4. december 2012

Dit kontingent 2013

Fra 1. januar 2013 skal du betale 445 kr. om måneden for at være forsikret i Krifa Erhverv.

Det betyder, at dit kontingent stiger med i alt 8 kr. og bliver på 1.335 kr. i kvartalet.
 
Men med 445 kr. om måneden for at være med i vores a-kasse har vi stadig en konkurrencedygtig pris, hvor vi kan holde kvaliteten i top. Og du kan stadig trække hele dit kontingent hos os fra i skat.

Sådan er priserne i 2013

Maria Laustsen, kontorelev, Krifa Erhverv

Skriv kommentar » Læs mere…

28. november 2012

Har du styr på APV på din virksomhed?

Arbejdspladsvurdering (APV) er lovpligtig på alle virksomheder med ansatte. Har du styr på APV på din virksomhed? Læs her om nogle af de hjælpeværktøjer, der findes til en APV. 

Under overskriften "Arbejdspladsvurdering - hvem, hvorfor, hvordan og hvornår" har Arbejdstilsynet sat fokus på APV.

I ovenstående artikel har Arbejdstilsynet linket til:
85 brancherettede APV-tjeklister, og
36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere.
Så der er gode muligheder for at få vejledning og hjælp - også til din virksomhed.

Vær også opmærksom på, at hjemmearbejdspladser kommer under reglerne om APV. Så hvis du har medarbejdere, der nogle gange arbejder hjemme, så skal du måske have lavet APV der også.

Arbejdsmiljøweb kan du få god vejledning om indretning af hjemmearbejdspladser.

Er du medlem i Kristelig Arbejdsgiverforening (KA), så hjælper de dig gerne med udarbejdelsen af APV. Er du ikke medlem endnu, synes jeg, du skal bruge lidt tid på at læse om de tilbud, de har dig som kunde i Krifa Erhverv. Læs om tilbuddene her: tilbud fra KA.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar » Læs mere…

27. november 2012

Opret akutjob og få op til 25.000 kr.


Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette et akutjob i din virksomhed og få op til 25.000 kr. kontant

Regeringen har indgået en aftale med både de offentlige og de private arbejdsgiveres organisationer om akutjob. Initiativet er målrettet ledige dagpengemodtagere, der højst har 3 måneder tilbage af deres dagpengeret.

I den forbindelse bevilges der op til 25.000 kr. til en særlig jobpræmie til de arbejdsgivere, der ansætter en ledig dagpengemodtager, der højst har 3 måneder tilbage af dagpengeretten. A-kassen udsteder en erklæring om, at den enkelte ledige er i målgruppen.

I Krifa Erhverv hilser vi alle tiltag, der kan medvirke til at få ledige jobsøgende i arbejde, velkommen. Derfor vil vi også opfordre dig som selvstændig erhvervsdrivende og som kunde i Krifa Erhverv til at overveje, om ansættelse af en dagpengemodtager, der står til snart at miste dagpengeretten, kunne være en mulighed for din virksomhed.

Mulighed for jobpræmie på 25.000 kr.
For at der er tale om et akutjob, skal ansættelsen være på ordinære vilkår og have en varighed på mindst 13 uger.

Du har som arbejdsgiver mulighed for at få en kontant jobpræmie efter at have haft en person ansat i et akutjob i 26 uger. Præmien udgør 12.500 kr., hvis ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 26 uger. Præmien er på 25.000 kroner, hvis ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 52 uger.

Det er en betingelse for at modtage jobpræmien, at den ledige er omfattet af målgruppen for akutjob. Derfor er det vigtigt, at du  i forbindelse med ansættelsen beder den ledige om en erklæring på, at vedkommende er i målgruppen. Erklæringen skal samtidig benyttes til at ansøge om jobpræmien.

Herudover skal følgende betingelser være opfyldt for at få ret til præmien:
 • Stillingen skal være opslået som akutjob på Jobnet
 • Den gennemsnitlige arbejdstid har været på mindst 32 timer om ugen
 • Den ledige har været ansat i stillingen
 • Ansættelsesforholdet har ikke været afbrudt
 • Ansættelsesforholdet er påbegyndt tidligst den 24. oktober 2012 og senest 1. juli 2013 


Du er velkommen til at skrive til os, eller ringe på 7227 7800, hvis du ønsker at vide mere.

Christian Borrisholt Steen, specialkonsulent, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

26. november 2012

Spiller din hjemmeside sammen med din virksomhed?

I vores digitale tidsalder spiller din virksomheds hjemmeside en større og mere betydningsfuld rolle, end den nogensinde har gjort før. Det er et af de primære værktøjer, du har til rådighed, når du vil profilere din virksomhed og give potentielle kunder et indblik i, hvilke værdier den sætter højest. Gün Üret, tidligere medarbejder i Krifa, giver her inspiration til en grundig gennemgang af din hjemmeside.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at 82 procent af befolkningen mellem 16 og 74 år bruger internettet til at søge information om produkter og ydelser, inden de beslutter sig for et køb. Du bør derfor ikke undervurdere vigtigheden af at have en præsentabel hjemmeside, der viser din virksomhed fra præcis den vinkel, du ønsker. Du kan have et produkt, der er dobbelt så godt som konkurrenternes, men hvis du ikke får det kommunikeret ud til din målgruppe, så kan det være ligegyldigt. Dette er især relevant online, hvor man ofte ikke er mere end to klik fra konkurrentens produkt.

Gør derfor dig selv en tjeneste og gå din hjemmeside igennem lige nu: Er skrivestilen og ordlyden i overensstemmelse med resten af jeres markedsføringsmateriale? Er designlinjen gennemgående, og er alle elementer i korrekte farver og proportioner?

Boost din bundlinje
Foruden at være et udstillingsvindue for din virksomhed bør formålet med din hjemmeside være at styrke bundlinjen. Det kan være, at du ønsker at forøge din omsætning ved at sælge dine varer online eller at samle tilladelser til en-til-en-markedsføring via nyhedsbrevslister eller sociale medier - populært også kaldet leadgenerering. Indholdet og de grafiske virkemidler skal komplementere formålet med din hjemmeside og understøtte konverteringen af en så stor procentdel af dine besøgende til kunder eller leads, som det er muligt.

Konverteringsoptimering er en hel videnskab i sig selv, men du bør absolut ikke undervurdere vigtigheden af dette. Hvis du kan hæve din konverteringsrate fra 2 % til 2,5 % på din webshop, giver det et løft i omsætningen på 25 %. Typisk er der mange lavt hængende frugter at plukke med små og simple ændringer, så det behøver ikke at koste alverden i tid og ressourcer.

Hvis du er helt grøn ud i optimeringen, så start med at skabe dig et overblik over den indgående trafik og de besøgendes adfærd. Det kan du f.eks. gøre ved hjælp af et værktøj som Google Analytics, der kan aflæse ethvert museklik, dine besøgende foretager sig. Analytics kan også bruges til at sætte mål op, så du kan se, hvor mange procent af dine besøgende der konverteres.

Tænk i brugervenlighed og brugeroplevelser
Smartphones er efterhånden blevet hvermandseje. Det samme er tablets, der kan fås i forskellige størrelser og modeller. Flere og flere mennesker surfer via deres håndholdte enhed, hvilket stiller nogle yderligere krav til din hjemmeside. Den skal kunne tilgås fra enheder, der har deres begrænsninger. F.eks. understøttes flash, der ofte bliver brugt interaktivt på hjemmesider, ikke af håndholdte enheder. Det skaber en dårlig brugervenlighed, hvis grafiske elementer eller funktioner på en side ikke vises korrekt, når de forsøges tilgået fra de nye platforme. Overvej derfor andre løsninger, der er mere brugervenlige end flash, og som virker, som de skal.

Udfordringen med håndholdte enheder bliver kun større i fremtiden, hvor computeren vil blive brugt mindre og mindre til internetsurfing. Trafikken fra håndholdte enheder derimod vil fortsat være stigende i takt med, at både tablets og smartphones bliver mere og mere udbredt. Tænk derfor i optimale brugeroplevelser, når du lægger nyt indhold på din hjemmeside. Sørg for at dit design er ”responsivt”, det vil sige, at det tilpasser sig platformen, det vises på, og hvor indholdet er tilpasset til forskellige skærmstørrelser. Avisen Børsens internettjeneste er en god case, der illustrerer problemstillingen. Den kan du læse mere om på version2.

