28. november 2012

Har du styr på APV på din virksomhed?

Arbejdspladsvurdering (APV) er lovpligtig på alle virksomheder med ansatte. Har du styr på APV på din virksomhed? Læs her om nogle af de hjælpeværktøjer, der findes til en APV. 

Under overskriften "Arbejdspladsvurdering - hvem, hvorfor, hvordan og hvornår" har Arbejdstilsynet sat fokus på APV.

I ovenstående artikel har Arbejdstilsynet linket til:
85 brancherettede APV-tjeklister, og
36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere.
Så der er gode muligheder for at få vejledning og hjælp - også til din virksomhed.

Vær også opmærksom på, at hjemmearbejdspladser kommer under reglerne om APV. Så hvis du har medarbejdere, der nogle gange arbejder hjemme, så skal du måske have lavet APV der også.

Arbejdsmiljøweb kan du få god vejledning om indretning af hjemmearbejdspladser.

Er du medlem i Kristelig Arbejdsgiverforening (KA), så hjælper de dig gerne med udarbejdelsen af APV. Er du ikke medlem endnu, synes jeg, du skal bruge lidt tid på at læse om de tilbud, de har dig som kunde i Krifa Erhverv. Læs om tilbuddene her: tilbud fra KA.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar » Læs mere…

27. november 2012

Opret akutjob og få op til 25.000 kr.


Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette et akutjob i din virksomhed og få op til 25.000 kr. kontant

Regeringen har indgået en aftale med både de offentlige og de private arbejdsgiveres organisationer om akutjob. Initiativet er målrettet ledige dagpengemodtagere, der højst har 3 måneder tilbage af deres dagpengeret.

I den forbindelse bevilges der op til 25.000 kr. til en særlig jobpræmie til de arbejdsgivere, der ansætter en ledig dagpengemodtager, der højst har 3 måneder tilbage af dagpengeretten. A-kassen udsteder en erklæring om, at den enkelte ledige er i målgruppen.

I Krifa Erhverv hilser vi alle tiltag, der kan medvirke til at få ledige jobsøgende i arbejde, velkommen. Derfor vil vi også opfordre dig som selvstændig erhvervsdrivende og som kunde i Krifa Erhverv til at overveje, om ansættelse af en dagpengemodtager, der står til snart at miste dagpengeretten, kunne være en mulighed for din virksomhed.

Mulighed for jobpræmie på 25.000 kr.
For at der er tale om et akutjob, skal ansættelsen være på ordinære vilkår og have en varighed på mindst 13 uger.

Du har som arbejdsgiver mulighed for at få en kontant jobpræmie efter at have haft en person ansat i et akutjob i 26 uger. Præmien udgør 12.500 kr., hvis ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 26 uger. Præmien er på 25.000 kroner, hvis ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 52 uger.

Det er en betingelse for at modtage jobpræmien, at den ledige er omfattet af målgruppen for akutjob. Derfor er det vigtigt, at du  i forbindelse med ansættelsen beder den ledige om en erklæring på, at vedkommende er i målgruppen. Erklæringen skal samtidig benyttes til at ansøge om jobpræmien.

Herudover skal følgende betingelser være opfyldt for at få ret til præmien:
  • Stillingen skal være opslået som akutjob på Jobnet
  • Den gennemsnitlige arbejdstid har været på mindst 32 timer om ugen
  • Den ledige har været ansat i stillingen
  • Ansættelsesforholdet har ikke været afbrudt
  • Ansættelsesforholdet er påbegyndt tidligst den 24. oktober 2012 og senest 1. juli 2013 


Du er velkommen til at skrive til os, eller ringe på 7227 7800, hvis du ønsker at vide mere.

Christian Borrisholt Steen, specialkonsulent, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

26. november 2012

Spiller din hjemmeside sammen med din virksomhed?

