randers. KA har 12 ansatte. Godt 1000 virksomheder er medlemmer i KA. Kristelig Fagforening og KA har tegnet overenskomst for KA´s medlemsvirksomheder. Læs mere om KA på KA's hjemmeside.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

30. april 2013

Hvilken sikkerhed har du i a-kassen

Mange tror fejlagtigt, at et medlemskab i en a-kasse automatisk giver ret til dagpenge, hvis man bliver ledig. Sådan er det ikke. Der er flere betingelser, der skal opfyldes for, at man kan få dagpenge.
Det skal dog også siges, at langt de fleste opfylder disse betingelser og dermed kan få dagpenge. Men der er også nogle, der ikke kan.

Vi har lavet en lille video, som fortæller om betingelserne for at få dagpenge.
Niels Henrik Kjær Lassen, A-kasse konsulent, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

16. april 2013

Forskellige muligheder for udbetaling fra kommunen ved sygdom

Læs her om dine rettigheder som selvstændig i forhold til kommunen. I denne artikel kan du læse om: 1. Aftaler ved kronisk sygdom mv. 2. Delvis sygemeldtes muligheder for sygedagpenge. 3. Muligheden for fleksjob i egen virksomhed. 

Aftaler ved kronisk sygdom m.v. for selvstændigt erhvervsdrivende
Når du som selvstændig har en sygdomsrisiko, som er væsentligt forøget på grund af langvarig eller kronisk lidelse, kan du ansøge om og få godkendt en aftale med kommunen om ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

Denne aftale giver dig ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygefraværet.
 • Aftalen skal godkendes af din bopælskommune.
 • Aftalen gælder for to år ad gangen.
 • Aftalen dækker sygefravær vedrørende den lidelse, aftalen omfatter.
Delvist sygemeldte: Selvstændige erhvervsdrivende
Hvis du som selvstændig er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med et beløb pr. uge svarende til
 1. ¾ af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor du højst kan udføre en ¼ af dit normale arbejde.
 2. Halvdelen af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde.
Muligheden for fleksjob i egen virksomhed
Når du driver selvstændig virksomhed, har du mulighed for at få tilskud i fem år.

Din arbejdsevne skal være varigt og væsentligt nedsat i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed. Du skal forud for tilkendelse af tilskuddet første gang have drevet den selvstændige virksomhed i et væsentligt omfang i mindst 12 måneder inden for de sidste 24 måneder.

Jobcentret skal følge op på, om der er sket ændringer i dine forhold efter 2 ½ år. Jobcenteret skal udarbejde en status, når der er ydet tilskud efter 4 ½ år.
 • Tilskuddet udgør maksimalt 127.000,- kr. pr. år (2013 –niveau)
 • Tilskuddet udbetales med 1/12 del pr. måned.  
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til dine muligheder ved sygdom, så kontakt os eller ring på 7227 7800.

Børge Laursen, specialkonsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

11. april 2013

De 5 repræsentanter til Krifas repræsentantskabsmøde

Så er afstemningen slut, og de 5 repræsentanter til Krifas repræsentantskabsmøde er valgt. 31. maj repræsenterer de Krifa Erhverv til Kristelig Fagbevægelses øverste organ: Repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes hvert 2. år.

Følgende 5 kunder i Krifa Erhverv er valgt på baggrund af flest stemmer:
 • Hanne Baltzer
 • Allan Woods
 • Claes Munk
 • Claus M. Bøge
 • Marianne Sass Petersen
Du kan evt. se mere om afstemningen i tidligere blog-artikel om afstemning til repræsentantskabsmødet. I denne artikel er der også link til præsentationen af kandidaterne.

Hvis du har input til repræsentanterne, som du synes, de skal tage med til repræsentantskabsmødet, er du velkommen til at sende dem en kommentar her på bloggen.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Statoil-rabatten er blevet endnu bedre

Som kunde i Krifa Erhverv kan du få rabat hos Statoil på blandt andet diesel, benzin og bilvask. Da mange af vores kunder har valgt at få et gratis Statoil-kort, kan vi nu tilbyde 96 øre på benzin. Tidligere fik du 30 øre rabat på benzin.