Fakta om Gün Üret
Gün Üret er konsulent indenfor online markedsføring og brugervenligt design.

Få gratis gode råd og tips til at forbedre din hjemmeside i WIKI over online markedsføringsbegreber eller følg Escalate på Facebook.

Specielt til Krifa Erhvervs kunder giver Gün Üret resten af 2012 individuelle tips til at forbedre konverteringsraten på lige netop din virksomheds hjemmeside eller webshop. Kontakt Gün Üret via kontaktformularen på hjemmesiden eller ring i dag på 2834 5242. Det er naturligvis helt uforpligtende.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

17. oktober 2012

Film om VEU-godtgørelse

Som selvstændig har du mulighed for at tage på kursus og få udbetalt VEU-godtgørelse fra a-kassen for hver dag, du er afsted. Du kan altså blive klogere og sikre dig en indtægt imens. Vi har lavet en lille film om VEU-godtgørelse.Vigtigt om VEU-godtgørelse

 • Du skal ansøge os om VEU-godtgørelse senest 4 uger efter kursets sidste dag
 • Vi udbetaler op til 630 kr. pr. kursusdag, når skolen har bekræftet, at du har deltaget i kurset
 • Godtgørelsen udbetales til dig personligt med fradrag af skat, hvis du er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S. Hvis din virksomhed er et ApS eller A/S, eller hvis du er medhjælpende ægtefælle, udbetaler vi godtgørelsen til virksomheden uden fradrag af skat
Læs hvad vi tidligere har skrevet her på bloggen om VEU-godtgørelse.

Du er velkommen til at ringe på 7227 7800 eller til at skrive til os, hvis du vil vide mere om VEU-godtgørelse.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

16. oktober 2012

Værd at vide om arbejdsskade, når man er selvstændig

Lønmodtagere er automatisk omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Det er man typisk ikke som selvstændig, men risikoen for en arbejdsskade som selvstændig er jo den samme. Læs her mere om arbejdsskadeforsikring for selvstændige.

Inden skaden sker - forsikring
Som selvstændig skal man være opmærksom på at tegne en forsikring, der dækker ved egen ulykke eller/og erhvervssygdom. Læs her hvornår man er selvstændig efter arbejdsskadesikringsloven.

En ulykke er en skade, der opstår pludselig eller inden for fem dage. Her tegner man forsikring hos et privat forsikringsselskab, der udbyder denne type forsikringer. Det kunne f.eks. være NEM Forsikring, som vi, gennem Krifa Forsikring Agentur, har samarbejde med. Hvis du ønsker et tilbud på dette så udfyld "Få et tilbud".

En erhvervssygdom opstår efter længere tids arbejde. Her tilmelder man sig AES (Arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring). Denne forsikring administreres hos ATP og finansieres af Danmarks ca. 200.000 arbejdsgivere. Forsikringen kan tilmeldes via ATP´s hjemmeside.

Når skaden sker - anmeldelse
Ulykker eller erhvervssygdomme anmeldes hurtigst muligt. Kontakt Arbejdsskadestyrelsen for nærmere information så snart skaden er sket.

Behandling af sagen
Når Arbejdsskadestyrelsen modtager anmeldelsen, tager de stilling til, om skadelidte er forsikret. For yderligere information se her. Er skadelidte forsikret, undersøger Arbejdsskadestyrelsen, som i skadesager for lønmodtagere, om ulykken eller erhvervssygdommen kan anerkendes efter loven. Såfremt ulykken eller erhvervssygdommen anerkendes, vurderer Arbejdsskadestyrelsen, om der kan udbetales godtgørelse/erstatning.

Erstatning
Er ulykken eller lidelsen anerkendt, vurderer Arbejdsskadestyrelsen, om der kan udbetales godtgørelse for varige mén og erstatning for erhvervsevnetab. Méngraden vurderes ved hjælp af lægelige oplysninger efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Erhvervsevnetabserstatning er for varigt tab af erhvervsevne. I nogle tilfælde kan der tilkendes midlertidig erstatning, f.eks. hvis skadelidte tilkendes fleksjob. Endelig kan behandlingsudgifter under visse omstændigheder dækkes, f.eks. fysioterapibehandling eller medicin.

Hvad dækkes ikke efter arbejdsskadesikringsloven
Svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste dækkes ikke efter arbejdsskadesikringsloven. Det kan kun dækkes efter erstatningsansvarsloven og kræver således en ansvarlig skadevolder.

Hjælp til behandlingen af sagen
Sagen i Arbejdsskadestyrelsen kræver under normale omstændigheder ikke advokatbistand, men det vil en sag efter erstatningsansvarsloven derimod oftere gøre.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

12. oktober 2012

Nyt gratis iværksættermagasin er på gaden

På Iværk & Vækst mødte vi folkene bag det nye iværksættermagasin: Start Op Magasinet. Magasinet er stiftet i sommeren 2012, er gratis og udkommer elektronisk hver måned.

Ifølge Start Op Magasinets hjemmeside har magasinet 4000 unikke læsere, som selv er med til at bestemme indholdet. Magasinet skriver selv følgende om indholdet:

"Magasinet er fyldt med spændende læsning, inspiration og rådgivning til iværksættere, samt til virksomheder med vækstambitioner."

Du kan læse de tidligere magasiner og tilmelde dig mailmodtagelse af kommende magasiner på Start Op Magasinets hjemmeside.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

20. september 2012

Vind billetter til SK Aarhus

Som kunde i Krifa Erhverv kan du deltage i lodtrækning om fribilletter til SK Aarhus' hjemmekampe i efteråret 2012.

Krifa Erhverv er hovedsponsor for elitehåndboldklubben SK Aarhus, og vi har derfor mulighed for at udlodde fribilletter til klubbens hjemmekampe.

Sådan vinder du billetter
Er du kunde i Krifa Erhverv, og vil du være med i lodtrækningen om fribilletter til SK Aarhus' hjemmekampe, så send en mail til info@krifaerhverv.dk. Skriv, at du ønsker at vinde billetter til SK Aarhus.

Vi trækker lod til hver enkelt hjemmekamp, og du er med i lodtrækningen til alle hjemmekampe, når du har sendt os én mail. Vinderne får direkte besked.

Læs mere om SK Aarhus og Krifa Erhvervs sponsorat.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar » Læs mere…

14. september 2012

Det, vi synes om dig, er dit brand

Jeg har efterhånden mange gange hørt selvstændige spørge til, om Facebook er et interessant medie at kaste sig over, eller om det er spild af tid. Jeg har derfor bedt en af vores tidligere medarbejdere i Krifa Gün Üret om at beskrive mulighederne på Facebook. Indlægget er noget længere end normalt på vores blog, men til gengæld får du en gennemarbejdet beskrivelse af emnet.

Det, vi synes om dig, er dit brand
Ud fra et forretningsperspektiv er Facebook et pragtfuldt værktøj til at fastholde og udvikle din virksomheds kundegrundlag. Hvis mediet bruges rigtigt, og du formår at engagere dine følgere, kan en Facebook-side styrke dit brand på en måde, som traditionelle markedsføringskanaler har svært ved. I dette indlæg vil jeg komme med tips til, hvordan du får det maksimale ud af din indsats på Facebook.

Facebook er et privat socialt medie, og som erhvervsdrivende bliver du nødt til at respektere dette, hvis ikke du vil gøre skade på dit brand. Brugerne er på Facebook for at interagere med deres venner og bekendte, og sekundært for at tilmelde sig til begivenheder og associere sig med grupper, hvor der er et tilhørsforhold. Kun et fåtal af brugerne er på Facebook for at få et godt tilbud, så det vil skade mere, end det gavner, kun at poste gode tilbud og henvise til produkter via virksomhedens Facebook-side. Men du kan sagtens generere salg via Facebook uden at gøre dine følgere negativt stemte, men det bør dog ikke være den primære grund, til at din virksomhed er på Facebook. Det handler først og fremmest om at skabe relationer til nuværende og fremtidige kunder og gøre dem til loyale ambassadører både online og ude i byen. Foruden den uvurderlige ”word of mouth” markedsføring vil de forbedrede kunderelationer i det lange løb sørge for en stærkere bundlinje i kraft af en forbedret omsætning og reducerede udgifter til at opsøge potentielle kunder.

