22. august 2012

Vigtigt at betale løn til din ansatte ægtefælle eller samlever

Driver du virksomhed i selskabsform, betaler du sikkert løn til både dig selv og til din evt. ansatte ægtefælle / samlever. Men driver du en enkeltmandsvirksomhed, har I måske bare virksomhedens resultat som jeres indkomst og udbetaler ikke en direkte løn til jer selv. Det kan give problemer.

Dagpenge fra a-kassen
I a-kassen er det ikke kun ejeren af virksomheden, der betragtes som selvstændig. Det gør en ansat ægtefælle typisk også. Du kan læse mere om ansatte ægtefæller her.
For en selvstændig beregnes dagpengene ud fra virksomhedens resultat. Typisk ud fra de 2 bedste regnskabsår ud af de seneste 5 afsluttede. Har du, som ejer af virksomheden, din ægtefælle ansat, deles virksomhedens resultat ligeligt imellem jer. Læs mere om beregningsreglerne for selvstændige her.
En ansat samlever betragtes derimod som lønmodtager. En lønmodtager skal altid have beregnet dagpengene ud fra lønindtægten.

Sygedagpenge fra kommunen
I forhold til kommunen, er det kun ejeren af virksomheden, der betragtes som selvstændig. En evt. ansat ægtefælle eller samlever betragtes altså som lønmodtager.
For en lønmodtager beregnes sygedagpengene ud fra lønnen. Har lønmodtageren ikke fået løn for sit arbejde, har vedkommende heller ikke ret til sygedagpenge.
For en selvstændig beregnes sygedagpengene ud fra virksomhedens resultat i det seneste hele afsluttede årsregnskab. Det kan ofte være en god idé for en selvstændig at have tegnet en frivillig forsikring for at sikre sig retten til sygedagpenge, uanset virksomhedens resultat. Læs mere om denne frivillige sygedagpengeforsikring her.

Det kan altså være meget afgørende for retten til både dagpenge og sygedagpenge, at der er udbetalt løn til en ansat ægtefælle / samlever.

Af Niels Henrik Kjær Lassen, A-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.