Den nye rabat er gældende pr. 1. april 2013, også for alle jer, som allerede har et Statoil-kort via Krifa Erhverv.

De nu gældende rabatter er følgende:
 • 110 øre rabat på diesel pr. liter i forhold til listeprisen.
 • 96 øre rabat på benzin pr. liter i forhold til listeprisen. 
 • 35 procents rabat på bilvask i forhold til salgsprisen på tankstationen.  
På vores hjemmeside kan du se en samlet oversigt over rabatterne. Her finder du også link til tilmeldingen, som sker via vores "Selvbetjening". Du logger på "Selvbetjening" med dit private NemID.

Du vælger selv, hvor mange benzinkort du bestiller, og du kan bruge rabatten både ved kørsel for virksomheden og privat. Hvis du har ansatte, kan du også give dem et benzinkort. Du bestemmer selv, om dine ansatte alene må bruge kortet ved kørsel for virksomheden eller også privat. Regningen vil under alle omstændigheder blive sendt samlet til din virksomhed.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
10 kommentarer » Læs mere…

18. marts 2013

Tegn erhvervsforsikring via Krifa Forsikring Agentur


I Krifa Forsikring Agentur samarbejder vi med NEM Forsikring, når det gælder privat- og erhvervsforsikringer. Her sætter vi fokus på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

”Pas godt på dem der skaber resultaterne”
Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring sikrer alle ansatte eller deres efterladte erstatning for en ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, arbejder foregår under. I et personligt ejet selskab er arbejdsgiveren og arbejdsgiverens ægtefælle ikke omfattet af forsikringen, men kan tegne en frivillig forsikring, der dækker efter arbejdsskadelovens regler.

Dækningen
Efter en godkendt arbejdsskade giver loven mulighed for følgende erstatninger:
 • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. F.eks. briller, der bliver ødelagt på arbejdet.
 • Ved permanente udgifter fastsættes erstatningen til et engangsbeløb.
 • Erstatning for tabt erhvervsevne.
 • Godtgørelse for varigt mén.
 • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller til samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald.
 • Erstatning for tab af forsørger.
I 2013 er der kampagne på arbejdsskadeforsikringer. Det betyder, at der på udvalgte brancher gives rabat.

Hvorfor tegne forsikring hos NEM Forsikring
Det skal være nemt at drive virksomhed. Derfor tegner du en skræddersyet forsikring, når du tegner erhvervsforsikringer hos NEM Forsikring. En forsikring, der er tilpasset det aktuelle marked, og som ajourføres, når markedet kræver det, og når dit behov ændrer sig. Det er samtidig din sikkerhed for, at du ikke betaler mere end nødvendigt for en dækning, der er for omfattende, eller at du omvendt udsætter dig for underforsikring.

Få et forsikringstilbud
Kontakt os eller ring til os på tlf. 7227 7800 for at få et uforpligtende tilbud hos NEM Forsikring.

Du kan samtidigt vælge at få et tilbud på dine private forsikringer.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

14. marts 2013

Stop søvntyven

Dit fysiske og psykiske helbred afhænger af en god nattesøvn. Så vær på vagt over for det, der kan stjæle din gode nattesøvn.
En god dag begynder med en god nattesøvn. Måske fristes du til at inddrage timer, hvor du skulle have sovet. Det kan gå i en kortere periode. Men som udgangspunkt har mennesker brug for syv til ni timers søvn i træk.
I nattens mulm og mørkeMange arbejder under et dagligt tidspres og urealistiske deadlines. I nattens mulm og mørke kommer søvntyven så i form af negative tanker. Det kan være fejl, vi har lavet, eller ting, vi frygter ikke at nå. Typisk vil mus blive til elefanter, hvis vi ikke får stoppet dem.
Tre gode råd
Det er vigtigt at have en strategi for at få en god søvn. Her er tre gode råd:
 
 • Tænk på noget rart, når du lægger dig til at sove. Tænk fx på fem gode oplevelser fra dagen, der er gået.
 • Undgå kaffe, alkohol og store måltider de sidste to timer, før du går i seng.
 • Stå op, når du ikke kan sove, så du ikke forbinder din seng med søvnløshed.