Gå i dialog med dine følgere
Inaktive følgere er intet værd. I mange tilfælde ser inaktive brugere overhovedet ikke dine opdateringer, da Facebook vurderer, at de er irrelevante for brugeren, selvom denne har klikket ”synes godt om”. Nyhedsstrømmen på dine følgeres startside viser nemlig ikke alle opdateringer, men kun dem fra de personer og grupper, de interagerer mest med. Aktivering af ens følgere er derfor essentielt, dels for at dine fremtidige opslag vil blive set, dels for at nå ud i brugerens netværk. Jo flere gange dit opslag bliver kommenteret eller delt, desto flere nyhedsstrømme vil det optræde i. Og det øger sandsynligheden for, at personer i brugerens netværk får det at se. Fans, som ikke engagerer sig på din Facebook-side, og enten kommenterer, deler eller synes godt om dine opslag, er derfor intet værd. Godt nok bidrager vedkommende med plus 1 til din sides samlede antal følgere, men dette tal er intet værd i sig selv.

Sådan skaber du aktivitet
Man må formode, at de brugere, der har synes godt om din Facebook side, har en interesse i det produkt, du forhandler, eller det behov, som du løser. Det mest nærliggende er derfor at gå i dialog vedrørende din virksomheds eksistensgrundlag. Forhandler du tøj, kan du poste billeder af nye kollektioner, eller spørge ind til brugernes tøjstil. Ejer du en italiensk restaurant, kan I passende have nogle samtaler om Italien, råvarer og madretter. Du kan også dele inspirerende citater, sjove anekdoter eller tips til at få det maksimale ud af dit produkt. Med en smule kreativ tænkning er mulighederne og samtaleemnerne uendelige. Få flere tips til at skabe aktivitet på Facebook her.

Flyselskabet SAS og Lakrids by Johan Bülow gør det rigtig godt på Facebook. Interaktionen er hurtig, og engagementet fra virksomhederne kan mærkes. De er nærværende, hvilket er et must.

Undersøgelser viser, at det, brugerne reagerer bedst på, er billeder og video, fremfor tekst eller opdateringer der henviser til andre sider med et link. Påfaldende er det derfor, at virksomheder kun i meget lille grad bruger videomediet aktivt over for deres følgere. For at få en højere feedback på dine indlæg kan det derfor være en god ide en gang imellem at indlejre en interessant video fra YouTube på din side. Du må frit bruge alle videoer, der er mærket med en ”Creative Commons” licens.

Konkurrencer på Facebook
En anden mulighed for at skabe aktivitet på din Facebook-sideer at lave en konkurrence for brugerne. Facebook har dog skærpet kravene til konkurrencer via Facebook, og det er i dag forbudt at lave konkurrencer, hvor brugerne enten skal tagge sig på et billede, kommentere eller dele et opslag/siden. Konkurrencer på Facebook skal i dag laves via en applikation, der enten er indbygget som et menupunkt på din Facebook side eller programmeret som en ”canvas”-applikation, som de typiske spilapplikationer på Facebook er. Applikationerne er forholdsvis nemme at implementere i din side, naturligvis afhængig af hvilken funktionalitet du ønsker. Typisk kan et simpelt design og et par spørgsmål gøre det ud for en konkurrence. Hvis du laver en konkurrence, skal du tydeligt gøre opmærksom på, at konkurrencen ikke er i samarbejde med Facebook.

Konkurrencer på Facebook kan også være en oplagt måde at få flere til at synes godt om ens side. Værdien af det kan dog være meget lav, i kraft af at konkurrencer altid tiltrækker mange deltagere, der ikke er en del af ens målgruppe, og ikke har en interesse i ens produkt. Mange brugere øjner blot en chance for at vinde og trykker synes godt om. I stedet for at bruge ressourcer til konkurrencer anbefaler jeg hellere at give en eksklusiv rabat til dine følgere. Rabatten kan f.eks. bestå af fri fragt, 5 procents nedslag i prisen eller en gratis e-bog, der adresserer et bestemt problem. På den måde skaber du også mersalg.

Hav en strategi for krisekommunikation
Hvis en negativ ytring fra en følger ikke bliver håndteret korrekt, kan det give langvarige skader på dit brand. Som eksempel kan nævnes Kony 2012-kampagnen, der ”skød tilbage” på stifteren af ”Invisible Children”, og mere aktuelt Telenor, der ikke tog hånd om kritik fra en bruger på Facebook. Klagen spredte sig viralt på det sociale medie, og mere end 20.000 brugere gav inden for kort tid klageren ret. Faktisk var tallet af folk, der syntes godt om kritikken, højere end antallet af folk, der syntes godt om Telenors Facebook-side.

Hvis der er et negativt opslag fra en følger, så gå i dialog med brugeren så hurtigt som muligt. Hvis du ikke har et svar på stående fod og bliver nødt til at undersøge sagen først, kommunikér da øjeblikkeligt ud, at du vil undersøge sagen og vende tilbage. At lade stå til mens man undersøger forholdet kan skabe en sneboldseffekt, så meld ud hurtigst muligt. Svar på en troværdig måde på alle kritikpunkter, brugeren måtte have, og acceptér, hvis det viser sig, at din virksomhed har fejlet. Vi er alle sammen kun mennesker, og der kan være en menneskelig fejl bag misforståelsen. Hvis brugeren klager i det åbne rum (på væggen af din side), hold da konflikten samme sted, i stedet for f.eks. at vende tilbage på brugerens e-mail. Det viser, at du ikke har noget at skjule, og at virksomheden drives på en åben og gennemsigtig måde.
Hvis du har fået mod på at igangsætte aktiviteter på Facebook eller ændre kursen af dit eksisterende initiativ, så vær opmærksom på, at Facebook i 2012 har lavet brandsiderne om. Timeline er nu standard for alle sider, og det stiller nogle nye krav til design og giver nogle nye funktioner, du aktivt kan bruge. Ændringerne kan du læse mere om her.

Fakta om Gün Üret
Gün Üret, konsulent inden for online markedsføring, brugervenligt design og konverteringsoptimering. Få gratis gode råd og tips til at forbedre din hjemmeside. Bliv klogere i vores WIKI over online markedsføringsbegreber.

Gün har tidligere skrevet et indlæg på vores blog, læs evt. Få mere trafik på din hjemmeside via Google.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

13. september 2012

Få rabat på benzin, diesel og meget mere!

Vi har indgået en aftale med Statoil. Du kan nu som kunde i Krifa Erhverv få 110 øre i rabat på diesel, 30 øre på benzin, 35 procent på bilvask og derudover flere andre rabatter.

På vores hjemmeside kan du se en samlet oversigt over rabatterne. Her finder du også link til tilmeldingen, som sker via vores "Selvbetjening". Du logger på "Selvbetjening" via dit private NemID.

Du vælger selv, hvor mange benzinkort du bestiller, og du kan bruge rabatten både ved kørsel for virksomheden og privat. Hvis du har ansatte, kan du også give dem benzinkort. Du bestemmer selv, om dine ansatte alene må bruge kortet ved kørsel for virksomheden eller også privat. Regningen vil under alle omstændigheder blive sendt samlet til din virksomhed.

Jeg håber, du oplever denne mulighed som relevant for dig og din virksomhed. Skriv gerne dine kommentarer her på bloggen.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

12. september 2012

Hvordan tegner du overenskomst, og hvilke fordele er der ved det.

Ønsker du at tegne overenskomst, kan det gøres på to måder. Enten ved at melde dig ind i en arbejdsgiverorganisation eller ved at indgå en aftale direkte med en fagforening.

Melder du dig ind i en arbejdsgiverorganisation, bliver du omfattet af hovedaftalen. Laver du en aftale direkte med en fagforening, kan du enten lave en lokal overenskomst, tilpasset din virksomhed, eller tiltræde hovedaftalen.


Hvad er en overenskomst?
Det danske arbejdsmarked er bygget op af regler, love og aftaler. Vi kan illustrere det ved denne pyramide.
I bunden har vi en del EU-lovgivning, og lige over den har vi vores danske love og regler. Det kan f.eks. være ferieloven, funktionærloven, virksomhedsoverdragelsesloven og mange flere. Der siges at være over 80 love, der regulere en lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet.
Men arbejdsmarkedet er også reguleret ved individuelle aftaler, som overenskomster og ansættelseskontrakter. De to øverste niveauer i pyramiden.
Et højereliggende lag kan ikke tilsidesætte de underliggende lag.

