14. november 2011

net-I-værk: Gratis tilbud til dig som kunde!

Krifa Erhverv har 9 netværksgrupper rundt i landet. Prøv at møde helt uforpligtende op til et netværksmøde i din region! net-I-værk er et gratis tilbud til dig, som er kunde i Krifa Erhverv. Er du endnu ikke kunde, er du velkommen til at deltage i to møder gratis.

Hvad er net-I-værk?
net-I-værk er Krifa Erhvervs netværksgrupper for selvstændige. Her deltager typisk fuldtidsbeskæftigede selvstændige, men hvis du fortsat kun er deltidsbeskæftiget i din virksomhed, er du også meget velkommen. For os er det vigtigt, at gruppen selv er med til at bestemme indhold og struktur på møderne. Typisk er der i netværksgrupperne valgt en styregruppe blandt deltagerne. Fra Krifa Erhverv deltager en mødekoordinator. Grupperne mødes en gang om måneden, dog mødes gruppen i Aalborg og Odense hver 14. dag (fra 1. januar 2012)

Hvorfor net-I-værk?
På vores hjemmeside kan du læse om forskellige selvstændiges begrundelse for at deltage i net-I-værk. En anden mulighed er at spørge netværksgrupperne på LinkedIn om, hvorfor du skal være med i net-I-værk.

En selvstændig skrev følgende spørgsmål på vores åbne gruppe "net-I-værk" på LinkedIn: "Jeg overvejer at deltage i netværksmøder i Krifa, er det godt?". Læs her de 6 svar fra deltagere i net-I-værk.

Hvor og hvornår og hvordan bliver jeg tilmeldt?
På vores hjemmeside er der en oversigt over kommende mødedatoer i de 9 grupper. Her finder du også tilmeldingsmulighed. Af hensyn til forplejningen og planlægningen af møderne modtager vi også gerne din tilmelding, selvom du alene ønsker at møde uforpligtende op til et møde.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

4 kommentarer:

24. november 2011 kl. 22.36 Lone Vinge

Kan se, at der er 2 grupper i Kolding, men ingen i Vejle, var der basis for at starte et netværk op i Vejle?

25. november 2011 kl. 13.46 Hasse Hagsteen, erhvervschef i Krifa Erhverv

Hej Lone

Vi har valgt, at net-I-værk skal være et gratis produkt til kunderne. For at kunne holde denne vision, har vi valgt at alle grupper mødes i Kristelig Fagbevægelses lokalafdelinger rundt i landet.

Vi har desværre ingen afdeling i Vejle. Det er årsagen til, at det i stedet er 2 netværksgrupper i Kolding.

Du er meget velkommen til at tilmelde dig net-I-værk Kolding.

28. november 2011 kl. 10.15 karen knudsen

Hej Hasse.
Jeg kunne godt tænke mig at deltage i et møde. Hvor skal jeg hen, når jeg bor i Horsens. Og hvilke dag og tidspunkt er det første møde i 2012.
MVH Karen Knudsen

28. november 2011 kl. 15.51 Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Hej Karen
Jeg tænker, at net-I-værk Århus (som mødes i Brabrand) er tættest på dig, fremfor Kolding. Næste møde er 6. december. Der er endnu ikke fastlagt datoer for møder i 2012. Du må meget gerne tilmelde dig via: https://www.krifaerhverv.dk/omos/kontakt.aspx. Så kan vi tilmelde dig og give dig besked om aktiviteter i gruppen og kommende mødedatoer.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.