27. november 2012

Opret akutjob og få op til 25.000 kr.


Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette et akutjob i din virksomhed og få op til 25.000 kr. kontant

Regeringen har indgået en aftale med både de offentlige og de private arbejdsgiveres organisationer om akutjob. Initiativet er målrettet ledige dagpengemodtagere, der højst har 3 måneder tilbage af deres dagpengeret.

I den forbindelse bevilges der op til 25.000 kr. til en særlig jobpræmie til de arbejdsgivere, der ansætter en ledig dagpengemodtager, der højst har 3 måneder tilbage af dagpengeretten. A-kassen udsteder en erklæring om, at den enkelte ledige er i målgruppen.

I Krifa Erhverv hilser vi alle tiltag, der kan medvirke til at få ledige jobsøgende i arbejde, velkommen. Derfor vil vi også opfordre dig som selvstændig erhvervsdrivende og som kunde i Krifa Erhverv til at overveje, om ansættelse af en dagpengemodtager, der står til snart at miste dagpengeretten, kunne være en mulighed for din virksomhed.

Mulighed for jobpræmie på 25.000 kr.
For at der er tale om et akutjob, skal ansættelsen være på ordinære vilkår og have en varighed på mindst 13 uger.

Du har som arbejdsgiver mulighed for at få en kontant jobpræmie efter at have haft en person ansat i et akutjob i 26 uger. Præmien udgør 12.500 kr., hvis ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 26 uger. Præmien er på 25.000 kroner, hvis ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 52 uger.

Det er en betingelse for at modtage jobpræmien, at den ledige er omfattet af målgruppen for akutjob. Derfor er det vigtigt, at du  i forbindelse med ansættelsen beder den ledige om en erklæring på, at vedkommende er i målgruppen. Erklæringen skal samtidig benyttes til at ansøge om jobpræmien.

Herudover skal følgende betingelser være opfyldt for at få ret til præmien:
  • Stillingen skal være opslået som akutjob på Jobnet
  • Den gennemsnitlige arbejdstid har været på mindst 32 timer om ugen
  • Den ledige har været ansat i stillingen
  • Ansættelsesforholdet har ikke været afbrudt
  • Ansættelsesforholdet er påbegyndt tidligst den 24. oktober 2012 og senest 1. juli 2013 


Du er velkommen til at skrive til os, eller ringe på 7227 7800, hvis du ønsker at vide mere.

Christian Borrisholt Steen, specialkonsulent, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.