 Eva Jødal, jobtrivselskonsulent, Kristelig Fagbevægelse
 
 
Skriv kommentar » Læs mere…

Pas på annoncehajer

Jeg har en personlig erfaring med en annoncehaj, som kostede Krifa Erhverv 10.000,- kr. Læs min historie i det følgende, og del meget gerne dine erfaringer her på bloggen.

Igennem mange år har vi jævnligt fået brev fra et firma, som kalder sig FAIR Guide og Construct Data Publishers A.S.

I brevet var der hver gang et skema med Krifa Erhvervs data, hvor de bad os bekræfte oplysningerne. I brevet var der altid medsendt svarkuvert. I mange år gjorde vi ikke noget ved brevene, men efter at vi var flyttet fra vores lokaler i Randers til Krifa Aarhus, ville jeg rette oplysningerne.

Det, jeg ikke lagde mærke til, var teksten med småt. Med min underskrift accepterede jeg en optagelse på FAIR Guide. Regningen kom op på 30.000,- kr. Kun ved vores advokats gode forhandlingsevner fik vi regningen ned på 10.000,- kr.

Som virksomhed er vi ikke beskyttet på samme måde, som en forbruger ville have været i samme situation. Så det blev dyre lærepenge for mig.

Har du lignende erfaringer, så del dem gerne her, og skriv gerne navnet på firmaet. Hvis jeg havde lavet en Google-søgning på FAIR Guide eller Construct Data Publisher A.S., så havde jeg fundet andres advarsler.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar » Læs mere…

13. marts 2013

Gode råd til markedsføring af din virksomhed

Vi har bedt reklamebureauet Sputnik Reklame, som er en af vores samarbejdspartnere, give nogle tip til god markedsføring. Her er et par korte gode råd om, hvordan du kommer godt i gang med at markedsføre din virksomhed.

Fremstå professionel – det skaber troværdighed
Sørg for at få en professionelt designet visuel identitet. Det er afgørende i den opfattelse, din omverden vil få af dig og din virksomhed.

En visuel identitet er ikke kun et logo. Det er også de andre grafiske elementer, som skal spille sammen med logoet. Det er fx typografi, farver og støttegrafik. Og så er det nogle tanker og guidelines for, hvordan de forskellige elementer skal spille sammen og anvendes.

Lav en plan for din markedsføring
Alt for mange mindre virksomheder har ikke en plan for deres markedsføring - men tager stilling fra aktivitet til aktivitet. Det ender alt for ofte med at blive en meget dyr løsning, som sender virksomheden ud på en unødvendig slingertur, der i værste fald skader mere, end det gavner.

En markedsføringsplan behøver ikke at være et stort og uoverskueligt værk – tværtimod … Den skal bare sikre, at du har sat dig ind i markedet, i din konkurrencesituationen, har beskrevet din målgruppe og sat dig nogle mål for din markedsføring.

Så hjælper en markedsføringsplan dig også med at træffe de rigtige beslutninger om reklamekøb og markedsføringsaktiviteter – så du bruger dine penge på den mest optimale måde.

Start med det, som ikke koster det helt store
Der er ingen grund til at købe en TV- eller annoncekampagne som noget af det første. Der er en række medier og aktiviteter, du kan og bør tage fat i først.

Som næsten et must skal du have en hjemmeside. Den skal danne en grundstamme i næsten al din markedsføring og kommunikation med din omverden. Den er din ”butiksrude” ud ad til – særligt hvis du sælger produkter/ydelser via din hjemmeside. Du skal selvfølgelig sørge for, at din side kan findes – det kaldes SEO og er en hel disciplin i sig selv, som du bør få lidt hjælp til for at komme godt i gang.

