18. oktober 2011

Er du freelancer, så læs mere her!

At være "freelancer" vinder mere og mere indpas på det danske arbejdsmarked. Arbejder du som, eller påtænker du at starte som freelancer, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Det at arbejde som freelancer kan ske som enten lønmodtager eller selvstændig. Men der kan være forskel på, hvordan du bliver opfattet hos f.eks. arbejdsgiveren, SKAT, kommunen og a-kassen. Opfattes du som selvstændig ét sted og som lønmodtager et andet sted, kan du komme i klemme.

Det er derfor en god idé at få afklaret din situation hos alle berørte parter og på den måde få tilpasset din beskæftigelse, så du betragtes ens hele vejen rundt. Et godt sted at starte er hos SKAT.

SKAT kigger meget på, hvordan du arbejder
Udfører du arbejdet for kun én arbejdsgiver og i arbejdsgiverens navn, med arbejdsgiverens udstyr, for arbejdsgiverens kunder, og er du forpligtiget til at udføre arbejdet personligt, så vil du højst sandsynlig blive betragtet som lønmodtager.

Har du derimod flere arbejdsgivere, og har du f.eks. selv investeret i noget af det udstyr, du bruger i arbejdet, så vil SKAT i flere tilfælde betragte dig som selvstændig.

A-kassen kigger mere på, hvordan du opgiver din indtægt over for SKAT
Hvis du er momsregistreret og opgiver din indkomst som overskud eller underskud ved drift af selvstændig virksomhed, eller foretager afskrivninger på udstyr, så betragtes du som selvstændig.

Foretager du ikke afskrivninger på udstyr, og trækker du ikke udgifter til udstyr fra i regnskabet, eller opgiver din indtægt som B-indkomst, er der stor sandsynlighed for, at a-kassen betragter dig som lønmodtager.

Med en vejledning fra SKAT ved du, hvordan du skal lade dig beskatte, og dette vil bestemme din status i a-kassen.

Kommunens sygedagpengekontor kommer ind i billedet, hvis du bliver syg
Syedagpengekontoret læner sig som oftest op ad SKAT´s vurdering af, om du er lønmodtager eller selvstændig. Retten til sygedagpenge er forskellig for lønmodtagere og selvstændige. Hvis du er lønmodtager, påhviler det arbejdsgiveren at udbetale løn under sygdom i den første del af sygdomsperioden. Som selvstændig skal du tegne en forsikring for at være dækket i den første periode.

Hvis kommunen betragter dig som lønmodtager, men arbejdsgiveren betragter dig som selvstændig - så opstår der en tvist. Derfor bør du have kommunens vurdering af dig på plads, inden du indgår aftalen med arbejdsgiveren.

Som freelancer kan du få behov for ansættelsesretlig hjælp
Uanset om du er freelancer som lønmodtager eller som selvstændig, vil der være mange forhold i din beskæftigelse, der mest ligner drift af selvstændig virksomhed. Derfor vil du typisk ikke kunne inddrive manglende betaling igennem en konkurs og LG, men skal inddrive det igennem inkasso.

Der kan også være forhold omkring din kontrakt - aftale om aflønning, pension, sygdom, ferie og lignende, der mere ligner drift af selvstændig virksomhed fremfor en lønmodtagers ansættelsesrettigheder.

Som kunde i KrifaErhverv, har du mulighed for at tegne et juridisk abonnement hos Job&Liv, som netop kan hjælpe dig med disse ting. Læs her om juridisk abonnement. Job&Liv er et selskab under Kristelig Fagforening.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.