16. december 2011

Den ny efterløn

Regeringen må tage mere ansvar for følgerne af den ny efterløn.

Regeringen er i gang med at ændre efterlønnen drastisk, men svigter de nedslidte, tager ikke ansvar for at informere om den nye efterløn, og tvinger dem, der er i efterlønsordningen, til at tage en forhastet beslutning.

Svigter de nedslidte
De faktisk nedslidte seniorer skal have mulighed for at trappe ned eller droppe ud af arbejdsmarkedet. Regeringen bør derfor sikre, den nye seniorførtidspension bliver sådan, at man kan få en afgørelse langt hurtigere end i sager om almindelig førtidspension. Samtidig bør regeringen gøre det obligatorisk, at alle arbejdspladser skal have en seniorpolitik

Staten bør informere
De gennemgribende ændringer af efterlønnen rejser en række spørgsmål om, hvad det er bedst at gøre. Banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber osv. kan have interesser i at få folk til at gøre det ene eller det andet.
Staten bør derfor stille sig i spidsen for en informationskampagne, der giver neutral og objektiv oplysning til borgerne om mulighederne i den nye efterløn og om konsekvenser ved at træde ud af efterlønsordningen.

Tvinges til forhastede beslutninger
Regeringen tilbyder, at man kan få den indbetalte efterløn udbetalt skattefrit fra 2. april til 1. oktober 2012. Men om det kan betale sig frem for at blive i efterlønsordningen, afhænger af en række faktorer, som ingen kender nu, bl.a. hvordan ens økonomi og pension er, når man kommer til efterlønsalderen.
Det er ikke anstændigt, at regeringen tvinger til så forhastede beslutninger. Tilbuddet om den skattefri udbetaling bør være uden slutdato.

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

15. december 2011

Bedst med en frivillig barselsfond

Der er behov for at overveje en mere fleksibel barselsordning for selvstændigt erhvervsdrivende end en obligatorisk barselsfond for selvstændige, sådan som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) foreslår.

Selvfølgelig er det en god idé, at selvstændige skal have lige så gode muligheder for at være på barsel, som lønmodtagere har det. Krifa Erhverv kan også støtte, at det sker gennem en barselsfond. Men vi er betænkelige ved at tvinge alle selvstændige til at betale til barselsfonden. Tænk på ungkarlen, der er landmand, eller den midaldrende tømrer, der driver sin virksomhed som en en-mandsvirksomhed. Det er ikke sandsynligt for dem, at de skal på barsel.

I stedet for en obligatorisk barselsfond kunne løsningen være en frivillig ordning, man kan vælge at gå ind i. Så bliver det sådan, at de, der betaler til barselsfonden, også er dem, der får penge fra den, siger Krifa Erhvervs erhvervschef Hasse Hagsteen.

Gør op med restriktive regler
Desuden mener Krifa Erhverv, at der skal blødes op på de restriktive regler om, at selvstændige erhvervsdrivende overhovedet ikke må have noget med deres virksomhed at gøre, når de er på barsel.

Der må findes en bagatelgrænse for, hvad man må, selvom man er på barsel. Det kan jo lukke en virksomhed, hvis en ejer intet må foretage sig i virksomheden i en hel barselsperiode, som fx være medbestemmende om strategiske beslutninger, tage en vigtig samtale eller skrive under på en aftale. Sygedagpengeloven har jo allerede en fleksibilitet, så det kan lade sig gøre med fleksible regler.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
4 kommentarer » Læs mere…