Sociale medier
Sociale medier er en (næsten) gratis mulighed – især hvis du er en B2C-virksomhed (hvis dine kunder er private forbrugere), er sociale medier, som fx facebook, et rigtigt godt værktøj.

Direct mail
Direct mail eller salgsbrevet, som det også bliver kaldt, er et stærkt værktøj. Her gælder der bare en masse skrevne- og uskrevne regler, som du skal sætte dig ind i først.

Telefonsalg
Du må ikke glemme det personlige salg. Der er mange, der hader at ringe uopfordret op og lave kold kanvassalg, men det virker. Og dem, der mestrer det, får succes med deres virksomhed.
God fornøjelse med din markedsføring!

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

4. marts 2013

Afstemning til repræsentantskabsmøde

Som vi fortalte om her på bloggen 15. januar, holder Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening ordinær repræsentantskabsmøde den 31. maj 2013 på Trinity ved Fredericia.

Krifa Erhverv udgør en central afdeling i Kristelig A-kasse og kan stille med 5 repræsentanter.

Vi har 10 opstillede kandidater.

Ud fra disse 10 kandidater skal der altså vælges 5, som skal deltage i repræsentantskabet.

Som kunde i Krifa Erhverv er du stemmeberettiget.
Du finder en præsentation af de 10 kandidater her: Præsentation.

Under præsentationen af de 10 kandidater, finder du afstemningsboksen.
Du skal have stemt senest 31. marts 2013.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

28. februar 2013

Lønsikring - en økonomisk sikkerhed for dig som selvstændig

Man tænker: Det sker aldrig for mig, men kun for naboen. Men behovet for at have et økonomisk sikkerhedsnet kan være et vigtigt element, også for dig som selvstændig.

Den økonomiske tryghed kan give dig tryghed i ikke kun at skulle leve for en maks. dagpenge-udbetaling hver måned på 17.355 kr.

Når du sikrer din økonomi godt med en Lønsikring, kan du slippe bekymringen og fuldt ud koncentrere dig om at skabe værdi og vækst i din virksomhed.

Krifa Erhverv tilbyder dig som kunde at få økonomisk tryghed med en Lønsikring. Lønsikringen kan købes fra kun 65 kr. pr. måned, og beløbet er endda fradragsberettiget. Med Lønsikringen kan du forsikre dig op til 80 procent af din gennemsnitlige indtægt og med en udbetalingsydelse helt op til 21.000 kr. pr. måned.

Sådan fungerer Lønsikring
Lønsikringen er ekstra penge udbetalt til dig, ud over dagpenge, hvis du skulle ophøre med din virksomhed. Du kan få udbetalt Lønsikring i op til 3 x 12 måneder og dermed reducere din nedgang i din indkomst. Du skal kun have Lønsikring i 12 måneder, inden du kan få den første udbetaling. Udbetalingen er dog betinget af, at du blandt andet ikke har eller får kendskab til at ophøre med virksomheden inden for de 12 måneder. Størrelsen for din dækning beregnes ud fra et gennemsnit af overskuddet fra de 2 bedste regnskabsår indenfor de seneste 5 år. Sammen med dine dagpenge får du hver måned udbetalt op til den forsikringssum, som du er dækket for. Du kan dog maks. få udbetalt 80 procent af din hidtidige indtægt. Ring til os for at få mere information om, hvad der skal til for at købe Lønsikring. Du kan også læse mere på krifaforsikring.dk.


Specielt godt med Lønsikring for iværksættere
Har du lige startet din virksomhed, er der nogle specielt fordelagtige vilkår for dig. Hvis du før opstart af virksomheden har haft lønmodtagerarbejde, og du må ophøre med virksomheden indenfor de første 3 år, beregnes din dækning på grundlag af dit tidligere lønmodtagerarbejde. Der skal derfor IKKE beregnes på dine regnskabsresultater. Det er en helt klar fordel for dig, da du dermed er sikret en så god beregning af din Lønsikring som muligt.
Så med Lønsikring i baghånden som iværksætter er du økonomisk klædt helt rigtig på med disse specielle gode vilkår.