En overenskomst er således i bund og grund en aftale mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om, hvilke spilleregler der skal gælde imellem dem under hensyn til de øvrige love og regler, der gælder.

En overenskomst tager også stilling til forhold, som ikke er omfattet af lovgivning, f.eks. løn, arbejdstid, pension og retten til barns sygedag. Det gør vores ansættelseskontrakter også, men en overenskomst gør det på et mere overordnet niveau. Den er mere som en fleksibel ramme, som man kan bevæge sig indenfor.

Hvordan kan du tegne en overenskomst?
En overenskomst forhandles primært mellem en fagforening som repræsentant for arbejdstagerne og en arbejdsgiverorganisation som repræsentant for arbejdsgiverne: Hovedaftalen.

En arbejdsgiver kan dog også vælge at forhandle med en fagforening selv, altså uden at være repræsenteret af en arbejdsgiverorganisation: En lokalaftale.

En arbejdsgiver, der selv forhandler med fagforeningen, kan dog også vælge blot at tilslutte sig hovedaftalen. Dermed tager overenskomsten dog ikke særlige hensyn til virksomhedens individuelle behov.
En arbejdsgiver, der vælger at være medlem i en arbejdsgiverorganisation og dermed være omfattet af hovedaftalen, kan dog stadig vælge at lave en individuel forhandlet lokalaftale også.

Hvis du ønsker at tegne overenskomst med Kristelig Fagforening, kan du bare ringe til os, så formidler vi kontakten til den virksomhedskonsulent i fagforeningen, som du skal tale med.
Hvis du ønsker at være medlem i Kristelig Arbejdsgiverforening og dermed blive omfattet af hovedaftalen, kan du kontakte dem direkte fra www.kaf.dk.

Hvis du allerede er omfattet af en anden overenskomst og ønsker at skifte til en Krifa-overenskomst, bliver det straks meget sværere. Det er nemlig ikke så lige til at opsige en indgået overenskomst.
Kristelig Arbejdsgiverforening kan dog vejlede dig om dine muligheder. Så vi opfordrer dig til at kontakte dem.

Hvilke fordele får du ved at tegne en overenskomst?
Hvis du ikke har en overenskomst, skal du selv aftale alt med din(e) medarbejder(e) og skrive det i ansættelseskontrakten.
En overenskomst er udtømmende. Det vil sige, at der er taget stilling til ALT. Står det ikke i overenskomsten, har man ikke ret til det.
Overenskomsten gælder for hele virksomheden. Du sikrer dig således en forholdsvis ens aflønning af dine medarbejdere. Kontrakten kan så tage individuelle hensyn. Overenskomsten gælder i en årrække og forhandles kun ved udløb.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv
4 kommentarer » Læs mere…

10. september 2012

Fyraftensmøde om din hjemmeside

Krifa Erhverv inviterer vores kunder til et spændende fyraftensmøde med temaet "Vind eller forsvind på internettet". Kom og lær, hvordan du får din hjemmeside til at fungere helt optimalt. Det er gratis for dig at deltage, når du er kunde i Krifa Erhverv. Tag gerne en gæst med.

Vi har inviteret Søren Lindhardt fra firmaet GoMINIsite til at komme og fortælle om, hvordan du for alvor får gavn af din hjemmeside. Han vil fortælle om, hvordan du får din hjemmeside til at fungere "som tre nye medarbejdere", der
 • skaffer dig nye kunder 24 timer i døgnet
 • sælger, mens du sover eller holder fri
 • giver kunderne information og service, så de ser dig som potentiel leverandør
 • underholder dine kunder, så de kommer igen og igen
Søren vil til fyraftensmødet give dig viden, du tjener på:
 • sådan opbygger du din hjemmeside, så du får flere kunder
 • sådan behandler du dem, der lander på din hjemmeside
 • sådan kommer du gratis længst frem på Google
 • sådan får du nye kundeemner til at komme igen og igen
 • sådan laver du en hjemmeside, der skaber købelyst
 • sådan får du at vide, om din hjemmeside virker
Søren er en succesrig og dynamisk praktiker - ikke teoretiker - og vi forventer, at du går fra fyraftensmødet med nyt gå-på-mod og lyst til at arbejde videre med din hjemmeside.

Tid og sted
Aarhus .................... den 31. oktober 2012, kl. 19.00-21.30 - tilmelding her.
Brøndby ................. den 1. november 2012, kl. 17.00-19.30 - tilmelding her.
Kolding .................. den 14. november 2012, kl. 17.00-19.30 - tilmelding her.

Tilmelding
Tag gerne en gæst med. Det er gratis for både dig og din gæst. Tilmelding sker via linket ved de enkelte datoer ovenfor. Tryk "Tilmeld" og brug herefter NemID. Hvis du har gæst med, så tryk på "Tilføj ven". Tryk herefter på "Send" og du er tilmeldt mødet.

Tilmeldig skal ske senest to dage før arrangementet efter først-til-mølle princippet.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar » Læs mere…

Kom og oplev Peter Bredsdorff-Larsen


Som kunde i Krifa Erhverv kan du komme til et inspirerende foredrag med cheftræner Peter Bredsdorff-Larsen. Tag gerne en ven med. Det er Kristelig Fagbevægelse, der står for arrangementet, og også alle deres kunder er inviteret.

"Skab resultater med godt humør"
Peter Bredsdorff-Larsen er kendt for sin succes på den danske og internationale håndboldscene. Som cheftræner i Kolding-København og tidligere assisterende landstræner for herrelandsholdet kender han alt til, hvordan et team fungerer, når der skal præsteres på topniveau.

Med baggrund i mange års erfaring fra topidræt leverer Peter Bredsdorff-Larsen veloplagte bud på, hvad der gør en forskel, når et team skal levere toppræstationer.

Tid og sted
Arrangementerne afholdes kl. 19.00 - 21.00 i
Tilmelding
Pris for tilmelding er 50 kr. Invitér en ven med gratis.

Tilmelding sker via linket ved de enkelte datoer ovenfor. Tryk "Tilmeld" og brug herefter NemID. Hvis du har en ven med, så tryk på "Tilføj ven". Tryk herefter på "Send" og du er tilmeldt mødet.

Tilmelding op til 2 dage før fyraftensmødet efter først til mølle-princippet.

Der vil være mulighed for at købe forfriskninger - så husk kontanter.

Jette Klemmensen, eventkoordinator, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar » Læs mere…

22. august 2012

Vigtigt at betale løn til din ansatte ægtefælle eller samlever

Driver du virksomhed i selskabsform, betaler du sikkert løn til både dig selv og til din evt. ansatte ægtefælle / samlever. Men driver du en enkeltmandsvirksomhed, har I måske bare virksomhedens resultat som jeres indkomst og udbetaler ikke en direkte løn til jer selv. Det kan give problemer.

Dagpenge fra a-kassen
I a-kassen er det ikke kun ejeren af virksomheden, der betragtes som selvstændig. Det gør en ansat ægtefælle typisk også. Du kan læse mere om ansatte ægtefæller her.
For en selvstændig beregnes dagpengene ud fra virksomhedens resultat. Typisk ud fra de 2 bedste regnskabsår ud af de seneste 5 afsluttede. Har du, som ejer af virksomheden, din ægtefælle ansat, deles virksomhedens resultat ligeligt imellem jer. Læs mere om beregningsreglerne for selvstændige her.
En ansat samlever betragtes derimod som lønmodtager. En lønmodtager skal altid have beregnet dagpengene ud fra lønindtægten.

Sygedagpenge fra kommunen
I forhold til kommunen, er det kun ejeren af virksomheden, der betragtes som selvstændig. En evt. ansat ægtefælle eller samlever betragtes altså som lønmodtager.
For en lønmodtager beregnes sygedagpengene ud fra lønnen. Har lønmodtageren ikke fået løn for sit arbejde, har vedkommende heller ikke ret til sygedagpenge.
For en selvstændig beregnes sygedagpengene ud fra virksomhedens resultat i det seneste hele afsluttede årsregnskab. Det kan ofte være en god idé for en selvstændig at have tegnet en frivillig forsikring for at sikre sig retten til sygedagpenge, uanset virksomhedens resultat. Læs mere om denne frivillige sygedagpengeforsikring her.

