14. november 2011

Sygedagpengeloven i praksis

Sygedagpengeloven står over for nogle ændringer i 2012. Vi sætter fokus på disse ændringer nederst i artiklen, men vil først fortælle om en konkret sag, der kan have afgørende indflydelse på en selvstændigs ret til sygedagpenge.

Krifa Erhverv følger i øjeblikket en spændende sag om retten til sygedagpenge for en tidligere selvstændig erhvervsdrivende. Spørgsmålet går på, om den selvstændige erhvervsdrivende, der under sygdomsforløbet vælger at lukke virksomheden, kan få ændret sygedagpengesatsen.

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende bliver sygemeldt, har du efter sygedagpengeloven ret til sygedagpenge efter 14 dages fravær. Sygedagpengene udregnes ud fra overskuddet i din virksomhed i det senest afsluttede årsregnskab.
Har du som selvstændig tegnet sygedagpengeforsikringen, har du ret til sygedagpenge allerede fra 1. eller 3. fraværsdag, og desuden er du garanteret en minimumsydelse, uanset hvor lavt et resultat du har haft i virksomheden. Læs om sygedagpengeforsikringen her: Sygedagpengeforsikring for selvstændige

Er du ophørt med virksomheden og modtager dagpenge fra a-kassen inden sygemeldingen, skal kommunen udbetale sygedagpenge med den sats, du får udbetalt dagpenge med fra a-kassen.
I a-kassen har vi udregnet din sats på en anden måde.
 • Har du drevet virksomheden som dit hovederhverv i mindst 3 hele regnskabsår, har vi udregnet din sats ud fra de 2 bedste regnskabsår, du har haft, ud af de senest 5 mulige.
 • Har du drevet virksomheden i en kortere periode, har vi udregnet din sats ud fra dit tidligere lønarbejde.
Læs om vores beregningsregler og undtagelser her: Beregning af sats

Spørgsmålet er nu, om kommunen kan/skal overtage satsen fra a-kassen, hvis du bliver syg, mens du stadig har virksomheden, men lukker din virksomhed under sygdomsforløbet.

Vi har som a-kasse set mange eksempler på, at udregning af dagpengesatsen efter et ophør er højere end den udregning, kommunen har lavet af sygedagpenge. I disse sager har vi hidtil fået kommunen til at benytte vores sats fra det tidspunkt, hvor virksomheden er dokumenteret ophørt.

Nu har vi dog et eksempel på en kommune, der ikke vil ændre satsen. Deres begrundelse er, at det kun er når sygdommen indtræder som ledig, at kommunen skal bruge a-kassens sats. Hvis sygdommen indtræder under drift af selvstændig virksomhed, skal satsen udregnes på baggrund af virksomhedens resultat. Kommunen mener ikke, at der er lovhjemmel til at ændre satsen, selvom den selvstændige ophører med virksomheden.

Kommunens afslag på ændringen af satsen vil blive anket. Vi følger sagen nøje.

FAKTA om sygedagpenge
Sygedagpengeloven er som ordet siger - en lov. Det er en lov, der giver ret til en udbetaling fra kommunen under sygdom og barsel.
Loven gælder for både ledige, lønmodtagere og selvstændige.

Som ledig
 • Som ledig har du ret til sygedagpenge udregnet efter a-kassens dagpengesats.
Som lønmodtager
 • Som lønmodtager har du ret til løn fra din arbejdsgiver i 21 dage (arbejdsgiverperioden), hvis du har været ansat i 13 uger og i den periode haft mindst 120 timers arbejde. Derefter har du ret til sygedagpenge fra kommunen.
 • Som lønmodtager har du ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke opfylder arbejdskravet på 13 uger og 120 timer, men ville have haft ret til dagpenge fra a-kassen under ledighed.
Som selvstændig
 • Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 14 dage, hvis du har drevet virksomheden i mindst 18,5 timer pr. uge i mindst 26 uger forud for 1. fraværsdag.
 • Som selvstændig kan du tegne en forsikring, der dækker dig i de første 14 dage. Forsikringen giver også en garanti på udbetaling med mindst 2/3 af højeste sygedagpengesats.
Som arbejdsgiver
 • Som arbejdsgiver kan du få refusion for udbetaling af løn til dine ansatte under deres sygdom, når lønmodtageren opnår ret til sygedagpenge fra kommunen.
 • Som arbejdsgiver kan du også tegne en forsikring, der giver dig ret til refusion i de første 21 dage (arbejdsgiverperioden)
Ændringer i sygedagpengeloven i 2012:
Pr. 2. januar 2012
 • Arbejdsgiverperioden udvides fra 21 dage til 30 dage
Pr. 2. juli 2012
 • Der gives ikke refusion på helligdage fra 2. januar 2012
 • Lønmodtagers arbejdskrav ændres fra 13 uger og 120 timer til 26 uger og 240 timer.
 • Arbejdsgivers refusionsret ændres tilsvarende.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

3 kommentarer:

24. november 2011 kl. 13.56 Anonym

Hvordan ser det ud hvis man driver firmaet som Aps og modtage almindelig løn fra firmaet ????

Zenon

24. november 2011 kl. 14.03 Niels Henrik Kjær Lassen, A-kasse konsulent, Krifa Erhverv

Når du driver virksomheden i selskabsform, så vil kommunen betragte dig som lønmodtager og selskabet som arbejdsgiveren. Derfor er det også vigtigt at du faktisk udbetaler løn til dig selv, for det er den du får udregnet din sygedagpengesats ud fra.
Selskabet kan så som "arbejdsgiver" tegne en sygedagpengeforsikring der dækker lønmodtagerne i selskabet, og på den måde få refusion fra 1. dag. Uden den vil selskabt som "arbejdsgiver" jo først kunne få refusion efter 21 dage (30 dage).

12. november 2016 kl. 11.47 Unknown

Kan man med eget firma (med 3 flex-ansatte) sygemeldes med stress og mens man er sygemeldt, indsætte konstitueret leder/direktør?
Eller SKAL man som virksomhedsejer først fyre de 3 flex-ansatte, lukke firmaet og så først derefter langtidssygemelde sig?
Er det muligt gradvist at genoptage arbejdet/lederskabet eller er der - hvis firmaet kræves lukket - kun arbejdsløshed/kontanthjælp at vende tilbage til?

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.