Over 55 år og/eller virksomheden er mere end 5 år
Hvis du er over 55 år, og/eller hvis virksomheden har været drevet i mere end 5 år, gælder der nogle specielle regler, som du skal være opmærksom på. Det vil altid være en god idé at have købt Lønsikring, hvis virksomheden skulle risikere at gå konkurs, men hvis du er over 55 år, og/eller virksomheden er over 5 år, så vil Lønsikringen ikke dække, hvis du sælger, bortforpagter eller lukker virksomheden.

Lønsikring – mere end økonomisk sikkerhed
Når du køber Lønsikring, får du ikke alene økonomisk tryghed. Du får også den bedste sparring og coaching til at komme videre i dit arbejdsliv.

Ved ledighed:
 • Lønsikringen dækker et unikt Job Coach forløb, som starter, så snart du er blevet godkendt til udbetaling af din Lønsikring.
 • Ud over Job Coach optjener du også Feriesikring, som er et ekstra tillæg på 1 procent af de Lønsikringsudbetalinger, som du har fået udbetalt i et kalenderår.
I arbejde:
 • Det stopper ikke kun med disse 2 ting! For med Lønsikring får du også adgang til det unikke onlineunivers 3600jobFIT, som indeholder faglige og personlige værktøjer til at holde dig jobFIT i dit arbejdsliv. Du får alle disse 3 elementer med helt gratis, når du køber din Lønsikring.
Lønsikring er en god idé – ring til os og få en snak
Vi synes, Lønsikring er et rigtig godt og unikt produkt til selvstændige. At sikre sig med Lønsikring, så du hver måned får mere udbetalt end de maksimale 17.355 kr. i dagpenge, vil være aktuelt og nødvendigt for rigtig mange.
Hvis du er iværksætter og ikke har haft din virksomhed i mere end 3 år, er der ekstra gode fordele for at få økonomisk tryghed og sikkerhed.
Ring til os og hør nærmere om Lønsikring og de elementer, som gør produktet helt perfekt for alle vores kunder. Vi sidder klar ved telefonen på 7227 7800.
Tim Lykke, salgschef Krifa Forsikring A/S
Skriv kommentar » Læs mere…

27. februar 2013

Foredrag med Casper Blom

Kom og oplev iværksætteren Casper Blom! Han blev i 2012 kåret til vinder af Ivækstprisen 2012 og er efterhånden kendt af mange danskere. Foredraget er gratis for kunder af Krifa Erhverv. Tag gerne en gæst med gratis. 

For 300 kr. begyndte Casper Blom sit første iværksættereventyr og var dengang kun 12 år gammel. I dag er han 20 år gammel og sælger til flere lande i Europa og har over 10 medarbejdere. Hans firmaer omsætter for over 1 million kroner om måneden.

Kom og hør Caspers historie, og hvordan det er at blive iværksætter i en krisetid.

Program
 • Kl. 19.00 til 19.15: Velkomst
 • Kl. 19.15 til 20.15: Oplæg
 • Kl. 20.15 til 20.45: Pause - med god tid og mulighed for networking!
 • Kl. 20.45 til 21.25: Spørgsmål
 • Kl. 21.25 til 21.30: Tak for i dag
Tid og sted
Aarhus.............................4. april 2013, kl. 19.00 til 21.30 - tilmelding her.
Kolding..........................10. april 2013, kl. 19.00 til 21.30 - tilmelding her.
Brøndby.........................17. april 2013, kl. 19.00 til 21.30 - tilmelding her.