Det kan altså være meget afgørende for retten til både dagpenge og sygedagpenge, at der er udbetalt løn til en ansat ægtefælle / samlever.

Af Niels Henrik Kjær Lassen, A-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

21. august 2012

Efterlønsfristen nærmer sig

I april blev det muligt at sige ja til at få sin efterløn udbetalt. Muligheden udløber 1. oktober. Få hjælp til beslutningen her!

Det var som første udsalgsdag, da dørene for at få sin efterløn udbetalt skattefrit blev slået op 2. april. Flere end 11.000 af Kristelig A-kasses kunder bad alene denne dag om at komme ud af efterlønsordningen og få deres penge udbetalt.

Som det ser ud nu, har 50.264 af Kristelig A-kasses kunder bedt om at få deres efterløn udbetalt. I kroner og øre svarer det til 1.788.175.000 kroner. Altså næsten to milliarder kroner.

Der er i alt 105.000 af Kristelig Fagbevægelses kunder, som har betalt til efterlønsordningen, og som derfor skal tage stilling til, om de vil ud af ordningen eller blive i den.

Træf en velovervejet beslutning
Hvis du vil blive i ordningen, skal du ikke foretage dig noget, vil du ud af den og have dine indbetalinger udbetalt skattefrit, kan du vente med at afgøre indtil 1. oktober. Du har altså stadig lidt tid at beslutte dig i.
- Du har god tid til at tænke over det, snakke med dine nærmeste og søge råd hos fx din bank. Jeg vil advare mod at træffe en forhastet beslutning, for har du først meldt dig ud af efterlønsordningen, kan du ikke komme ind i den igen, siger forretningskonsulent i Kristelig A-kasse Tove F. Mathiasen.

Bliv klædt på til at træffe den rigtige beslutning. Læs mere i vores vejledning om udbetaling af efterlønnen.

Ove Klausen, kommunikationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

17. august 2012

Ny og endnu bedre pensionstilbud til dig som kunde

Pension For Selvstændige (PFS) tilbyder nu en endnu bedre pensionsordning til Krifa Erhvervs kunder.

En pensionsordning, hvor omkostninger er sat yderligere ned, hvor priserne er blevet op til 41 % billigere, hvor der stadig kan investeres i aktier og obligationer uden risiko for at miste sine penge, og ikke mindst væsentlig færre krav til helbredsoplysninger.

Er du allerede kunde har du selvfølgelig fået de nye, forbedrede vilkår.

Den nye Flex-ordning sikrer dig:
 • Livsforsikring ved død: En skattefri engangsudbetaling til de efterladte på 300.000 - 1,5 mio. kr. Ved ægtefælle/samlevers død udbetales 50.000 eller 100.000 kr.
 • Kritisk sygdomsdækning: En skattefri engangsudbetaling ved kritisk sygdom på 150.000 - 450.000 kr.
 • Invalidesum: En skattefri engangsudbetaling på 150.000 eller 300.000 kr. ved stedsevarende nedsættelse af erhvervsevne med 50%.
 • Tab af erhvervsevne: En årlig, skattepligtig udbetaling fra 100.000 kr. og op til maksimalt 80% af indkomsten ved nedsættelse af erhvervsevne med mindst 50 %. Udbetales månedligt efter 3 måneder.
 • Sundhedssikring: En dækning af behandlingsudgifter på klinik eller privathospital på op til 1,5 mio. kr. om året, 5 kiropraktorbehandlinger mv.
 • Pensionsordning: En pensionsopsparing på kapital-, rate- eller livrentebasis. Eventuelt tilknyttet garanti ved opnået pensionsalder mod negativ forrentning - også når der investeres i aktier og obligationer.
Det kan tit være svært at skulle afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, når man skal oprette en pensionsordning. Hos PFS bliver du som udgangspunkt kun spurgt ét år tilbage med hensyn til helbredet. Ønsker du særlig høje forsikringsdækninger, skal du dog afgive yderligere helbredsoplysninger.

Som selvstændig er det vigtigt at være sikret rigtigt og spare nok op. Lønmodtagere har typisk automatisk en pensionsordning via deres ansætteslse, men du har ansvaret for at sikre dig selv og din familie.

Bliv kontaktet af PFS
Er du sikret godt nok, hvis du bliver uarbejdsdygtig eller ramt af en kritisk sygdom? Hvordan er dine efterladte stillet, hvis du dør? Er din pensionsopsparing god nok - og tilstrækkelig?

Disse spørgsmål og flere andre kan du få besvaret ved et pensionsmøde med en af de særligt udvalgte PFS-rådgivere, der samtidig er specialister i at løse selvstændiges pensionsbehov. Tag kontakt til PFS via dette link.

Fakta om PFS
PFS er oprettet som en fond i 1990 af Håndværksrådet, Dansk VVS samt Dansk Byggeri.

Fondens formål er alene at tilbyde forsikrings- og pensionsordninger til sine kunder på markedets bedste vilkår. Det sikres ved, at PFS kontinuerligt følger med i markedet og med mellemrum udliciterer pensionsordningen.

PFS har ingen aktionærer, der skal have udbytte. Alt overskud går tilbage til kunderne i form af bonus eller bruges til at holde kommende års forsikringspræmier nede.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar » Læs mere…

27. juli 2012

Ny folder fra NemRefusion om sygedagpenge

Som a-kasse beskæftiger vi os normalt ikke med sygedagpengereglerne. Det overlader vi til kommunerne. Vi modtager dog mange opkald, med spørgsmål om hvornår og hvordan man som selvstændig kan modtage sygedagpenge.

Her på bloggen har vi tidligere skrevet lidt om sygedagpengereglerne. Vi har også på vores hjemmeside en overordnet vejledning om, hvornår og hvordan man kan modtage sygedagpenge.

NemRefusion har nu udarbejdet en ny folder, der vejleder selvstændige om sygedagpenge. Denne folder giver en god vejledning om, hvordan man søger om sygedagpenge.
Du kan læse folderen her : Folder fra NemRefusion

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
2 kommentarer » Læs mere…

10. juli 2012

Hjælp til paragrafferne

Som selvstændig vil du af og til støde på udfordringer i forhold til dine ansatte, leverandører eller samarbejdspartnere. I sådanne situationer kan du få brug for hjælp og rådgivning fra nogen, som har "styr på paragrafferne". Som kunde i Krifa Erhverv har du forskellige muligheder for juridisk hjælp.

Dine ansatte
Skal du ansætte eller afskedige en medarbejder, eller vil du sikre dig, at arbejdsmiljøet og personalepolitikken på din virksomhed overholder gældende regler, skal du søge rådgivning hos en arbejdsgiver- eller brancheforening. Arbejdsgiverforeningen har styr på alt, som handler om ansættelsesretslige spørgsmål.

Som kunde i Krifa Erhverv kan vi henvise dig til Kristelig Arbejdsgiverforening, som har udarbejdet tre gode tilbud til dig. Læs om tilbuddene her.

Ansat i eget selskab
Er du ansat i dit eget selskab på almindelige lønmodtagervilkår, betragtes du alligevel som selvstændig - og kan ikke være medlem af en traditionel fagforening. Her kan vi i stedet henvise dig til JobogLiv, som kan tilbyde dig akut juridisk assistance, hvis du oplever udfordringer i din ansættelse. Du kan også vælge at tegne et abonnement hos JobogLiv for bare 89 kr. om måneden.

JobogLiv kan give dig den hjælp, som en traditionel fagforening tilbyder lønmodtagere. Læs om JobogLiv her.

Gratis juridisk hotline
Som kunde i Krifa Erhverv har du adgang til en gratis juridisk hotline hos Ret og Råd. På den kan du få svar på simple, juridiske spørgsmål, som vedrører din selvstændige virksomhed. For eksempel: Hvad gør jeg, når min leverandør ikke overholder vores aftale? Hvad skal min erhvervslejekontrakt indeholde?

Læs om vores Gratis juridisk hotline her.