I vores digitale tidsalder spiller din virksomheds hjemmeside en større og mere betydningsfuld rolle, end den nogensinde har gjort før. Det er et af de primære værktøjer, du har til rådighed, når du vil profilere din virksomhed og give potentielle kunder et indblik i, hvilke værdier den sætter højest. Gün Üret, tidligere medarbejder i Krifa, giver her inspiration til en grundig gennemgang af din hjemmeside.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at 82 procent af befolkningen mellem 16 og 74 år bruger internettet til at søge information om produkter og ydelser, inden de beslutter sig for et køb. Du bør derfor ikke undervurdere vigtigheden af at have en præsentabel hjemmeside, der viser din virksomhed fra præcis den vinkel, du ønsker. Du kan have et produkt, der er dobbelt så godt som konkurrenternes, men hvis du ikke får det kommunikeret ud til din målgruppe, så kan det være ligegyldigt. Dette er især relevant online, hvor man ofte ikke er mere end to klik fra konkurrentens produkt.

Gør derfor dig selv en tjeneste og gå din hjemmeside igennem lige nu: Er skrivestilen og ordlyden i overensstemmelse med resten af jeres markedsføringsmateriale? Er designlinjen gennemgående, og er alle elementer i korrekte farver og proportioner?

Boost din bundlinje
Foruden at være et udstillingsvindue for din virksomhed bør formålet med din hjemmeside være at styrke bundlinjen. Det kan være, at du ønsker at forøge din omsætning ved at sælge dine varer online eller at samle tilladelser til en-til-en-markedsføring via nyhedsbrevslister eller sociale medier - populært også kaldet leadgenerering. Indholdet og de grafiske virkemidler skal komplementere formålet med din hjemmeside og understøtte konverteringen af en så stor procentdel af dine besøgende til kunder eller leads, som det er muligt.

Konverteringsoptimering er en hel videnskab i sig selv, men du bør absolut ikke undervurdere vigtigheden af dette. Hvis du kan hæve din konverteringsrate fra 2 % til 2,5 % på din webshop, giver det et løft i omsætningen på 25 %. Typisk er der mange lavt hængende frugter at plukke med små og simple ændringer, så det behøver ikke at koste alverden i tid og ressourcer.

Hvis du er helt grøn ud i optimeringen, så start med at skabe dig et overblik over den indgående trafik og de besøgendes adfærd. Det kan du f.eks. gøre ved hjælp af et værktøj som Google Analytics, der kan aflæse ethvert museklik, dine besøgende foretager sig. Analytics kan også bruges til at sætte mål op, så du kan se, hvor mange procent af dine besøgende der konverteres.

Tænk i brugervenlighed og brugeroplevelser
Smartphones er efterhånden blevet hvermandseje. Det samme er tablets, der kan fås i forskellige størrelser og modeller. Flere og flere mennesker surfer via deres håndholdte enhed, hvilket stiller nogle yderligere krav til din hjemmeside. Den skal kunne tilgås fra enheder, der har deres begrænsninger. F.eks. understøttes flash, der ofte bliver brugt interaktivt på hjemmesider, ikke af håndholdte enheder. Det skaber en dårlig brugervenlighed, hvis grafiske elementer eller funktioner på en side ikke vises korrekt, når de forsøges tilgået fra de nye platforme. Overvej derfor andre løsninger, der er mere brugervenlige end flash, og som virker, som de skal.

Udfordringen med håndholdte enheder bliver kun større i fremtiden, hvor computeren vil blive brugt mindre og mindre til internetsurfing. Trafikken fra håndholdte enheder derimod vil fortsat være stigende i takt med, at både tablets og smartphones bliver mere og mere udbredt. Tænk derfor i optimale brugeroplevelser, når du lægger nyt indhold på din hjemmeside. Sørg for at dit design er ”responsivt”, det vil sige, at det tilpasser sig platformen, det vises på, og hvor indholdet er tilpasset til forskellige skærmstørrelser. Avisen Børsens internettjeneste er en god case, der illustrerer problemstillingen. Den kan du læse mere om på version2.

Fakta om Gün Üret
Gün Üret er konsulent indenfor online markedsføring og brugervenligt design.

Få gratis gode råd og tips til at forbedre din hjemmeside i WIKI over online markedsføringsbegreber eller følg Escalate på Facebook.

Specielt til Krifa Erhvervs kunder giver Gün Üret resten af 2012 individuelle tips til at forbedre konverteringsraten på lige netop din virksomheds hjemmeside eller webshop. Kontakt Gün Üret via kontaktformularen på hjemmesiden eller ring i dag på 2834 5242. Det er naturligvis helt uforpligtende.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…