21. marts 2012

Driv ”grænseoverskridende” virksomhed i Sverige

Drift af selvstændig virksomhed inden for EØS-området er et oplagt potientale for selvstændige erhvervsdrivende.

Som eksempel har den svenske regering siden juli 2009 skabt en markant stigning i efterspørgsel af både hjemmeservice- og håndværkerydelser med iværksættelsen af både hjemmeservice- og boligforbedringsordninger, de såkaldte ROT- og RUT-avdraget.
Ordningerne går ud på, at der gives fradrag efter de gældende svenske regler for at få udført opgaver inden for såvel hjemmeservice som ved forbedringer af den private bolig.

På disse hjemmesider har du mulighed for at læse mere om den svenske ordning:

RUT- och ROT-arbete
Exempel på hushållsarbete
Skattereduktion för husarbete

På grund af arbejdskraftens fri bevægelighed i EU vil det være en oplagt mulighed, også for små og mellemstore danske virksomheder, at overveje at give sig i kast med deltagelse i den svenske boligforbedrings boom og hjemmeserviceordning.

Tag en snak med SKAT om, hvordan du forholder dig ved drift af selvstændig virksomhed i et andet EØS-land, f.eks. i Sverige.

Skulle du støde på problemer i forbindelse med dit ønske om drift af selvstændig virksomhed i Sverige, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du har også mulighed for at gøre brug af en gratis facilitet, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed for hvert enkelt lands EU-borgere omkring spørgsmål om det indre marked og varernes og arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU grænser.

Læs her:
Europakommissionen - SOLVIT 
National SOLVIT centres

Øvrige nyttige links:
Servicedirektivet gør det lettere for dig at drive virksomhed
Kvikskranker

A-kassemedlemskab og udland
Hovedreglen er, at du ved drift af selvstændig virksomhed i et andet EU-land skal være a-kasseforsikret i beskæftigelseslandet. Men der er undtagelser, f.eks. hvis du ikke forventer at drive selvstændig virksomhed i over 24 måneder i et andet EU land. I så fald har du mulighed for at bevare dit a-kasse-medlemskab hos os.

Du er velkommen til at ringe til os på 7227 7800, hvis du har spørgsmål.

Flemming Østergaard, specialkonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.