17. oktober 2012

Film om VEU-godtgørelse

Som selvstændig har du mulighed for at tage på kursus og få udbetalt VEU-godtgørelse fra a-kassen for hver dag, du er afsted. Du kan altså blive klogere og sikre dig en indtægt imens. Vi har lavet en lille film om VEU-godtgørelse.Vigtigt om VEU-godtgørelse

  • Du skal ansøge os om VEU-godtgørelse senest 4 uger efter kursets sidste dag
  • Vi udbetaler op til 630 kr. pr. kursusdag, når skolen har bekræftet, at du har deltaget i kurset
  • Godtgørelsen udbetales til dig personligt med fradrag af skat, hvis du er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S. Hvis din virksomhed er et ApS eller A/S, eller hvis du er medhjælpende ægtefælle, udbetaler vi godtgørelsen til virksomheden uden fradrag af skat
Læs hvad vi tidligere har skrevet her på bloggen om VEU-godtgørelse.

Du er velkommen til at ringe på 7227 7800 eller til at skrive til os, hvis du vil vide mere om VEU-godtgørelse.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

16. oktober 2012

Værd at vide om arbejdsskade, når man er selvstændig

Lønmodtagere er automatisk omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Det er man typisk ikke som selvstændig, men risikoen for en arbejdsskade som selvstændig er jo den samme. Læs her mere om arbejdsskadeforsikring for selvstændige.

Inden skaden sker - forsikring
Som selvstændig skal man være opmærksom på at tegne en forsikring, der dækker ved egen ulykke eller/og erhvervssygdom. Læs her hvornår man er selvstændig efter arbejdsskadesikringsloven.

En ulykke er en skade, der opstår pludselig eller inden for fem dage. Her tegner man forsikring hos et privat forsikringsselskab, der udbyder denne type forsikringer. Det kunne f.eks. være NEM Forsikring, som vi, gennem Krifa Forsikring Agentur, har samarbejde med. Hvis du ønsker et tilbud på dette så udfyld "Få et tilbud".

En erhvervssygdom opstår efter længere tids arbejde. Her tilmelder man sig AES (Arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring). Denne forsikring administreres hos ATP og finansieres af Danmarks ca. 200.000 arbejdsgivere. Forsikringen kan tilmeldes via ATP´s hjemmeside.

Når skaden sker - anmeldelse
Ulykker eller erhvervssygdomme anmeldes hurtigst muligt. Kontakt Arbejdsskadestyrelsen for nærmere information så snart skaden er sket.

Behandling af sagen
Når Arbejdsskadestyrelsen modtager anmeldelsen, tager de stilling til, om skadelidte er forsikret. For yderligere information se her. Er skadelidte forsikret, undersøger Arbejdsskadestyrelsen, som i skadesager for lønmodtagere, om ulykken eller erhvervssygdommen kan anerkendes efter loven. Såfremt ulykken eller erhvervssygdommen anerkendes, vurderer Arbejdsskadestyrelsen, om der kan udbetales godtgørelse/erstatning.

Erstatning
Er ulykken eller lidelsen anerkendt, vurderer Arbejdsskadestyrelsen, om der kan udbetales godtgørelse for varige mén og erstatning for erhvervsevnetab. Méngraden vurderes ved hjælp af lægelige oplysninger efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Erhvervsevnetabserstatning er for varigt tab af erhvervsevne. I nogle tilfælde kan der tilkendes midlertidig erstatning, f.eks. hvis skadelidte tilkendes fleksjob. Endelig kan behandlingsudgifter under visse omstændigheder dækkes, f.eks. fysioterapibehandling eller medicin.

Hvad dækkes ikke efter arbejdsskadesikringsloven
Svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste dækkes ikke efter arbejdsskadesikringsloven. Det kan kun dækkes efter erstatningsansvarsloven og kræver således en ansvarlig skadevolder.

Hjælp til behandlingen af sagen
Sagen i Arbejdsskadestyrelsen kræver under normale omstændigheder ikke advokatbistand, men det vil en sag efter erstatningsansvarsloven derimod oftere gøre.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

12. oktober 2012

Nyt gratis iværksættermagasin er på gaden

På Iværk & Vækst mødte vi folkene bag det nye iværksættermagasin: Start Op Magasinet. Magasinet er stiftet i sommeren 2012, er gratis og udkommer elektronisk hver måned.

Ifølge Start Op Magasinets hjemmeside har magasinet 4000 unikke læsere, som selv er med til at bestemme indholdet. Magasinet skriver selv følgende om indholdet:

"Magasinet er fyldt med spændende læsning, inspiration og rådgivning til iværksættere, samt til virksomheder med vækstambitioner."

Du kan læse de tidligere magasiner og tilmelde dig mailmodtagelse af kommende magasiner på Start Op Magasinets hjemmeside.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…