9. november 2011

Efterlønnens fremtid?

Den tidligere regering kom i maj 2011 med forslag om væsentlige ændringer af efterlønnen - den såkaldte tilbagetrækningsreform. Reformen er endnu ikke vedtaget, men der er med den nye regering stadig flertal for, at reformen vedtages.

Hvad sker der, hvis tilbagetrækningsreformen vedtages?
Tilbagetrækningsreformen vil i korte træk medføre, at
  • efterlønsalderen gradvist sættes op til 62 år - med et halvt år om året i perioden 2014 til 2017
  • folkepensionsalderen gradvist sættes op til 67 år - med et halvt år om året i perioden 2019 til 2022
  • perioden med efterløn afkortes fra 5 til 3 år
  • man i højere grad modregnes i sin efterløn, hvis man har en pensionsformue
  • der bliver indført en seniorførtidspension for nedslidte borgere, som har mindre end 5 år til folkepensionen.
Efterløns- og folkepensionsalderen vil fortsat stige efter 2017/2022. Det vil for eksempel betyde, at en person, som er født efter 1970, kan forvente at gå på efterløn som 66-årig og på folkepension som 69-årig.

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse, hvordan efterlønnen vil se ud for netop dig og din årgang.

Tilbagebetaling af efterlønsbidraget
Hvis tilbagetrækningsreformen vedtages, bliver efterlønnen altså væsentligt ændret - specielt for de yngre generationer på arbejdsmarkedet. Her vil efterlønsordningen virke meget forringet, og mange vil måske overveje helt at fravælge ordningen.

Et punkt i reformen er derfor, at hvis du ønsker at fravælge efterlønsordningen, kan du få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i 2012. Det gælder det efterlønsbidrag, du har indbetalt indtil den 15. maj 2011.

Du kan se på vores hjemmeside, hvor meget du cirka kan få udbetalt, hvis du fravælger efterlønsordningen.

Tilbagetrækningsreformen er ikke vedtaget endnu
.. og som a-kasse kan vi kun anbefale, at du fortsat betaler til efterlønsordningen, indtil reformen bliver vedtaget i Folketinget.

Du er meget velkommen til at skrive til os eller til at ringe på 7227 7800, hvis du har spørgsmål om efterlønsordningen.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.