Kontakt os ...
... hvis du er i tvivl om, hvor du skal søge hjælp og rådgivning. Ring på 7227 7800 eller skriv til os.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

21. juni 2012

Krifa Aarhus inviterer

Vi vil gerne fejre, at vi er flyttet ind i vores nye hus. Derfor åbner vi dørene til en række spændende arrangementer 13.-26. august, som du også kan blive en del af:

Foredrag
 • Tirsdag den 14. august: Steen Hildebrandt fortæller om ledelse. Arrangementet er for både ledere og medarbejdere. 
 • Onsdag den 15. august: Chris MacDonald fortæller om, hvordan vi bliver bedre til at leve livet.
 • Torsdag den 16. august: Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, giver sit bud på, hvordan idéen bliver til virkelighed, og hvordan fremtidens samfund og arbejdsmarked ser ud. 
 • Mandag den 20. august: Christina Hembo fra Christina Watches fortæller om, hvordan idéen blev til virkelighed.
 • Tirsdag den 21. august: Hans Engell fortæller om magtspillet i Danmark. Hvem bestemmer?
 • Onsdag den 22. august: Reimer Bo Christensen fortæller om et godt arbejdsliv uden stress og alarmklokker.
Alle foredrag foregår kl. 19-21 hos Krifa Aarhus, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N.

Fodboldfest hos AGF
Vi har 5.000 billetter til AGF - FC Nordsjælland 19. august kl. 17 - og du har mulighed for at vinde 2 billetter. Inden kampen holder vi en fest ved NRGi Park med musik, konkurrencer og spændende indslag.

Åbent Hus i Krifa Aarhus
Kig forbi vores nye flotte hus på Klokhøjen 4 den 25. august kl. 10-14. Alle er velkomne, og du må gerne tage din familie med. Tilmelding er ikke nødvendig.

HUSK tilmelding
Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på her.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

14. maj 2012

Fagforeningshjælp til ansatte ægtefæller

Som ansat ægtefælle bliver du som udgangspunkt betragtet som selvstændig erhvervsdrivende i forhold til a-kassen. Fagforeningen kan dog have et andet syn på sagen.

 • Ejer du ikke selv noget af virksomheden,
 • er du ansat på almindelige lønmodtagervilkår, med normal løn og
 • uden at være ansat i en højere lederstilling
så betragter fagforeningen dig som lønmodtager. Det betyder, at fagforeningen kan hjælpe og rådgive dig omkring din ansættelse.

Ønsker du at være medlem i fagforeningen, skal du bare lige ringe til os.

Du kan læse mere om at være ansat i din ægtefælles virksomhed her.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar » Læs mere…

11. maj 2012

Hold livsbalancen

Fleksibilitet i vores arbejdsliv er positivt, men det stiller samtidig store krav til vores evne til at sige til og fra, mener erhvervspsykolog Vivi Bach Pedersen.

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv er en udfordring for mange. Men det er også en problematik, der er omgærdet af mange myter om, hvad der nedbryder eller skaber balancen. Erhvervspsykolog Vivi Bach Pedersen har i en ph.d.-afhandling undersøgt, om disse myter holder vand.
- Jeg kan ikke lide, når vi sætter universelle regler op for hinanden. Vi kan godt sige noget generelt om, hvad der skaber balance mellem arbejdsliv og privatliv, men det er i høj grad også individuelt, siger hun.

Rammer for fleksibilitet
Vi har en tendens til kun at se på tid som ren og skær kvantitet, men tid er meget mere end det. Det handler også om, hvordan vi bruger vores tid.
De, der selv er gode til at sætte grænser, er ofte dem, der har det bedste samspil mellem arbejdsliv og privatliv. Det kan fx være at sige ”jeg vil ikke arbejde efter kl. 19 om aftenen” eller ”jeg skal holde fri i weekenden.”

Husk også balancen i privatlivet
Men har det så slet ingen betydning, hvor meget vi arbejder?
- Selvfølgelig. Det har en enorm betydning, men det har lige så stor betydning, hvordan vi tilrettelægger arbejdet. For eksempel hvilke fritidsinteresser du har, og hvornår de ligger, hvordan din partners arbejdstid er, og hvilke ressourcer du ellers har at trække på i dit privatliv. Derfor er fleksibilitet i familien lige så vigtig som fleksibilitet på arbejdspladsen, siger Vivi Bach Pedersen.
På den anden side mener hun, at det også gælder om at have vores ”tidsbeholder” fyldt med andet end arbejde. Venskaber, sport, familie og andre interesser. For det hjælper til balance i livet – også selvom vi arbejder mere end 37 timer om ugen, mener Vivi Bach Pedersen.

Ove Klausen, kommunikationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

Regeringens beskæftigelsesindsats - iværksætteri

Vores Politisk Sekretariat med landsformand Søren Fibiger Olesen i spidsen mødes jævnligt med alle Folketingets partier. Hvad burde regeringen sætte fokus på for at bedre forholdene for iværksættere?

Dette spørgsmål bliver vi blandt andet udfordret med, når vi møder politikerne. Her har vi brug for din hjælp. Du har jo som selvstændig på egen krop oplevet, hvordan det er at starte som selvstændig i Danmark. Giv os derfor gerne dine input som kommentarer på denne artikel. Du kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
 • Hvordan lykkes vi i Danmark med en iværksætterkultur af veldrevne virksomheder og herunder vækst-iværksættere?
 • Hvordan bliver det lige så naturligt for jobsøgende at forsøge sig som selvstændige frem for et lønmodtagerjob?
 • Hvad har du savnet som nystartet iværksætter, som Folketinget kunne have hjulpet med?
 • Kunne veletablerede selvstændige i højere grad bruges som coach og mentor for de nystartede?
Vi håber, at vi, via jeres input, får spændende materiale med til de næste møder på Christiansborg.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Kort film om net-I-værk

På en hjemmeside er tekst godt, men lige så vigtigt er billeder og herunder gerne korte film. Det er de anbefalinger, vi hører fra reklamefolkene. Vi har derfor lavet en kort film om vores gratis netværk: net-I-værk.

Via filmen får du et indtryk af, hvad net-I-værk er. Se filmen her. Den varer blot 3 minutter.

Har du lyst at deltage, så prøv at møde op. Giv os besked om din deltagelse via Kontakt os.

Fakta om net-I-værk
Vi har netværksgrupper i følgende byer: Aalborg, Randers, Herning, Aarhus, Kolding, Odense og Ballerup. Grupperne mødes en gang om måneden - dog hver 14. dag i Aalborg og i Odense. Mødet er typisk fra kl. 8.00 til 10.00.

Krifa Erhverv har udpeget en medarbejder som tovholder i grupperne, som typisk sammen med styregruppen vælger dagsorden og program. Styregruppen består af selvstændige fra netværket, som af de øvrige er valgt til opgaven.

Dagsordenen på møderne er typisk en cocktail af korte præsentationer, den lidt længere virksomhedspræsentation og et valgt emne.

Det er gratis for alle kunder i Krifa. Du skal blot være fuldtids- eller deltidsselvstændig. Hvis du endnu ikke er kunde, kan du gratis deltage 2 gange.

Se evt. mere om net-I-værk her.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv


2 kommentarer » Læs mere…

18. april 2012

net-I-værk Kolding inviterer til åbent netværk for selvstændige

Fredag den 11. maj 2012 kl. 8.00 til 10.00 holder net-I-værk Kolding et åbent netværksarrangement. Mødet finder sted på Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

Er du selvstændig og interesseret i at netværke med ligesindende i trekantsområdet, så kom og vær med. Arrangementet er gratis.

Ud over networking er tema for mødet CSR-politik
Trinity har en bevidst CSR-politik, som retter sig mod både det sociale og miljømæssige ansvar. CSR-bistand ydes så vidt muligt i Danmark og tager udgangspunkt i de allerede eksisterende faciliteter og kompetencer. Et eksempel er den årlige Mor/Barn-Ferie, hvor socialt dårligt stillede enlige mødre og deres børn tilbydes en uges gratis sommerophold på Trinity. Aktiviteten afvikles i samarbejde med Frelsens Hær.

