21. februar 2012

Gratis fyraftensmøde om efterløn og pension


Fyraftensmødet er todelt, og du er velkommen til at fravælge den ene del. Dels vil vi til mødet tale om pensionsordning, dels vil vi tale om efterløn i relation til selvstændig virksomhed. Her kommer vi ind på emner som f.eks. efterlønssats, efterlønsbevis, udtræden af virksomhed, som videreføres af andre, og ikke mindst den beslutning, som alle efterlønsbidrags-betalere står over for nu: Skal jeg vælge at få bidraget udbetalt?

Pensionsordning
I første del af mødet får vi besøg af Pension For Selvstændige (PFS) - læs evt. mere om PFS i tidligere artikel her på bloggen. Temaet for denne del er følgende spørgsmål: "Hvorfor bør man som selvstændig tegne en pensionsordning?"

Som kunde i en a-kasse er du sikret ved arbejdsløshed. Spørgsmålet er, hvordan det ser ud, hvis du bliver syg eller dør, eller hvordan din pensionisttilværelse ser ud økonomisk. Du har selvfølgelig dit firma, men kan det sælges og kan et eventuelt salgsprovenu betale for din pensionisttilværelse?

Efterløn
I marts måned får alle kunder, som betaler efterlønsbidrag, brev fra os. Vi vil til mødet forklare, hvilken beslutning du står over for. Valget er dit, men vi hjælper dig til en forståelse for, hvilket grundlag du skal tage beslutningen udfra.

I denne del af mødet taler vi også mere generelt om efterløn for selvstændige, herunder begreber som efterlønsbevis, arbejdskrav, efterlønssats, skattefri præmie, pensionens betydning for udbetalingen og regler for udtræden af virksomhed, som videreføres.

Tid og sted
Fyraftensmøderne finder sted fra kl. 16.30 til 19.15 på følgende adresser:
 • 12. marts 2012: Kristelig Fagbevægelse, Merkurvej 21, 6000 Kolding. Tilmelding
 • 13. marts 2012: Kristelig Fagbevægelse, Gasværksvej 4,2, 9000 Aalborg. Mødet i Aalborg er aflyst pga. for få tilmeldte.
 • 20. marts 2012: Kristelig Fagbevægelse, Sintrupvej 71, 8220 Brabrand. Tilmelding
 • 21. marts 2012: Finanscentret, Hovedvejen 107, 2600 Glostrup. Tilmelding
Program
Her er programmet i overskrifter:
 • Kl. 16.30 til 16.45: Velkomst ved Krifa Erhverv
 • Kl. 16.45 til 17.30: Pensionsordning ved PFS
 • Kl. 17.30 til 18.00: Pause med sandwich, sodavand og networking
 • Kl. 18.00 til 19.15: Efterløn ved Krifa Erhverv
 • Kl. 19.15: Tak for i aften - her får du mulighed for at stille egne spørgsmål til underviserne og evt. tid til mere networking
Tilmelding
Tag gerne en gæst med. Det er gratis for både dig og din gæst. Tilmelding sker via linket ved de enkelte datoer ovenfor. Tryk "Tilmeld" og brug herefter NemID. Hvis du har gæst med, så tryk på "Tilføj ven". Tryk herefter på "Send" og du er tilmeldt mødet.

Tilmelding op til 2 dage før fyraftensmødet efter først til mølle-princippet.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
10 kommentarer » Læs mere…

10. februar 2012

Din omsætning har afgørende betydning for din ret til dagpenge

Din omsætning har betydning for, om du kan få dagpenge, hvis du en dag lukker din virksomhed. Det er ikke nok, at du arbejder i døgndrift, hvis arbejdet ikke medfører en indtægt.

Et medlemskab af en a-kasse er en forsikring imod tab af indtægt i en ledighedsperiode. Ligesom enhver anden forsikring har den nogle betingelser, der skal opfyldes. Én af disse betingelser er, at du skal have opfyldt et arbejdskrav på et års fuldtidsarbejde.

Arbejdskravet kan opfyldes enten med lønarbejde eller med drift af selvstændig virksomhed.
Arbejdskravet skal opfyldes inden for de seneste 3 år.
Kun arbejde udført i en medlemsperiode kan medregnes.

