18. oktober 2011

Krifa Erhverv arbejder også politisk

I Krifa Erhverv indsamler vi løbende eksempler på behov for ændringer i eksisterende lovgivning for selvstændige og behovet for nyt. Primært er vores fokus a-kasselovgivningen, men det kan også være beslægtede områder som f.eks. sygedagpengelovgivningen.

Med Kristelig A-kasses landsformand i spidsen, Søren Fibiger Olesen, har vores politiske sekretariat løbende møder med alle partier i Folketinget, herunder også beskæftigelsesministeren. Ved disse møder fremlægger vi vores forslag til ændringer eller ny lovgivning.

Kristelig A-kasse er også høringspart ved lovforslag. Vi får derfor mulighed for at give vores input til et lovforslag. Ofte er det dog en fordel at have en god kontakt til embedsmændene, som skriver lovteksten. Vi har derfor et netværk blandt disse medarbejdere.

Kristelig A-kasse er medlem af AK-Samvirke. AK-Samvirke er en brancheorganisation for 26 statsanerkendte a-kasser i Danmark. Vores landsformand Søren Fibiger Olesen er medlem af AK-Samvirkes Forretningsudvalg. Når vi ønsker en lovgivning ændret, står vi stærkere, når vi som a-kasser står sammen.

Det sker, at vi ikke oplever lydhørhed for vores forslag. Her vælger vi nogle gange at gå i pressen med sagen. Her er det vigtigt, at vi har en selvstændig, som er berørt af problemet, og som ønsker at stille op i pressen.

Eksempler på udfordringer, vi har taget op politisk:
  • Medarbejdende ægtefæller: Lovgivningen var her urimelig i forhold til medarbejdende ægtefællers mulighed for at udtræde af virksomheden. Via vores dialog med politikerne er lovgivningen ændret. Se vores tidligere blog-indlæg om medarbejdende ægtefæller.
  • Udlejningsejendomme og efterløn: Her oplever vi urimelig lovgivning. Det tages med til næste møde i AK-samvirke. Læs mere om udlejningsejendomme og efterløn her.
  • Satsen ved sygedagpenge: Vi synes, at satsen på sygedagpenge skal beregnes, som det sker i a-kassen. Der er risiko for en meget lav sats, hvis man har drevet virksomheden i kort tid og måske er startet med selvstændig bibeskæftigelse og ikke har tegnet en sygedagpengeforsikring. Vi har skrevet om det, da lovgivningen sidste gang var i høring, men det blev ikke ændret. Nu leder vi efter en selvstændig, som har oplevet udfordringen.
Hvis du som selvstændig har input til lovgivningen for selvstændige eller har oplevet lovgivningen uhensigtmæssig, så skriv din historie her på bloggen eller kontakt os.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.