Program for mødet
 • Kl. 8.00 til 8.05: Velkomst ved Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
 • Kl. 8.05 til 8.30: Morgenmad (buffet) og networking ved bordene
 • Kl. 8.30 til 8.50: Kort præsentation af din virksomhed for de øvrige deltagere
 • Kl. 8.50 til 9.35: Oplæg om Trinitys CSR-politik med mulighed for spørgsmål/diskussion ved Metha P. Hansen, chefsekretær og HR-konsulent, Trinity
 • Kl. 9.35 til 9.45: Trinity er som det første spisested/hotel/konferencecenter blevet Nøglehulscertificeret, ved Stig Kruse Hansen, køkkenchef, Trinity
 • Kl. 9.45 til 10.00: Tak for i dag og mulighed for networking.
Tilmelding
Tilmeld dig senest 1. maj 2012 via mail til Jette Graversen, tovholder for net-I-værk Kolding.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Jobformidling via jobrådgivere

Mærker du en fremgang i din virksomhed, så du overvejer at ansætte en ny medarbejder, eller har du besluttet dig for selv at finde arbejde som lønmodtager, så kan vi hjælpe dig.

Mangler du arbejdskraft?
I vores afdelinger for lønmodtagere har vores jobkonsulenter en rigtig god kontakt med vores ledige kunder. De kender deres kvalifikationer og jobønsker. Måske kender de også lige den person, der kunne passe ind i din virksomhed.

Du kan kontakte vores jobkonsulent i den afdeling, der ligger tættest på dig. Find afdelingens telefonnummer her: Find afdeling.

Overvejer du selv at blive lønmodtager?
Vi har jobrådgivere ansat til netop at vejlede og hjælpe dig i denne situation. Hvis du ønsker denne vejledning, skal du bare kontakte os i Krifa Erhverv, så får vi dem til at ringe tilbage til dig.
Du kan også gøre brug af vores online jobsøgningsforløb og vores tilbud om karriererådgivning.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Ophør med drift af selvstændig virksomhed i selskabsform

Overvejer du at ophøre med drift af selvstændig virksomhed, som du har drevet i selskabsform, er det vigtigt, at du søger om vejledning i a-kassen, før du begynder afviklingen. Det har stor betydning for din ret til dagpenge, at selskabet bliver afviklet på en bestemt måde.

Udgangspunktet for din ret til dagpenge er, at du er fuldstændig ophørt. Der er flere måder, et selskab kan afvikles på, men nogle af måderne tager væsentligt længere tid end andre. Vælger du den forkerte måde, kan det betyde, at du udelukkes fra dagpenge i den tid, det tager at få afviklet selskabet.

Vi har en generel vejledning om ophør af virksomhed på vores hjemmeside: Vejledning om ophør.
Men vi vil meget gerne give dig en individuel vejledning, direkte ud fra din situation.

Overvejer du at ophøre med din virksomhed, opfordrer vi dig til at kontakte os i god tid.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv.
2 kommentarer » Læs mere…

16. april 2012

Krifa Erhverv flytter til ny adresse


 Kristelig Fagbevægelse bygger nyt domicil i Aarhus. Her samler vi medarbejdere fra tre adresser i Aarhus og Randers. Krifa Erhverv flytter med til det nye domicil den 21. maj 2012.

Kristelig Fagbevægelse, og herunder Krifa Erhverv, har igennem årene oplevet en markant vækst. Det har blandt andet betydet, at vi har sprængt rammerne på de tre adresser. Vi har derfor valgt at bygge et nyt fælles kontor i Aarhus. Her får i alt 350 medarbejdere deres fremtidige arbejdsplads.

Fra 21. maj 2012 kan du møde os på adressen:
 • Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N
Vores åbningstider pr. telefon og på kontoret er uændrede. Se åbningstiderne her.

Det er i den forbindelse vigtig for os at markere, at Krifa Erhverv fortsat er en selvstændig enhed. Selvstændige i Krifa Erhverv vil fortsat opleve, at de bliver serviceret af 20 specialiserede a-kassekonsulenter, som udelukkende arbejder med selvstændige. Vi får blot kontorfællesskab med vores kollegaer i lønmodtagerorganisationerne.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

Find din indre drivkraft

Hvis vi vil ændre noget i vores liv, kræver det off-tid, hvor vi fokuserer på det positive. Det er noget af det, Chris MacDonald peger på, når det handler om motivation

Chris MacDonald forsøger at få danskerne til at elske broccoli og spinat. Men det kræver motivation. Motivation er noget, man kan arbejde med, og noget, man kan bruge i andre sammenhænge end bare til at smide et par overflødige kilo.
- Motivation og inspiration hænger sammen. Inspirationen kommer som regel udefra. Det er vigtigt, at man har nogle mennesker omkring sig, som kan motivere en. Hjælpe en til at finde den drivkraft, der ligger i os alle, siger han.

At gøre en forskel
- Hvad vil jeg have ud af livet og af mit arbejde? Indtægt er selvfølgelig vigtig. Men når man har den basale indkomst i kassen, er det ikke det, der driver ret mange. Det handler mere om at mærke, at man gør en forskel, mener Chris MacDonald.
- En gang imellem skal man spørge sig selv: ”Hvis det her var min sidste dag i livet, har jeg så gjort noget særligt i dag?” Hvis svaret er absolut nej flere dage i træk, er det et tegn på, at der nok burde ske en ændring i livet.

Styr på tankerne
- Vi har behov for at styre vores tanker. I hjernen har vi to afdelinger: Afdeling 1 er min POT-afdeling: Afdelingen for Positivitet, Optimisme og Taknemlighed. Afdeling 2 er min evne til at forudse, hvad der kan gå galt, siger den amerikanske sundhedsapostel.
- Begge afdelinger er fine, men det går ikke, hvis jeg kun har kanal 2 online.

Tid til stilhed
- Det er en god ide at have noget tid hver dag, hvor man fokuserer på det optimistiske og taknemlige. Nogle kalder det at meditere, andre kalder det at bede. For mig er det vigtigt med et pusterum. My prayertime er en tid til at sige tak for livet.
- Mange mener ikke, de kan finde 20 minutter om dagen til refleksion. Men alligevel kan den gennemsnitlige dansker eller amerikaner finde 3 til 5 timer om dagen til at se fjernsyn!

Fakta om Chris MacDonald
Født 1973 i Minnesota, USA. Boet i Danmark siden 1999.
Uddannet cand.scient. i human fysiologi ved Københavns Universitet.
Har medvirket i en række tv-programmer om sundhed og har udgivet bogen ”Du er ikke alene”.

Anette Broberg, kommunikationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
3 kommentarer » Læs mere…

22. marts 2012

Få mere trafik på din hjemmeside via Google

Som selvstændig er en af vores vigtigste marketingplatforme vores hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at vores kunder finder vores hjemmeside, og at mødet med hjemmesiden i sidste ende resulterer i salg. Vi har bedt en af vores tidligere phonere Gün Üret om at fortælle om Google optimering. Beskrivelsen er lidt lang, men vi tænker, den er relevant.

Få mere trafik fra Google
Den organiske trafik fra søgeresultaterne er essentiel, hvis din hjemmeside skal klare sig godt mod konkurrenternes. Dels er de besøgende, i modsætning til Google Adwords, gratis, men hvad der er vigtigere, er de relevante, og de har aktivt søgt efter et produkt, du forhandler.

Det kræver dog en indsats at komme i toppen af søgeresultaterne. Søgeordsoptimering er en kontinuerlig proces, hvor der er op imod 200 parametre, du kan justere på. Jo flere parametre du har optimeret, desto højere vil din side rangere på dine søgeord. Jeg vil her forsøge at redegøre for nogle af de vigtigste grundprincipper bag søgeordsoptimeringen.

Duplikeret indhold
Al tekst på din hjemmeside skal være unik. Søgemaskinerne lever af at præsentere de mest relevante søgeresultater for deres besøgende, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt, hvis det samme resultat dukker op mere end én gang på en given søgning. Hvis en side med højere autoritet end din, har den samme tekst liggende, så er det meget sandsynligt, at din side vil blive fjernet fra søgemaskinernes indeks. En af de største faldgruber er produktbeskrivelser fra leverandøren, der ukritisk bliver sat ind på de forskellige produktsider. Beskrivelserne findes typisk både på leverandørens egen hjemmeside og på andre kunders. Sørg derfor altid for at skrive dine egne tekster - dette giver dig en stor fordel over for konkurrenter, der ikke gør det.