Drift i væsentligt omfang
Lønarbejde kan medregnes time for time, uanset hvor mange eller hvor få timer du har arbejdet pr. uge.
Arbejdskravet kan opfyldes med lønarbejde i 1924 timer (52 uger a 37 timer).

Arbejde i din selvstændige virksomhed kan alene medregnes, hvis du har arbejdet på fuld tid. Begrebet "fuld tid" betyder, at dit arbejde i den selvstændige virksomhed skal svare til et lønarbejde på mere end 30 timer pr. uge. Vi kalder det ”drift i væsentligt omfang”.
Arbejdskravet kan opfyldes med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger.

Du kan også kombinere beskæftigelsen med f.eks. 26 ugers drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang og så 962 timers lønarbejde (26 uger a 37 timer). Du kan dog ikke medregne begge typer beskæftigelse fra samme uge.

Hvad tæller som arbejde i din selvstændige virksomhed
For at din beskæftigelse i virksomheden overhovedet kan betragtes som værende arbejde, er det afgørende, at der følger en indtægt med.
Opgaver af administrativ art, som ikke medfører en indtægt, kan også medregnes, men skal stå i rimeligt forhold til de indtægtsgivende aktiviteter. De indtægtsgivende aktiviteter skal udgøre den største del af virksomhedens samlede aktiviteter.

Det er omsætningen i virksomheden, der fortæller noget om de indtægtsgivende aktiviteter. For at kunne vurdere omfanget af de indtægtsgivende aktiviteter, sammenholder vi omsætningen med prisen på dine produkter eller service ydelser.

Eksempel 1
Yder din virksomhed konsulentbistand på timebasis, vil en omsætning på 1,2 mio. kr. til en faktureret timepris på 600,- kr. svare til en indtægtsgivende aktivitet på 2000 timer.
Dertil kommer administrative opgaver. Disse kan medregnes i et rimeligt omfang. En tommelfingerregel er, at de administrative opgaver kan medregnes ca. 1 til 2. Altså 1 times administrativt arbejde for hver 2 timers indtægtsgivende arbejde. Med gode argumenter kan man godt forsvare at tage flere administrative timer med, men aldrig flere end de indtægtsgivende timer.
I alt kan vi således sige, at der er ca. 3000 timers arbejde i virksomheden i det pågældende år.

Eksempel 2

Har du en butik, vil du som oftest have en fast åbningstid. Åbningstiden i sig selv er dog ikke nødvendigvis lig med arbejdstid.
Er det f.eks. en skobutik med en omsætning på 1 mio. kr., og gennemsnitsprisen på et par sko er 400,-kr., så er der solgt ca. 2500 sko på et år. En ekspedition tager ca ½ time pr. købende kunde, når der både skal vejledes og tages imod betaling. Altså er der 1250 timers indtægtsgivende aktivitet i butikken det pågældende år.
Ekspedition af kunder, der ikke køber noget, er ikke indtægtsgivende aktivitet, men kan dog medregnes som administrativt arbejde. Her vil vi kunne argumentere for, at der er forholdsvis meget administrativt arbejde i forhold til de indtægtsgivende aktiviteter, da det må forventes, at der kommer en del kunder ind i butikken, som ikke køber noget.
Med 1250 timers indtægtsgivende aktivitet, kan der medtages f.eks. 1000 timers administrativt arbejde. I alt altså 2250 timers arbejde i det pågældende år.

Eksempel 3
Er det en produktionsvirksomhed, du har, så går der mange timers arbejde både med at fremstille produkterne og med at få dem solgt. Produktets pris er jo et udtryk for prisen på råvarer og fremstillingsomkostninger, bl.a. tidsforbruget på fremstillingen plus virksomhedens avance.
Men det er reelt kun de produkter, der bliver solgt, der medfører en indtægt. Det er således kun den tid, der er gået med at fremstille de solgte produkter, der er en indtægtsgivende aktivitet. Den tid, der bruges på at fremstille til lager, kan reelt ikke medregnes som indtægtsgivende aktivitet, hvis produkterne aldrig bliver solgt.

Konkret vurdering
Det er din personlige beskæftigelse i virksomheden, vi skal have vurderet. Vi tager derfor også højde for, hvor mange andre personer der er beskæftiget i virksomheden, og hvad deres arbejdstid og arbejdsopgaver udgør.