Tilmelding
Tag gerne en gæst med. Det er gratis for både dig og din gæst. Tilmelding sker via linket ved de enkelte datoer ovenfor. Tryk "Tilmeld" og brug herefter NemID. Hvis du har en gæst med, så tryk på "Tilføj ven". Tryk herefter på "Send", og du og din ven er tilmeldt mødet.

Tilmelding skal ske senest to dage før arrangementet og er efter først-til-mølle-princippet.

Om Casper Blom
Hvis du vil vide mere om Casper og hans virksomheder, kan du besøge hans blog.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

6. februar 2013

Få en sundere livsstil

Kom til foredrag om "En sundere livsstil" ved Christian Bitz og Lisbeth G. Petersen. Alle Krifa Erhvervs kunder er velkomne. Kristelig Fagbevægelse er arrangør.

Det er to humoristiske foredragsholdere, som giver dig en sjov og indholdsrig aften: Christian Bitz, kendt fra GO' Morgen Danmark, og stress-ekspert Lisbeth G. Petersen. Sammen vil de give et bud på, hvordan vi får job, familie og en sundere livsstil til at gå op i en højere enhed.

Tid og sted
Arrangementerne holdes kl. 19-21.30 på følgende adresser:
 • 15. april: Krifa Aarhus, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N
 • 24. april: Kristelig Fagbevægelse, Engboulevarden 30, 8900 Randers
 • 30. april: NH Hotel og Konference, Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro
 • 2. maj: Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg
 • 6. maj: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
 • 14. maj: FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
 • 27. maj: Næstvedhallerne, Rolighedsvej 20, 4700 Næstved
Tilmelding og pris
Tilmelding sker i vores kursusdatabase.
Pris 100 kr.

Tilmelding senest to dage før arrangementet efter først til mølle-princippet.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

25. januar 2013

Fyraftensmøde om din hjemmeside

I efteråret havde vi nogle velbesøgte fyraftensmøder med temaet"Vind eller forsvind på internettet". Der var blandt deltagerne stor tilfredshed med møderne. Vi har derfor valgt at udbyde møderne igen - blot i andre byer.

Søren Lindhardt fra firmaet GoMINIsite kommer og fortælle om, hvordan du for alvor får gavn af din hjemmeside. Han vil fortælle om, hvordan du får din hjemmeside til at fungere "som tre nye medarbejdere", der
 • skaffer dig nye kunder 24 timer i døgnet
 • sælger, mens du sover eller holder fri
 • giver kunderne information og service, så de ser dig som potentiel leverandør
 • underholder dine kunder, så de kommer igen og igen
Søren vil til fyraftensmødet give dig viden, du tjener på:
 • sådan opbygger du din hjemmeside, så du får flere kunder
 • sådan behandler du dem, der lander på din hjemmeside
 • sådan kommer du gratis længst frem på Google
 • sådan får du nye kundeemner til at komme igen og igen
 • sådan laver du en hjemmeside, der skaber købelyst
 • sådan får du at vide, om din hjemmeside virker
Søren er en succesrig og dynamisk praktiker - ikke teoretiker - og vi forventer, at du går fra fyraftensmødet med nyt gå-på-mod og lyst til at arbejde videre med din hjemmeside.

Tid og sted
Randers ....................den 27. februar 2013, kl. 19.00-21.30 - tilmelding her.
Herning .....................den 6. marts 2013, kl. 19.00-21.30 - tilmelding her.
Aalborg .................... den 13.marts 2013, kl. 19.00-21.30 - tilmelding her.
Hillerød .................... den 21. marts 2013, kl. 19.00-21.30 - tilmelding her.

Tilmelding
Tag gerne en gæst med. Det er gratis for både dig og din gæst. Tilmelding sker via linket ved de enkelte datoer ovenfor. Tryk "Tilmeld" og brug herefter NemID. Hvis du har gæst med, så tryk på "Tilføj ven". Tryk herefter på "Send" og du er tilmeldt mødet.

Tilmeldig skal ske senest to dage før arrangementet efter først-til-mølle princippet.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…