Duplikeret indhold kan også opstå, selvom alle dine tekster er unikke. Dette sker hvis din hjemmesides teknik driller. Kan du tilgå siden med både www og uden www? Dette ser søgemaskinerne som to selvstændige domæner og din sides værdi devalueres. Bed din webmand om at lave en 301-viderestilling fra den ene side til den anden. En 301-viderestilling fortæller søgemaskinerne, at siden permanent er blevet flyttet, og de besøgende viderestilles automatisk til den korrekte side.

Indgående links
I arbejdet med at søgeordsoptimere din side er indgående links stadig en af de vigtigste faktorer. Som hovedregel skal du forsøge at få alle de links, du kan. Når det så er sagt, så er der links, der giver mere værdi end andre. Et link fra en relevant side med den korrekte ankertekst, er langt mere værd, end en tilfældig blogkommentar omhandlende noget, der ligger fjernt fra din branche. Ankerteksten på et link, er de ord, der linker videre. Ofte er det ord som "klik her" eller "køb produktet her", men dette fortæller søgemaskinerne intet om, hvor linket fører hen. Det er derfor bedre at bruge sigende ankertekster som f.eks. "havemøbler i træ" eller "havestol i hvid teak".

Sørg for at have en bred diversitet i dit linkbyggearbejde. Få links fra leverandørers og kunders sider, vær aktiv på foraer og link ud fra din signatur, kommenter på relevante blogindlæg og skriv gæsteindlæg på eksterne sider med et link tilbage til din egen. Linkbygge er et af de vigtigste enkeltstående elementer for at få gode placeringer i søgemaskinerne.

Sidetitler og metabeskrivelser
Dine sidetitler skal være unikke og afspejle indholdet på undersiden. Sidetitlen er de ord, der står i toppen af browseren. Denne fortæller søgemaskiner, hvad den pågældende underside handler om og hjælper til, med at få siden indekseret korrekt. Hvis din hjemmeside omhandler havemøbler, vil en beskrivende aidetitel for et havemøbelsæt i teaktræ f.eks. være:

Havemøbelsæt i lakeret teaktræ | (BRANDNAVN)

Denne sidetitel er kort og præcis. Den inkluderer brand-/produktnavnet, så folk der søger efter dette, ikke er i tvivl om, at det findes her. Sidetitlen vises også i søgeresultaterne, når din side dukker op:

De to linier nedenunder sidetitlen er metabeskrivelsen. Denne har som sådan ikke indflydelse på dine placeringer, men derimod på din CTR (click through rate). Jo mere præcis og opfordrende din metabeskrivelse er, desto flere vil også klikke på dit link og blive ført til din side.

Husk at udfylde metabeskrivelser og sidetitler til alle dine undersider. Sidetitlen bør højst bestå af 70 tegn (inkl. mellemrum) og metabeskrivelsen bør holdes inden for 154 tegn. Alt efter dette vil ikke blive vist i søgeresultaterne.

Fakta om Gün Üret
Gün Üret, konsulent indenfor online markedsføring, brugervenligt design og konverteringsoptimering. Få gratis gode råd og tips til at forbedre din hjemmeside. Bliv klogere i vores WIKI over online markedsføringsbegreber.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
14 kommentarer » Læs mere…

21. marts 2012

Driv ”grænseoverskridende” virksomhed i Sverige

Drift af selvstændig virksomhed inden for EØS-området er et oplagt potientale for selvstændige erhvervsdrivende.

Som eksempel har den svenske regering siden juli 2009 skabt en markant stigning i efterspørgsel af både hjemmeservice- og håndværkerydelser med iværksættelsen af både hjemmeservice- og boligforbedringsordninger, de såkaldte ROT- og RUT-avdraget.
Ordningerne går ud på, at der gives fradrag efter de gældende svenske regler for at få udført opgaver inden for såvel hjemmeservice som ved forbedringer af den private bolig.

På disse hjemmesider har du mulighed for at læse mere om den svenske ordning:

RUT- och ROT-arbete
Exempel på hushållsarbete
Skattereduktion för husarbete

På grund af arbejdskraftens fri bevægelighed i EU vil det være en oplagt mulighed, også for små og mellemstore danske virksomheder, at overveje at give sig i kast med deltagelse i den svenske boligforbedrings boom og hjemmeserviceordning.

Tag en snak med SKAT om, hvordan du forholder dig ved drift af selvstændig virksomhed i et andet EØS-land, f.eks. i Sverige.

Skulle du støde på problemer i forbindelse med dit ønske om drift af selvstændig virksomhed i Sverige, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du har også mulighed for at gøre brug af en gratis facilitet, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed for hvert enkelt lands EU-borgere omkring spørgsmål om det indre marked og varernes og arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU grænser.

Læs her:
Europakommissionen - SOLVIT 
National SOLVIT centres

Øvrige nyttige links:
Servicedirektivet gør det lettere for dig at drive virksomhed
Kvikskranker

A-kassemedlemskab og udland
Hovedreglen er, at du ved drift af selvstændig virksomhed i et andet EU-land skal være a-kasseforsikret i beskæftigelseslandet. Men der er undtagelser, f.eks. hvis du ikke forventer at drive selvstændig virksomhed i over 24 måneder i et andet EU land. I så fald har du mulighed for at bevare dit a-kasse-medlemskab hos os.

Du er velkommen til at ringe til os på 7227 7800, hvis du har spørgsmål.

Flemming Østergaard, specialkonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

16. marts 2012

Trinity Hotel & Konference Center

Krifa Erhverv har forhandlet et fordelagtigt tilbud med Trinity Hotel & Konference Center: Som kunde hos os får du 10 procents rabat ved booking af møder og konferencer. Du kan også tage på privat weekendophold til fordelagtig pris. Trinity er 100 procent ejet af Krifa.

Konference og møder
Har du som virksomhedsejer eller måske bestyrelsesmedlem behov for lokaler til møder eller konferencer? Hvad med at placere næste møde på Trinity, som er placeret i smukke naturomgivelser lige ned til Lillebælt? Som kunde i Krifa Erhverv får du 10 procent i rabat på listeprisen. Du skal blot ved kontakt henvise til aftalen med Krifa Erhverv.

Weekendophold
Har du travlt i din virksomhed og oplever behovet for at hive stikket ud og slappe af? Hvad med et weekendophold med ægtefælle på Trinity? Det er ren forkælelse. Du vil opleve værelser, som er smagfuldt indrettet med udsigt til Lillebælt og den gamle Lillebæltsbro. Trinity er kendt for sit gode køkken. Læs mere i denne brochure.

Kontaktoplysninger
Du kontakter Trinity på telefon 8227 1717. Husk at oplyse rabatkoden: Krifa Erhverv.

Fakta om Trinity
Jeg oplever Trinity som et helt fantastisk sted. Det er derfor fuldt fortjent, at Trinity af analyseinstituttet Voxmeter/IFKA er placeret i top 3 med hensyn til "bedste omdømme" blandt konferencecentre i Danmark. Både den private sektor og den offentlige sektor har placeret Trinity i top 3. Denne placering har Trinity haft år efter år.

Trinity udmærker sig ligeledes ved at være første møde- og konferencested i Danmark med et nøglehulsmærke. Den udmærkelse har Trinity fået, fordi gæsterne tilbydes sund og nærende mad baseret på Fødevarestyrelsens kostråd.

I øvrigt er Trinity placeret på en meget flot 18. plads i kåringen af Danmarks Bedste Arbejdsplads - GPW - Great Place to Work.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

3 kommentarer » Læs mere…

Digital Signatur

Som selvstændig erhvervsdrivende er der flere situationer, hvor du skal kommunikere med det offentlige. I de fleste tilfælde skal det ske elektronisk. Du har derfor brug for Digital Signatur.

Som privatperson er du vant til at bruge NemID. I forhold til din bank har du måske også en NemID for din virksomhed.

Når du derimod skal kommunikere med det offentlige, kan du ikke anvende NemID, men skal i stedet have en Digital Signatur.

Digital Signatur kan tilpasses, så den dækker flere behov i virksomheden. De fleste behov kan dog dækkes af det, der kaldes "Medarbejdersignatur". Den er gratis at bruge, og du kan have den på op til 10 medarbejdere i virksomheden.

Du kan læse mere om, hvad du kan bruge Digital Signatur til på DanID.dk, hvor du også kan bestille den.


Niels Henrik Kjær Lassen, a-kasse konsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…