Det enkelte år vurderes også i forhold til tidligere år. Flere års gode resultater i virksomheden ødelægges altså ikke af, at du rammer et dårligt år.

Men pas på
Hvis du f.eks. er nystartet og ikke kan få rigtig gang i din virksomhed, skal du passe ekstra på. Nogle gange ser vi, at en iværksætter har været alt for tålmodig alt for længe i håb om at få skabt en udvikling/omsætning. Det kan i sidste ende betyde, at der ikke kan opnås ret til dagpenge.

OBS
Driver du virksomhed i selskabsform, er det normalt, at du udbetaler løn til dig selv. Denne løn kan dog ikke tages som udtryk for dine arbejdstimer. Det er stadig virksomhedens samlede aktiviteter, vi kigger på.
Er du medarbejdende ægtefælle, er det igen normalt, at du får en løn fra virksomheden. Men også her betragtes du som selvstændig, og din lønseddel kan heller ikke her tages som udtryk for din beskæftigelse.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv
3 kommentarer » Læs mere…

8. februar 2012

Hold os opdateret

Hos Krifa Erhverv ønsker vi at yde dig den bedste service. Det betyder blandt andet, at vi gerne vil svare hurtigt og præcist, når du henvender dig, hvad enten det er mundligt eller skriftligt. Vi har derfor brug for, at du altid holder os opdateret med dine personlige oplysninger.

Sådan gør du
Log ind på Krifa Erhverv Selvbetjening med dit NemID eller med din personlige Digital Signatur, og klik på fanebladet "Mine oplysninger". Her kan du se og rette din mailadresse og de telefonnumre, vi har registreret.

Hvis du flytter bopælsadresse, skal du melde flytning til Folkeregistret i den kommune, du flytter til.

Ret din stillingsbetegnelse
Krifa Erhverv ønsker desuden at have mulighed for at målrette vores information til bestemte faggrupper. Derfor er det også vigtigt, at vi har registret din korrekte stillingsbetegnelse. Når du logger på Krifa Erhverv Selvbetjening, kan du også se, hvilken stilling du står oprettet med.

Rigtig mange af vores kunder er oprettet med stillingsbetegnelser som "Selvstændig", "Indehaver" og "Ejer", som er meget brede betegnelser. Hvis dette er tilfældet for dig, beder vi dig rette stillingsbetegnelsen til f.eks. "Tømrermester", "Revisor", "Bilforhandler" eller lignende, så den omhandler dit fag.

På forhånd tak
.. for din hjælp med at holde os opdateret med dine personlige oplysninger, så vi kan give dig en god og målrettet service.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 7227 7800, eller til at skrive til os.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

7. februar 2012

Kom og oplev Chris MacDonald

Kristelig Fagbevægelse inviterer alle sine kunder til foredrag med Chris MacDonald. Emnet er "Mentalitet og motivation". Krifa Erhvervs kunder kan også deltage. Tag gerne en ven med.

Chris MacDonald kommer fra USA, men har boet i Danmark siden 1999. Han er cand.scient. i human fysiologi, og hans unikke evner til at formidle uden løftede pegefingre har gjort ham til en af de mest populære foredragsholdere i Danmark.

I dette foredrag vil Chris MacDonald præsentere dig for The Power of Attitude, så du kan sætte effektive mål og lægge strategier for, hvordan du når dem. Alle kan opnå markant bedre præstationer ved effektiv målsætning.

Tid og sted
Arrangementerne afholdes kl. 19-21 på følgende adresser:
 • 15. marts 2012: Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Århus C  - fuldtegnet -
 • 19. marts 2012: Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
 • 21. marts 2012: MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning
 • 18. april 2012: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
 • 23. april 2012: Næstvedhallerne, Rolighedsvej 20, 4700 Næstved
 • 21. maj 2012: Musikhuzet Bornholm, Store Torv 6, 3700 Rønne
 • 23. maj 2012: Københavns Kulturcenter, Drejervej 15-17, 2400 København NV
 • 31. maj 2012: Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vraa
Tilmelding og pris
Tilmelding sker i vores kursusdatabase. Pris 75,- kr. Tag en ven med gratis.

Tilmelding senest to dage før arrangementet efter først til mølle-princippet.

Der vil være mulighed for at købe forfriskninger - så husk kontanter.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
21 kommentarer » Læs mere…