10. februar 2012

Din omsætning har afgørende betydning for din ret til dagpenge

Din omsætning har betydning for, om du kan få dagpenge, hvis du en dag lukker din virksomhed. Det er ikke nok, at du arbejder i døgndrift, hvis arbejdet ikke medfører en indtægt.

Et medlemskab af en a-kasse er en forsikring imod tab af indtægt i en ledighedsperiode. Ligesom enhver anden forsikring har den nogle betingelser, der skal opfyldes. Én af disse betingelser er, at du skal have opfyldt et arbejdskrav på et års fuldtidsarbejde.

Arbejdskravet kan opfyldes enten med lønarbejde eller med drift af selvstændig virksomhed.
Arbejdskravet skal opfyldes inden for de seneste 3 år.
Kun arbejde udført i en medlemsperiode kan medregnes.

Drift i væsentligt omfang
Lønarbejde kan medregnes time for time, uanset hvor mange eller hvor få timer du har arbejdet pr. uge.
Arbejdskravet kan opfyldes med lønarbejde i 1924 timer (52 uger a 37 timer).

Arbejde i din selvstændige virksomhed kan alene medregnes, hvis du har arbejdet på fuld tid. Begrebet "fuld tid" betyder, at dit arbejde i den selvstændige virksomhed skal svare til et lønarbejde på mere end 30 timer pr. uge. Vi kalder det ”drift i væsentligt omfang”.
Arbejdskravet kan opfyldes med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger.

Du kan også kombinere beskæftigelsen med f.eks. 26 ugers drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang og så 962 timers lønarbejde (26 uger a 37 timer). Du kan dog ikke medregne begge typer beskæftigelse fra samme uge.

Hvad tæller som arbejde i din selvstændige virksomhed
For at din beskæftigelse i virksomheden overhovedet kan betragtes som værende arbejde, er det afgørende, at der følger en indtægt med.
Opgaver af administrativ art, som ikke medfører en indtægt, kan også medregnes, men skal stå i rimeligt forhold til de indtægtsgivende aktiviteter. De indtægtsgivende aktiviteter skal udgøre den største del af virksomhedens samlede aktiviteter.

Det er omsætningen i virksomheden, der fortæller noget om de indtægtsgivende aktiviteter. For at kunne vurdere omfanget af de indtægtsgivende aktiviteter, sammenholder vi omsætningen med prisen på dine produkter eller service ydelser.

Eksempel 1
Yder din virksomhed konsulentbistand på timebasis, vil en omsætning på 1,2 mio. kr. til en faktureret timepris på 600,- kr. svare til en indtægtsgivende aktivitet på 2000 timer.
Dertil kommer administrative opgaver. Disse kan medregnes i et rimeligt omfang. En tommelfingerregel er, at de administrative opgaver kan medregnes ca. 1 til 2. Altså 1 times administrativt arbejde for hver 2 timers indtægtsgivende arbejde. Med gode argumenter kan man godt forsvare at tage flere administrative timer med, men aldrig flere end de indtægtsgivende timer.
I alt kan vi således sige, at der er ca. 3000 timers arbejde i virksomheden i det pågældende år.

Eksempel 2

Har du en butik, vil du som oftest have en fast åbningstid. Åbningstiden i sig selv er dog ikke nødvendigvis lig med arbejdstid.
Er det f.eks. en skobutik med en omsætning på 1 mio. kr., og gennemsnitsprisen på et par sko er 400,-kr., så er der solgt ca. 2500 sko på et år. En ekspedition tager ca ½ time pr. købende kunde, når der både skal vejledes og tages imod betaling. Altså er der 1250 timers indtægtsgivende aktivitet i butikken det pågældende år.
Ekspedition af kunder, der ikke køber noget, er ikke indtægtsgivende aktivitet, men kan dog medregnes som administrativt arbejde. Her vil vi kunne argumentere for, at der er forholdsvis meget administrativt arbejde i forhold til de indtægtsgivende aktiviteter, da det må forventes, at der kommer en del kunder ind i butikken, som ikke køber noget.
Med 1250 timers indtægtsgivende aktivitet, kan der medtages f.eks. 1000 timers administrativt arbejde. I alt altså 2250 timers arbejde i det pågældende år.

Eksempel 3
Er det en produktionsvirksomhed, du har, så går der mange timers arbejde både med at fremstille produkterne og med at få dem solgt. Produktets pris er jo et udtryk for prisen på råvarer og fremstillingsomkostninger, bl.a. tidsforbruget på fremstillingen plus virksomhedens avance.
Men det er reelt kun de produkter, der bliver solgt, der medfører en indtægt. Det er således kun den tid, der er gået med at fremstille de solgte produkter, der er en indtægtsgivende aktivitet. Den tid, der bruges på at fremstille til lager, kan reelt ikke medregnes som indtægtsgivende aktivitet, hvis produkterne aldrig bliver solgt.

Konkret vurdering
Det er din personlige beskæftigelse i virksomheden, vi skal have vurderet. Vi tager derfor også højde for, hvor mange andre personer der er beskæftiget i virksomheden, og hvad deres arbejdstid og arbejdsopgaver udgør.

Det enkelte år vurderes også i forhold til tidligere år. Flere års gode resultater i virksomheden ødelægges altså ikke af, at du rammer et dårligt år.

