22. august 2012

Vigtigt at betale løn til din ansatte ægtefælle eller samlever

Driver du virksomhed i selskabsform, betaler du sikkert løn til både dig selv og til din evt. ansatte ægtefælle / samlever. Men driver du en enkeltmandsvirksomhed, har I måske bare virksomhedens resultat som jeres indkomst og udbetaler ikke en direkte løn til jer selv. Det kan give problemer.

Dagpenge fra a-kassen
I a-kassen er det ikke kun ejeren af virksomheden, der betragtes som selvstændig. Det gør en ansat ægtefælle typisk også. Du kan læse mere om ansatte ægtefæller her.
For en selvstændig beregnes dagpengene ud fra virksomhedens resultat. Typisk ud fra de 2 bedste regnskabsår ud af de seneste 5 afsluttede. Har du, som ejer af virksomheden, din ægtefælle ansat, deles virksomhedens resultat ligeligt imellem jer. Læs mere om beregningsreglerne for selvstændige her.
En ansat samlever betragtes derimod som lønmodtager. En lønmodtager skal altid have beregnet dagpengene ud fra lønindtægten.

Sygedagpenge fra kommunen
I forhold til kommunen, er det kun ejeren af virksomheden, der betragtes som selvstændig. En evt. ansat ægtefælle eller samlever betragtes altså som lønmodtager.
For en lønmodtager beregnes sygedagpengene ud fra lønnen. Har lønmodtageren ikke fået løn for sit arbejde, har vedkommende heller ikke ret til sygedagpenge.
For en selvstændig beregnes sygedagpengene ud fra virksomhedens resultat i det seneste hele afsluttede årsregnskab. Det kan ofte være en god idé for en selvstændig at have tegnet en frivillig forsikring for at sikre sig retten til sygedagpenge, uanset virksomhedens resultat. Læs mere om denne frivillige sygedagpengeforsikring her.

Det kan altså være meget afgørende for retten til både dagpenge og sygedagpenge, at der er udbetalt løn til en ansat ægtefælle / samlever.

Af Niels Henrik Kjær Lassen, A-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

21. august 2012

Efterlønsfristen nærmer sig

I april blev det muligt at sige ja til at få sin efterløn udbetalt. Muligheden udløber 1. oktober. Få hjælp til beslutningen her!

Det var som første udsalgsdag, da dørene for at få sin efterløn udbetalt skattefrit blev slået op 2. april. Flere end 11.000 af Kristelig A-kasses kunder bad alene denne dag om at komme ud af efterlønsordningen og få deres penge udbetalt.

Som det ser ud nu, har 50.264 af Kristelig A-kasses kunder bedt om at få deres efterløn udbetalt. I kroner og øre svarer det til 1.788.175.000 kroner. Altså næsten to milliarder kroner.

Der er i alt 105.000 af Kristelig Fagbevægelses kunder, som har betalt til efterlønsordningen, og som derfor skal tage stilling til, om de vil ud af ordningen eller blive i den.

Træf en velovervejet beslutning
Hvis du vil blive i ordningen, skal du ikke foretage dig noget, vil du ud af den og have dine indbetalinger udbetalt skattefrit, kan du vente med at afgøre indtil 1. oktober. Du har altså stadig lidt tid at beslutte dig i.
- Du har god tid til at tænke over det, snakke med dine nærmeste og søge råd hos fx din bank. Jeg vil advare mod at træffe en forhastet beslutning, for har du først meldt dig ud af efterlønsordningen, kan du ikke komme ind i den igen, siger forretningskonsulent i Kristelig A-kasse Tove F. Mathiasen.

Bliv klædt på til at træffe den rigtige beslutning. Læs mere i vores vejledning om udbetaling af efterlønnen.

Ove Klausen, kommunikationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

17. august 2012

Ny og endnu bedre pensionstilbud til dig som kunde

Pension For Selvstændige (PFS) tilbyder nu en endnu bedre pensionsordning til Krifa Erhvervs kunder.

En pensionsordning, hvor omkostninger er sat yderligere ned, hvor priserne er blevet op til 41 % billigere, hvor der stadig kan investeres i aktier og obligationer uden risiko for at miste sine penge, og ikke mindst væsentlig færre krav til helbredsoplysninger.

Er du allerede kunde har du selvfølgelig fået de nye, forbedrede vilkår.

Den nye Flex-ordning sikrer dig:
  • Livsforsikring ved død: En skattefri engangsudbetaling til de efterladte på 300.000 - 1,5 mio. kr. Ved ægtefælle/samlevers død udbetales 50.000 eller 100.000 kr.
  • Kritisk sygdomsdækning: En skattefri engangsudbetaling ved kritisk sygdom på 150.000 - 450.000 kr.
  • Invalidesum: En skattefri engangsudbetaling på 150.000 eller 300.000 kr. ved stedsevarende nedsættelse af erhvervsevne med 50%.
  • Tab af erhvervsevne: En årlig, skattepligtig udbetaling fra 100.000 kr. og op til maksimalt 80% af indkomsten ved nedsættelse af erhvervsevne med mindst 50 %. Udbetales månedligt efter 3 måneder.
  • Sundhedssikring: En dækning af behandlingsudgifter på klinik eller privathospital på op til 1,5 mio. kr. om året, 5 kiropraktorbehandlinger mv.
  • Pensionsordning: En pensionsopsparing på kapital-, rate- eller livrentebasis. Eventuelt tilknyttet garanti ved opnået pensionsalder mod negativ forrentning - også når der investeres i aktier og obligationer.
Det kan tit være svært at skulle afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, når man skal oprette en pensionsordning. Hos PFS bliver du som udgangspunkt kun spurgt ét år tilbage med hensyn til helbredet. Ønsker du særlig høje forsikringsdækninger, skal du dog afgive yderligere helbredsoplysninger.

Som selvstændig er det vigtigt at være sikret rigtigt og spare nok op. Lønmodtagere har typisk automatisk en pensionsordning via deres ansætteslse, men du har ansvaret for at sikre dig selv og din familie.

Bliv kontaktet af PFS
Er du sikret godt nok, hvis du bliver uarbejdsdygtig eller ramt af en kritisk sygdom? Hvordan er dine efterladte stillet, hvis du dør? Er din pensionsopsparing god nok - og tilstrækkelig?

Disse spørgsmål og flere andre kan du få besvaret ved et pensionsmøde med en af de særligt udvalgte PFS-rådgivere, der samtidig er specialister i at løse selvstændiges pensionsbehov. Tag kontakt til PFS via dette link.

Fakta om PFS
PFS er oprettet som en fond i 1990 af Håndværksrådet, Dansk VVS samt Dansk Byggeri.

Fondens formål er alene at tilbyde forsikrings- og pensionsordninger til sine kunder på markedets bedste vilkår. Det sikres ved, at PFS kontinuerligt følger med i markedet og med mellemrum udliciterer pensionsordningen.

PFS har ingen aktionærer, der skal have udbytte. Alt overskud går tilbage til kunderne i form af bonus eller bruges til at holde kommende års forsikringspræmier nede.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar » Læs mere…