16. oktober 2012

Værd at vide om arbejdsskade, når man er selvstændig

Lønmodtagere er automatisk omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Det er man typisk ikke som selvstændig, men risikoen for en arbejdsskade som selvstændig er jo den samme. Læs her mere om arbejdsskadeforsikring for selvstændige.

Inden skaden sker - forsikring
Som selvstændig skal man være opmærksom på at tegne en forsikring, der dækker ved egen ulykke eller/og erhvervssygdom. Læs her hvornår man er selvstændig efter arbejdsskadesikringsloven.

En ulykke er en skade, der opstår pludselig eller inden for fem dage. Her tegner man forsikring hos et privat forsikringsselskab, der udbyder denne type forsikringer. Det kunne f.eks. være NEM Forsikring, som vi, gennem Krifa Forsikring Agentur, har samarbejde med. Hvis du ønsker et tilbud på dette så udfyld "Få et tilbud".

En erhvervssygdom opstår efter længere tids arbejde. Her tilmelder man sig AES (Arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring). Denne forsikring administreres hos ATP og finansieres af Danmarks ca. 200.000 arbejdsgivere. Forsikringen kan tilmeldes via ATP´s hjemmeside.

Når skaden sker - anmeldelse
Ulykker eller erhvervssygdomme anmeldes hurtigst muligt. Kontakt Arbejdsskadestyrelsen for nærmere information så snart skaden er sket.

Behandling af sagen
Når Arbejdsskadestyrelsen modtager anmeldelsen, tager de stilling til, om skadelidte er forsikret. For yderligere information se her. Er skadelidte forsikret, undersøger Arbejdsskadestyrelsen, som i skadesager for lønmodtagere, om ulykken eller erhvervssygdommen kan anerkendes efter loven. Såfremt ulykken eller erhvervssygdommen anerkendes, vurderer Arbejdsskadestyrelsen, om der kan udbetales godtgørelse/erstatning.

Erstatning
Er ulykken eller lidelsen anerkendt, vurderer Arbejdsskadestyrelsen, om der kan udbetales godtgørelse for varige mén og erstatning for erhvervsevnetab. Méngraden vurderes ved hjælp af lægelige oplysninger efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Erhvervsevnetabserstatning er for varigt tab af erhvervsevne. I nogle tilfælde kan der tilkendes midlertidig erstatning, f.eks. hvis skadelidte tilkendes fleksjob. Endelig kan behandlingsudgifter under visse omstændigheder dækkes, f.eks. fysioterapibehandling eller medicin.

Hvad dækkes ikke efter arbejdsskadesikringsloven
Svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste dækkes ikke efter arbejdsskadesikringsloven. Det kan kun dækkes efter erstatningsansvarsloven og kræver således en ansvarlig skadevolder.

Hjælp til behandlingen af sagen
Sagen i Arbejdsskadestyrelsen kræver under normale omstændigheder ikke advokatbistand, men det vil en sag efter erstatningsansvarsloven derimod oftere gøre.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.