12. september 2012

Hvordan tegner du overenskomst, og hvilke fordele er der ved det.

Ønsker du at tegne overenskomst, kan det gøres på to måder. Enten ved at melde dig ind i en arbejdsgiverorganisation eller ved at indgå en aftale direkte med en fagforening.

Melder du dig ind i en arbejdsgiverorganisation, bliver du omfattet af hovedaftalen. Laver du en aftale direkte med en fagforening, kan du enten lave en lokal overenskomst, tilpasset din virksomhed, eller tiltræde hovedaftalen.


Hvad er en overenskomst?
Det danske arbejdsmarked er bygget op af regler, love og aftaler. Vi kan illustrere det ved denne pyramide.
I bunden har vi en del EU-lovgivning, og lige over den har vi vores danske love og regler. Det kan f.eks. være ferieloven, funktionærloven, virksomhedsoverdragelsesloven og mange flere. Der siges at være over 80 love, der regulere en lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet.
Men arbejdsmarkedet er også reguleret ved individuelle aftaler, som overenskomster og ansættelseskontrakter. De to øverste niveauer i pyramiden.
Et højereliggende lag kan ikke tilsidesætte de underliggende lag.

En overenskomst er således i bund og grund en aftale mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om, hvilke spilleregler der skal gælde imellem dem under hensyn til de øvrige love og regler, der gælder.

En overenskomst tager også stilling til forhold, som ikke er omfattet af lovgivning, f.eks. løn, arbejdstid, pension og retten til barns sygedag. Det gør vores ansættelseskontrakter også, men en overenskomst gør det på et mere overordnet niveau. Den er mere som en fleksibel ramme, som man kan bevæge sig indenfor.

Hvordan kan du tegne en overenskomst?
En overenskomst forhandles primært mellem en fagforening som repræsentant for arbejdstagerne og en arbejdsgiverorganisation som repræsentant for arbejdsgiverne: Hovedaftalen.

En arbejdsgiver kan dog også vælge at forhandle med en fagforening selv, altså uden at være repræsenteret af en arbejdsgiverorganisation: En lokalaftale.

En arbejdsgiver, der selv forhandler med fagforeningen, kan dog også vælge blot at tilslutte sig hovedaftalen. Dermed tager overenskomsten dog ikke særlige hensyn til virksomhedens individuelle behov.
En arbejdsgiver, der vælger at være medlem i en arbejdsgiverorganisation og dermed være omfattet af hovedaftalen, kan dog stadig vælge at lave en individuel forhandlet lokalaftale også.

Hvis du ønsker at tegne overenskomst med Kristelig Fagforening, kan du bare ringe til os, så formidler vi kontakten til den virksomhedskonsulent i fagforeningen, som du skal tale med.
Hvis du ønsker at være medlem i Kristelig Arbejdsgiverforening og dermed blive omfattet af hovedaftalen, kan du kontakte dem direkte fra www.kaf.dk.

Hvis du allerede er omfattet af en anden overenskomst og ønsker at skifte til en Krifa-overenskomst, bliver det straks meget sværere. Det er nemlig ikke så lige til at opsige en indgået overenskomst.
Kristelig Arbejdsgiverforening kan dog vejlede dig om dine muligheder. Så vi opfordrer dig til at kontakte dem.

Hvilke fordele får du ved at tegne en overenskomst?
Hvis du ikke har en overenskomst, skal du selv aftale alt med din(e) medarbejder(e) og skrive det i ansættelseskontrakten.
En overenskomst er udtømmende. Det vil sige, at der er taget stilling til ALT. Står det ikke i overenskomsten, har man ikke ret til det.
Overenskomsten gælder for hele virksomheden. Du sikrer dig således en forholdsvis ens aflønning af dine medarbejdere. Kontrakten kan så tage individuelle hensyn. Overenskomsten gælder i en årrække og forhandles kun ved udløb.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv

4 kommentarer:

2. december 2014 kl. 23.57 Beal

Så hvilke ulemper er der ved overenskomst?

3. december 2014 kl. 08.26 Niels Henrik Kjær Lassen

Hej Beal.
Det kan være svært at sige helt entydigt, hvilke fordele og ulemper der er. Det der kan være en fordel for én, kan være en ulempe for en anden.
Den største ulempe er nok, at når en overenskomst er aftalt, så kan den være svær at komme ud af igen. Det er lettere at få ændret vilkårene aftalt i en individuel ansættelseskontrakt.

2. oktober 2018 kl. 13.25 Unknown

En lille vognmand med få gode faste medarbejdere, der er kun udgifter.. For det hele er stillet så firkantet op...Ser ikke goderne

27. april 2019 kl. 14.27 Unknown

Hej.
Hvordan får man påvirket en arbejdsgiver om, at det er det mest fornuftige at have en overenskomst. Pt. er jeg ansat, hvor vi er 100-120 medarbejdere og jeg har konstateret, at der er lige så mange forskellige ansættelsseskontrakter, hvorfor jeg har mistanke om mange forskellige aftaler ?

Med venlig hilsen
Torben Thomsen

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.