Men pas på
Hvis du f.eks. er nystartet og ikke kan få rigtig gang i din virksomhed, skal du passe ekstra på. Nogle gange ser vi, at en iværksætter har været alt for tålmodig alt for længe i håb om at få skabt en udvikling/omsætning. Det kan i sidste ende betyde, at der ikke kan opnås ret til dagpenge.

OBS
Driver du virksomhed i selskabsform, er det normalt, at du udbetaler løn til dig selv. Denne løn kan dog ikke tages som udtryk for dine arbejdstimer. Det er stadig virksomhedens samlede aktiviteter, vi kigger på.
Er du medarbejdende ægtefælle, er det igen normalt, at du får en løn fra virksomheden. Men også her betragtes du som selvstændig, og din lønseddel kan heller ikke her tages som udtryk for din beskæftigelse.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv

3 kommentarer:

8. marts 2012 kl. 09.47 Lene Wøhlk

Det er så ærgerligt at Danmark ikke gør mere for selvstændige - og folk der gerne vil igang og klare sig selv. Jeg arbejder som Freelance jobkonsulent, og skal selv betale mine feriepenge, pensioner og forsikringer ud af det jeg tjener, så jeg får i forvejen ikke noget "forærende" som f.eks. almindelige lønmodtagere. Og på trods af at jeg endnu ikke har haft brug for dagpengene (håber heller ikke at jeg kommer til), så skal jeg "slås" for min ret til disse hvis jeg en dag står med ledigheden- også selvom jeg betaler det samme som en lønmodtager til a-kassen, og derudover har en nedsat dagpengeperiode - også i modsætning til alm.lønmodtagere. Som sagt arbejder jeg som jobkonsulent, og oplever at rigtig mange mennesker har gode ideer til at blive selvstændig, kunne klare sig selv, og derudover "risikere" at skabe arbejdspladser - men med det system vi har idag, så er der ikke meget hjælp at hente. Her mener jeg jo, at det i et eller andet omfang måtte være muligt, at få suppleret sin indtægt, når man vil starte selvstændigt - reglen siger jo at det tager næsten 2 år at få virksomheden igang - så er jeg sikker på at mange gode arbejdspladser vil kunne skabes, og at flere turde gå igang med at være proaktive, istedet for at "sidde derhjemme og vente" (undskyld - ved godt at ikke alle gør det). Jeg beskylder ikke A-kassen for ikke at gøre hvad de kan - det er jo ikke dem der har lavet reglerne. Jeg vil bare kommentere denne artikel, da jeg møder mange borgere der gerne VIL - men ikke TØR pga. systemet - og det er super ærgerligt.

8. marts 2012 kl. 10.08 Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv

Tak for din kommentar Lene. Dejligt at vide, at der er nogle der faktisk læser det vi skriver, men så sandelig også, at man har lyst til at kommentere det. Tak for det.

Det er rigtig hvad du skriver, at det ikke er A-kassen der laver reglerne. Vi forsøger dog at øve politisk indflydelse på dem.

Et af de emner vi drøfter i øjeblikket er, om vi skal foreslå genindførelsen af iværksætter støtten.
Tidligere var det jo sådan, at en der havde været ledig i mere end 5 måneder, kunne få nedsatte dagpenge udbetalt i en periode, hvor man forsøgte at få startet egen virksomhed.

Finanskrisen kan godt gøre det attraktivt at få dette genindført. Det kan være med til at sætte gang i beskæftigelsen igen, til gavn for hele samfundet.
Men bagsiden er jo, at det hurtigt kan komme til at virke som et driftstilskud til virksomheden.

Hvordan vil det se ud for dig, hvis du skulle konkurrerer imod en anden virksomhed på disse vilkår?

8. marts 2012 kl. 11.57 Lene Wøhlk

Som udgangspunkt mener jeg at det vil være godt med genindførelse af iværksætter støtten. Som jeg skrev, har jeg mødt mange der har super gode ideer, og det vil sætte gang i hjulene i Danmark, hvis flere turde komme i gang, med økonomisk hjælp.

Den bagside der kan være, at det kan virke som et drifttilskud, giver jeg dig ret i, men må umiddelbart kunne forebygges, ved at der i forbindelse med støtten, bliver ret og pligt til, at man f.eks. skal fremlægge regnskab og få hjælp til dette.

Derudover mener jeg at der allerede ved ønsket om iværksætter støtten, skal tilbydes hjælp og vejledning og "kritisk" vurdering af, hvor realistiske både budgetter og planer er, samt for hvornår virksomheden er selvkørende. Jeg mener ikke at det skal være en "sovepude".

Iværksætter støtten er jo også kun en lille del af de ting jeg skriver om. Der er mange andre områder hvor jeg mener at man står ringere som selvstændig end som lønmodtager.

Personligt vil jeg ikke have nogle problemer med at konkurrerer imod en virksomhed som har fået iværksætter støtte, forudsat, at der kommer regler og krav til hvordan man kan få den, og hvem der skal have den. Det skal være realistisk og målbart, at de gør en forskel - både for sig selv og for samfundet.

Men det ville være en start. Håber at de inde på Borgen er lydhører for jeres forslag.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.